reklama

Případová studie ČEZ: Akcie, dividendy a rozvoj společnosti

redakce dne 02. 08. 2011 - 00:00

Energetickou společnost ČEZ netřeba představovat. Jde o jednu z největších tuzemských firem. V oboru výroby a distribuce elektřiny patří u nás mezi jasnou jedničku. Přední místo zaujímá i v rámci zemí střední a východní Evropy.

Hlavní činností Skupiny ČEZ je výroba a rozvod elektřiny a tepla. Celý byznys se točí okolo cen silové energie, která se obchoduje na německé energetické komoditní burze v německém Lipsku. Obrat společnosti a s ní i spojený čistý zisk se tak odvíjí podle ceny za megawatthodinu silové energie. Ta byla během psaní tohoto článku (tj. 1. srpna 2011) v Lipsku obchodována za zhruba 49 eur.

ČEZ používá standardní koncept zajišťování svých otevřených pozic plynoucích z výrobního portfolia proti cenovým rizikům. V rámci této strategie ČEZ prodává elektřinu na forwardové bázi pro roky Y+1 až Y+3 a zajišťuje měnu v horizontu Y+1 až Y+5, sdělila serveru investia.cz Eva Nováková, tisková mluvčí společnosti ČEZ. Dodala, že pro rok 2012 bylo k 18. dubna letošního roku z výroby ČEZ prodáno 87 procent a pro rok 2013 to pak ke stejnému datu činilo 32 procent.

Skupina ČEZ je významným exportérem elektřiny. Po francouzské energetické společnosti EDF druhým největším vývozcem elektřiny v Evropě. Ročně vyveze do zahraničí okolo 15 tisíc gigawatthodin elektrické energie, což je necelá čtvrtina celkového objemu výroby. Loňská roční produkce činila 68 433 gigawatthodin elektrické energie. Čtěte více: Evropské energetické společnosti ztrácejí na hodnotě

Výroba elektřiny

Aby mohla společnost ČEZ vyrobit necelých sedm desítek tisíc gigawatthodin elektřiny za rok, má v České republice výrobní zdroje s instalovaným elektrickým výkonem 12 728 megawatthodin. Nejvíce elektřiny vyrobí v uhelných, jaderných a vodních elektrárnách, ve kterých jsou instalované zdroje v objemu 11 775,2 megawatthodin. Zbylé zdroje tvoří teplárny, větrné a sluneční elektrárny. Posledně zmíněné elektrárny tvoří na instalovaném výkonu zdrojů elektřiny nejmenší podíl a to v jednotkách megawatthodin. Čtěte více: Od letošního ledna si připlatíme za zelenou elektřinu

Výrobní zdroje s instalovaným výkonem

Typ zdroje Výkon v MW Počet
Jaderné elektrárny 3900 2
Uhelné elektrárny 5940 18 (přičemž tři v zahraničí)
Teplárny 817,9  
Vodní elektrárny 1935,2 34
Sluneční elektrárny 125,2 3
Větrné elektrárny 9,7 7
Celkem 12728  

Zdroj: ČEZ, stav ke dni 31. 12. 2011

Struktura akcionářů ČEZ, dividendy a hospodářské výsledky

Skupina ČEZ je následníkem komunistického monopolního molochu s názvem České energetické závody, ze kterého se společnost zrodila. Vznik akciové společnosti ČEZ je datován na 6. květen 1992. O dva týdny dříve došlo ke schválení privatizačního návrhu Českých energetických závodů, s. p. Jak už je z obchodního jména patrné, šlo o jediný podnik, který v tehdejším komunistickém Československu vyráběl a distribuoval elektřinu. Čtěte více: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Dosud je většinovým vlastníkem – akcionářem – stát, který ovládá firmu prostřednictvím ministerstva financí. Management společnosti je kontrolován skrze dozorčí radu. Stát svá vlastnická práva projevuje prostřednictvím valné hromady akcionářů, kde má majoritní postavení.

Samotný stát kontroluje celkem 69,78 procenta všech vydaných akcií a to prostřednictvím již zmíněného ministerstva financí, tak i ministerstva práce a sociálních věcí. Akcie ČEZu jsou v drtivé většině vlastněné právnickými osobami (95,74 procenta). Přes čtyři procenta akcií drží akcionáři z řad fyzických osob.

Struktura akcionářů společnosti ČEZ

  31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 29.6.2010
Právnické osoby celkem 95,86 95,45 94,59 94,45 95,74
Ministerstvo financí ČR 67,61 65,99 63,02 69,37 69,37
Ministerstvo práce a sociálních věcí     0,37 0,41 0,41
tuzemské 2,93 10,24 11,57 1,88 2,37
v tom ČEZ, a. s. 0,58 8,51 9,99 0,85 0,76
zahraniční 21,34 8,8 1,39 1,29 2,02
správci 3,86 10,83 19,09 20,79 20,27
Fyzické osoby celkem 4,14 4,55 5,41 5,55 4,26
tuzemské 4,15 4,04 4,43 5,26 5,4
zahraniční 0,11 0,1 0,12 0,15 0,15

Zdroj: ČEZ

Celkově bylo ke dni 12. února 2009 vydáno 537 989 759 kusů akcií na majitele, které mají v zaknihované podobě hodnotu 100 korun. Základní kapitál činil k výše uvedenému datu 53 798 975 900 korun. Aktuální cena akcie, která byla obchodována na konci obchodní seance 1. srpna 2011 v rámci Burzy cenných papírů Praha (BCPP) byla 862 korun a v rámci RM-Systému ke stejnému datu pak 861 korun.

Dividendová politika: až 60 procent výnosu

Přímý vliv na čilé obchodování v rámci burzovních systémů BCPP a RM-Systému mají i vyplácené dividendy. Výplata dividendy za rok 2010 probíhá od 1. srpna 2011 do 3. srpna 2015. Výše dividendy činí 50 korun před zdaněním. Přičemž srážková daň činí 15 procent. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy, kdy musel akcionář držet alespoň jednu akcii, byl 7. červen 2011. V praxi to znamenalo, že posledním dnem na obchodování akcií s právem na výplatu dividendy byl 2. červen. Po tomto datu akcionáři při nákupu akcií ztratili nárok na získání dividendy za rok 2010. Čtěte více: Hospodářské výsledky: ČEZ má ostudu, Česká spořitelna snížila zisk o 4,5 procenta

Společnost ČEZ nabízí docela vysoký dividendový výnos kolem 5,5 procenta. Pokud srovnáme podobné společnosti, tak je dividendový výnos ČEZu na mediánu, řekl pro finanční server investia.cz Bohumil Trampota, analytik J&T Banky. Podle našich projekcí by i v následujících letech měl CEZ nabízet dividendový výnos zhruba na letošní úrovni. Dividendová politika ČEZu je nastavena na výplatu 50 až 60 procent svého čistého zisku, dodal. Čtěte více: Dividendy v roce 2011: Čtyři tipy na dobrý výnos

Vstřícná dividendová politika firmy je dána i tím, že většinovým akcionářem je Česká republika, která tak získá za loňský rok získá zhruba 18,77 miliardy korun. Zbylí akcionáři si přijdou na 8,119 miliardy korun. Celkem ČEZ vyplatí za minulý rok na dividendách 26,899 miliardy korun.

Vývoj hodnoty dividendy by měl být v cenové relaci mezi 788 až 1050 korun. Z 19 analytiků, kteří se zabývají společností ČEZ a jež jsou uvedeni na webových stránkách této společnosti, doporučuje držet akcie 12 z nich, jeden je pro jejich prodej a šest z nich zastávají neutrální hodnocení.

Výhled společnosti na další období

Hospodářské výsledky se do určité míry odvíjejí na objemech prodejů elektřiny na již zmíněné energetické burze v Lipsku. Podle odhadů analytiků a samotné společnosti ČEZ by měla firma za letošní rok dosáhnout čistý zisk ve výši mezi 39,7 až 46,8 miliardami korun. Bližší informace o dalších hospodářských ukazatelích, jako jsou tržby, EBITDA, EBIT a čistý zisk přinášíme v následujících tabulkách.

Výhled vybraných hospodářských ukazatelů na rok 2011

  Medián Průměr Minimum Maximum
Tržby 202 202,3 165,8 220,6
EBITDA 85,6 86 82,9 89,7
EBIT 60,2 60,1 55,1 63,3
Čistý zisk 41 41,6 39,7 46,8

Zdroj: ČEZ

Výhled vybraných hospodářských ukazatelů na rok 2012

  Medián Průměr Minimum Maximum
Tržby 212,7 211,3 170,4 231,3
EBITDA 91,2 90,3 82,7 95,5
EBIT 63,5 63,1 56 68,4
Čistý zisk 43 43,5 38,6 47,8

Zdroj: ČEZ

Plánované investice: 300 miliard korun

Na plánovaných investicích chystá ČEZ do roku 2015 vynaložit částku 300 miliard korun. Téměř dvě třetiny plánovaných investic do roku 2015 míří do výrobního portfolia Skupiny ČEZ. Významnou část tvoří investice do již probíhající obnovy uhelných zdrojů, kdy je rozestavěn nový nadkritický blok v Ledvicích a již probíhá i 2. etapa komplexní obnovy elektrárny Tušimice II, řekla Nováková. Další desítky miliard budou investovány do obnovy a údržby stávajícího portfolia uhelných, jaderných a vodních elektráren.

Zahraniční aktivity

Společnost ČEZ je aktivní i na zahraničních trzích a to zejména v zemích východní a střední Evropy. V Rumunsku buduje největší evropskou pobřežní větrnou farmu nazvanou jako Fantanele&Cogealac, kde bude instalovaný výkon 600 megawatthodin, přičemž aktuálně je spuštěn poloviční výkon.

ČEZ působí i v Bulharsku, Polsku, Albánii, Srbsku, Kosovu, Republice srbské v Bosně a Hercegovině, Ukrajině, Turecku a v dalších několika zemích. S maďarskou společností MOL vytvořil ČEZ v roce 2008 strategickou alianci zaměřenou na budování plynových elektráren v Maďarsku. Naopak opouští německou investici v těžební společnosti MIBRAG, ve které ČEZ držel 50procentní podíl. Předkupní právo na obchodní podíl MIBRAGu má Energetický a průmyslový holding. Bližší podrobnosti o hodnotě tohoto kontraktu ČEZ nezveřejnil.