reklama

Přijmeme finančního poradce. Zn.: plat 60 tisíc korun

Josef Janda dne 02. 02. 2011 - 00:00

Začít kariéru finančního poradce není těžké. Stačí oslovit některou z finančně poradenských společností a projít přijímacím sítem. Horší je vytrvat a dostat se tak k vysokým příjmům.

V posledních letech na trhu finančního poradenství přituhuje a poradenské firmy si pečlivěji vybírají své spolupracovníky. Pro člověka s maturitním vysvědčení a ekonomickým zaměřením by neměl být problém najít práci v poradenské branži. Trochu horší je se ve finančním poradenství udržet. Systém odměňování je závislý na výkonu každého poradce. Některé společnosti navíc s méně výkonnými spolupracovníky rozvazují spolupráci. Čtěte více: Nezávislý finanční poradce: Jak ho vybrat a co nabízí

Platí, že firmy jako je AWD ČR, Broker Trust, Fincentrum OVB Allfinanz nebo Partners for Life Planning hledají především lidi na plný úvazek. Výjimky možné jsou. Jde většinou o studenty, kteří splňují podmínku být do určité míry flexibilní. Finanční poradenství není pro člověka, který chce být každý večer v pět hodin doma. Schůzky s klienty poradci většinou realizují právě v podvečerních hodinách. Čtěte více: Přehled finančně poradenských společností na našem trhu

Koho finančně poradenské společnosti chtějí?

Takřka všichni zaměstnavatelé, a finančně poradenské společnosti nejsou žádnou výjimkou, hledají co nejlepší zaměstnance s dobrým vzděláním, přiměřenými zkušenostmi a silnou motivací vyniknout v oboru, který si zvolili. Tento ideál prostupuje celou lidskou činností.

Hlad po dobře vzdělaných lidech je u poradenských firem vysoce ceněný. Vhodný adept o profesi finančního poradce by měl mít alespoň středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Nižší vzdělání každého kandidáta automaticky vyřadí. Ne proto, že by byl hloupější než jeho kolega s maturitou, ale zejména kvůli České národní bance. Ta vydává finanční poradce registruje jako investiční zprostředkovatelé. Ministerstvo financí České republika naopak registruje poradce jako pojišťovací agenty. V obou případech je nutné pro fyzické osoby mít úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Čtěte více: Nezávislý finanční poradce: Jak ho vybrat a co nabízí

Finanční poradce musí být zejména dobrý obchodník a psycholog. I se sebelepšími odbornými znalostmi může poradce skončit jen proto, že nedokáže klienta dovést až k podpisu smlouvy.

Kromě výše uvedených formálních důvodech by měl být vhodný uchazeč o práci finančního poradce dobře jazykově vybaven. Nejde ani tak moc o znalost cizích jazyků, ale o to, aby netrpěl řečovými vadami. Ty mohou i jinak kvalitního adepta zbytečně vyřadit. Navíc finanční poradenství je obor, ve kterém se často a hodně mluví. Lidé, kteří například mají nějaký blok před druhými mluvit, by měli uvažovat o jeho odbourání anebo změnit svůj pracovní zájem. Nic není definitivní a i ten, kdo má některý z řečových problémů, může svou profesi vykonávat více než úspěšně. Čtěte více: Investovat individuálně anebo s odborníkem?

Peníze jako alfa a omega

Klíčovým momentem každého finančního poradce je systém odměňování. Finanční poradci mohou být placeni třemi způsoby, přičemž nejčastěji převládá provizní systém. Ten závisí na tom, kolik poradce uzavře smluv u různých produktů. Poradce si tak může vydělat od několika desítek po několik stovek tisíc korun měsíčně. Společnost AWD ČR nabízí finančním poradcům po čtyřměsíčním zapracování plat v rozmezí od 60 do 80 tisíc korun.

Poradci jsou osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, že ze svých příjmů musí každý měsíc odvést zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Případně uhradit zálohu finančnímu úřadu na daň z příjmu. Každým rokem navíc musí vypracovat daňové přiznání a doplatit rozdíl na pojištění a daních.

Zůstaneme-li ještě u společnosti AWD ČR, manažeři obchodních týmů pracující u této firmy si mohou vydělat měsíčně 70 až 120 tisíc korun. Odměna pro šikovného týmového manažera může činit měsíčně i přes 200 tisíc korun. Ostatní finančně poradenské společnosti jsou na informace ohledně možných příjmů svých poradců skoupé na slovo. Lze tak jen odhadovat, že platy poradců v desítkách tisíc korun nebudou výjimkou. Dobrý poradce může mít měsíční příjem i přes sto tisíc korun měsíčně. Ti nejlepší i přes již zmíněných 200 tisíc korun. Čtěte více: Profese budoucnosti: Poradce pro vkladové produkty

Cesta k vysněnému stotisícovému platu je značně trnitá. Podle jednoho odhadu poradce, který si nepřál být jmenován, se z každé stovky nováčků dokáže uchytit pouhá desítka. Přičemž dva lidé ze sta si sáhnou na šestimístný měsíční příjem.