reklama

Předdůchod v roce 2019: Na vlastní penzi potřebujete naspořit nejméně 225 tisíc korun

redakce dne 08. 02. 2019 - 00:00

Odchod do předdůchodu je v roce 2019 stejně jako v předchozích letech možný. Jde o jednu z variant časné penze. Přinášíme aktualizované podmínky předdůchodu platné na letošní rok.

V roce 2018 začalo čerpat předdůchody celkem 1239 lidí a jde tak o nový rekord v zatím šestileté historii předdůchodů.

Nezaměňujte předčasný důchod a předdůchod, jde o dva zcela rozdílné přístupy. Předčasný důchod je v režii České správy sociálního zabezpečení, která se zabývá výpočtem a výplatou penze. Předdůchody řeší penzijní společnosti. Jedním z velkých rozdílů oproti předčasnému důchodu, je povinnost disponovat dostatečně vysokou finanční rezervou. Ta se navíc každým rokem mírně mění v závislosti na vývoji průměrné hrubé mzdy. Pro rok 2019 jde o částku v rozmezí od 226 do 565 tisíc korun.

Jak na předdůchod

Předdůchod je navázaný na úspory z doplňkového penzijního spoření, které je možné čerpat od dvou do pěti let před nárokem na starobní důchod. Proto je nutné znát datum odchodu do řádného starobního důchodu. Informaci vám sdělí okresní pobočky ČSSZ. Druhou nutností je držet v doplňkovém penzijním spoření odpovídající finanční rezervu.

Výplatu předdůchodu zajišťuje penzijní společnost, u které máte doplňkové penzijní spoření. Máte-li založené penzijní připojištění, musíte ho nejdříve přemigrovat na DPS.

Mezi další podmínky pro čerpání předdůchodu je nutné být ve věku pro vznik nároku na využití předdůchodu. Další povinnou podmínkou je naspoření alespoň 60 kalendářních měsíců v doplňkovém penzijním spoření. Počítají se i měsíce, které jste si spořili na původní smlouvě o penzijním připojištění. Měsíční penze je stanovena jako 30 % průměrné hrubé mzdy. Potřebnou sumu je možné doplatit i jednorázově.

Kolik musím mít naspořeno?

Podmínkou je výplata 30 % hrubé průměrné mzdy vyplácenou nejméně po dobu dvou let. Při zahájení čerpání předdůchodu v roce 2019 jde o měsíční částku 9 368 korun. Na každý rok byste měli mít naspořeno alespoň 113 tisíc korun.

Finanční rezerva potřebná pro výplatu předdůchodu

Doba výplaty 2 roky 3 roky 4 roky 5 let  
Potřebná částka 226 000 Kč 339 000 Kč 452 000 Kč 565 000 Kč

Zaokrouhleno na celé tisíce korun nahoru.

Peněžní ztráta při pobírání předčasného důchodu

Nejlepším řešením je zcela se vyhnout čerpání předdůchodu i předčasného starobního důchodu. Rozhodujete-li se mezi předdůchodem a předčasnou penzí, vystavujete se možné ztrátě. Ztráta vzniká díky krácení předčasného důchodu oproti jeho řádné výši.

Příklad: Pan Novák narozený 1. ledna 1959 odpracoval celkem 35 let. Nárok na odchod do řádného důchodu mu vznikne v 64 let (k datu 1. 1. 2023). Předčasný důchod může pan Novák čerpat již ve věku 60 let. Nárok na předdůchod mu vznikne dokonce o pět let dříve a to v 59 letech.

Při čerpání předčasného důchodu se mu sníží měsíční důchod.

Předčasný měsíční důchod: 9 426 Kč
Řádný měsíční důchod: 14 507 Kč
Měsíční ztráta: -5 081 Kč
Ztráta za 20 let: 790 982 Kč

Ztráta za dobu 20 let se odhaduje na základě předpokládaného dožití.

Výpočet uvedený v příkladu odpovídá průměrné hrubé mzdě, kdyby ji dotyčný dostával celý život.

Čerpání předdůchodu vám nesníží základ pro budoucí výpočet starobního důchodu a zároveň za vás stát platí zdravotní pojištění. Při pobírání předdůchodu můžete i nadále pracovat.