reklama

Přeměna spořínka na investora

redakce dne 14. 08. 2014 - 00:00

Na investování není nikdy pozdě. Podmínkou je ochota podstoupit riziko a peníze na určitou dobu „nepotřebovat.“
 

Prvotním předpokladem investování je dostatek finančních zdrojů, které je v případě náhlé potřeby možné použít na financování situací spojených s běžným životem a zbytečně nesahat po investovaných prostředcích. Předčasným ukončením investice může dojít ke ztrátě části hodnoty původních vkladů. Potenciální investor by pro klidnější spaní neměl svěřovat do investic veškeré své úspory, nýbrž jejich část. Jak velkou, to záleží na posouzení individuálních hledisek a rizik. Druhým pohledem je získání vyššího výnosu i za cenu dočasného snížení manipulace s penězi. Pro snazší vysvětlení přeměny spořínka na investora nám poslouží příklad z praxe. Čtěte také: Jak vypadá průměrný investor?

Základní vymezení situace

Na samém začátku byla nezávazná konverzace s přízněným finančním poradcem, který začátkem léta řešil případ klienta, který zauvažoval o investování. Šlo o muže ve věku 42 let žijícího v Praze spolu s manželkou a třemi dětmi, které jsou ve věku mezi 9 až 13 lety. Manželka pracuje jako daňová poradkyně v jedné velké poradenské společnosti, on se angažuje ve státní sféře na vedoucí pozici. Kromě toho pronajímá zděděný byt po babičce, který se nachází na pražských Vinohradech. Právě díky pronájmu se mu povedlo nashromáždit finanční majetek, který by chtěl dále zhodnocovat s cílem zajištění na stáří. Dožití vidí s manželkou na rodinném statku kousek od Benešova. Shodou okolností ho do investování zviklala manželka, která využívá profesionální správu investičního portfolia od nejmenované investiční společnosti. S ohledem na institucionální diverzifikaci by chtěl muž zhruba podobnou službu, avšak u jiné společnosti nebo banky. Rovněž váhá, kolik peněz ze začátku odložit. Je schopen (a ochoten) zainvestovat sumu přesahující jeden milion korun. Čtěte také: Investování věkem neomezené

Depozitní portfolio

Současné depozitní portfolio, které bylo až dosud zaměřené pouze na příjem vkladů vypadá zhruba takto. Na stavebním spoření je uloženo něco přes 220 tisíc korun, přičemž cílová částka je nastavena na 250 tisíc. Na spořících účtech je akumulováno necelých 860 tisíc korun, dalších dvě stě tisíc má muž na bankovním kontu. Několik set tisíc korun je uloženo v penzijním připojištění a životním pojištění.

Když si vše utřídíme, získáme tyto sumy:

bankovní účet: 200 000 Kč
stavební spoření: 220 000 Kč
spořící účty: 850 000 Kč
penzijní připojištění: 205 000 Kč
životní pojištění: 275 000 Kč
Celkem: 1 750 000 Kč

Disponibilní částka, se kterou chce spořínek pracovat, je 1 270 000 korun. Peníze na penzijním připojištění a životním pojištění zůstanou netknuty a budou tvořit jeden z pilířů akumulovaných finančních prostředků na penzi. Pro investici v objemu milonu korun je vhodné použít finance na spořících účtech a doplnit je bankovním účtem. I bez znalosti bližších informací o příjmech a výdajích zbyde dostatečná finanční rezerva na bankovním kontu.

Rezervu navíc převezme stavební spoření, které má sice delší výpovědní lhůty – v běžném stavu až tři měsíce, avšak je možné je získat za mírný poplatek i dříve. K tomuto kroku je možné se odhodlat v případě akutního řešení finančního výpadku. Čtěte také: Váhající investoři a přespoření spořivci

Dosavadní „jisté“ výnosy

Před samotným investováním je vhodné si spočítat, jakých výnosů spořínek dosahuje ze svých aktuálních konzervativních pozic. Při pohledu na uvedený přehled uložení peněz budou čité roční výnosy v jednotkách procent. Především u financí na spořících účtech je tak „ztráta“ největší, neboť tyto peníze by, vzhledem ke struktuře depozit spořínka, mohly být využity lépe.

Při investici je možné získat několikanásobek toho, co je aktuálně možné na dobře úročeném spořícím účtu. Výnosy z depozit uložené především na spořících účtech jsou v tomto případě spíše jen symoblické. O něco vyšší příjmy by mohly plynout z termínovaných vkladů. Příležitosti, které nabízí participace na výnosech cenných papírů (akcie, podílové listy, investiční certifikáty), jsou zkrátka o něco lákavější.