reklama

Případová studie: Penzijní připojištění nebo akcie?

redakce dne 31. 10. 2011 - 00:00

Pokusili jsme se rozetnout dilema, jestli je lepší penzijní připojištění anebo investovat peníze do dividendových akcií. Veškeré naše domněnky a závěry jsme raději propočítali, aby bylo vidět, že i penzijní připojištění má své výhody, stejně jako investování do akcií.

Penzijní připojištění má v České republice sjednáno na 4,5 milionů lidí. Průměrná měsíční úložka dosahuje průměrně lehce přes 400 korun, což je naopak málo. Zvláště z toho úhlu pohledu, že státní penze mají klesající tendenci. Zodpovědný přístup finanční přípravy na důchod tkví v diverzifikaci vašeho portfolia. Sázet vše na jednu kartu se nemusí z dlouhodobého hlediska úplně vyplatit. Navíc přijdete o část peněz, které vám může dát stát. V investičním portfoliu najde své místo penzijní připojištění, spoření v rámci termínovaných vkladů nebo spořicích účtů, ale také investování do podílových fondů nebo akcií. Čtěte také: Penzijní připojištění: Pětistovka měsíčně vás v penzi nespasí

Položili jsme si několika jednoduchých myšlenek: Vyplatí se posílat peníze každý měsíc do penzijního fondu anebo nakupovat akcie? Komu se vyplatí penzijní připojištění a proč? Pro koho jsou naopak vhodnější akcie a jaké z toho má výhody.

Tisícovka měsíčně aneb Půl na půl

Pro případovou studii, kdy je vhodnější „penzijko“ a kdy naopak investice do akcií, jsme stanovili měsíční investovanou částku ve výši jednoho tisíce korun. Tato suma bude rozdělena napůl mezi oba produkty. Každý měsíc tak do penzijního fondu bude vkládána částka 500 korun, stejně jako do nákupu akcií, respektive akcie, neboť za pět stovek se toho moc investovat nedá. Čtěte také: Koupit jednu akcii nemusí být nevýhodné

V obou případech bude celková jistina činit v každém typu investice 300 tisíc korun. V penzijním připojištění získáte v rámci 50letého horizontu od státu 78 240 Kč, dividendy budou ve stejném investičním horizontu 217 626 Kč.

Penzijní připojištění v superdlouhém horizontu

Jak napovídá podtitulek, pro účely tohoto příspěvku budeme počítat, že penzijní připojištění bude produkt sjednaný na superdlouhý investiční horizont v délce 20 a více let. Pro tak dlouhý horizont se penzijní připojištění nedoporučuje sjednávat, neboť výnosy jsou nízké a jakž takž pokryjí inflaci. Ani předpokládaný výnos založený na státních příspěvcích není vysoký. Dlouhý investiční horizont nahrává naopak rizikovějším investicím v podobě podílových fondů nebo akcií. Čtěte také: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

Z každoměsíčně vložené pětistovky získá účastník penzijního připojištění od státu příspěvek ve výši 150 korun. To však platí jen do konce roku 2012. Od Nového roku 2013 bude státní příspěvek z úložky 500 korun činit 130 Kč. Zatímco za rok 2012 získáte při roční úložce šest tisíc korun státní příspěvek 1800 korun, o rok později bude příspěvek ze stejné úložky činit 1560 Kč. Abyste získali nárok na státní příspěvek, musíte každý měsíc vložit nejméně 100 korun. Nižší částka je možná také, ale státní příspěvek se vám připíše na účet až v okamžiku, kdy se takto nízké úložky nasčítají na požadovanou stovku.

Zhodnocení penzijního připojištění

Počet let Příspěvky účastníka a státu
1 rok (2012) 7 800 Kč
5 let 38 040 Kč
10 let 75 840 Kč
15 let 113 640 Kč
20 let 151 440 Kč
25 let 189 240 Kč
30 let 227 040 Kč
35 let 264 840 Kč
40 let 302 640 Kč
45 let 340 440 Kč
50 let 378 240 Kč

Zpracování: investia.cz

Nákup dividendové akcie

Jak bylo napsáno výše, druhou pětistovku budete investovat do nákupu akcie. Budeme předpokládat, že vás budou zajímat jen dividendové tituly, které vyplácejí dividendu ve výši dvou procent z hodnoty akcie. Byť jsou dvě procenta nízké číslo, uvedeme, že jde o čistý výnos očištěný od srážkových daní a poplatků spojených s nákupem akcií. Navíc z dlouhodobého hlediska je na kapitálovém trhu dostatek „dvouprocentních“ akcií. Na tuzemském kapitálovém trhu se dá najít dostatečný počet takových titulů, které výnosově dvě procenta překonají. Jen v Česku jsou to dividendové akcie firem jako je ČEZ, Komerční banka, Telefónica O2 nebo Philip Morris. Čtěte také: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

U nákupu akcií je však nutné ošetřit ještě nákupní poplatek. Ten u RM-Systému činí v rozmezí od 0,2 do 0,4 procenta z každého obchodu, nejméně pak 40 korun. Jestliže budete na měsíční bázi investovat 500 korun třeba do akcie společnosti Telefónica O2, zaplatíte za ni 388 korun (k 27. 10. 2011, pozn.: redakce) a navíc 40 korun za podání nákupního pokynu. Kupovat akcie po jedné, navíc při potenciální dividendě okolo 40 korun není žádné terno. Jen za rok byste na poplatcích utratili 480 korun, což odpovídá roční dividendě z 12 akcií Telefónicy. První rok byste tak jen tratili. Proto se nabízí druhé řešení a to, nakupovat akcie na roční bázi, tj. vždy jednou ročně. Za částku šest tisíc korun pořídíte podle aktuální ceny 15 akcií. Náklady z celého objemu transakce se budou pohybovat rovněž na 40 korunách. Čtěte také: Stručný průvodce obchodováním v burzovním systému RM-Systém

Veškeré připsané dividendy, které získáte během celého investování se budou připisovat. To znamená, že jestliže za první rok získáte 480 korun na dividendách, nakoupíte za ně další akcie.

Zhodnocení dividendových akcií

Počet let Portfolio celkem Počet dividend Výnos z dividend Investice celkem Poplatky
5 31 224 Kč 62 624 Kč 31 849 Kč 125 Kč
10 65 698 Kč 131 1 314 Kč 67 012 Kč 263 Kč
15 103 761 Kč 208 2 075 Kč 105 836 Kč 415 Kč
20 145 784 Kč 292 2 916 Kč 148 700 Kč 583 Kč
25 192 182 Kč 384 3 844 Kč 196 025 Kč 769 Kč
30 243 408 Kč 487 4 868 Kč 248 277 Kč 974 Kč
35 299 967 Kč 600 5 999 Kč 305 966 Kč 1 200 Kč
40 362 412 Kč 725 7 248 Kč 369 660 Kč 1 450 Kč
45 431 356 Kč 863 8 627 Kč 439 983 Kč 1 725 Kč
50 507 476 Kč 1 015 10 150 Kč 517 626 Kč 2 030 Kč

Zpracování: investia.cz

V modelovém příkladu předpokládáme, že ročně bude nakoupeno 12 dividendových akcií v pořizovací ceně 500 korun za kus. Očekávané zhodnocení jsou dvě procenta. Každý obchod bude zpoplatněn 40 korunami, ty však nejsou zohledněny ve výpočtu. Z příkladu vyplývá, že po 35 letech dojde ke „zlomu“, kdy jen z připisovaných dividend nakoupíte stejně anebo více akcií jako z pravidelného ročního nákupu. Pokud by roční dividendový výnos dosahoval pěti procent, nastane tento „zlom“ už po 15 letech investování. Při desetiprocentním výnosu by zlom nastal už za osm let. Dividendový výnos pohybující se v rozmezí dvou až tří procent je sázka na jistotu.

Podobně jako u vývoje investic do penzijního připojištění není ani v případě investování do akcií počítáno s růstem hodnoty akcií v čase. Předpokládáme, že hodnota cenných papírů se bude zvyšovat o stejnou míru jako inflace. Čtěte také:
Jak inflace ovlivňuje úrokové sazby a další výnosy

Poplatky za nákup akcií

Vlastní kapitolou jsou poplatky za uskutečněné nákupy akcií. První obchod podléhá 40korunovému poplatku. Druhý je již zpoplatněn paušálním poplatkem 0,4 procenty. Nejvyšší možný poplatek je v rámci RM-Systému stanoven na 3400 korun. Celkově zaplatíte na investičním horizontu 50 let na poplatcích 43 541 korun. To je průměrně 870 korun ročně. Nabízí se paralela s vedením osobního účtu, který může za roční vedení dosáhnout na podobný poplatek.

Penzijní připojištění vs akcie na jednoleté a pětileté bázi

Zcela radikálně by se změnila situace, kdybyste nakupovali akcie po jedné. Není to úplně nemožná strategie, ale vyplatí se jen v případech, kdy je z akcie dividenda vyšší než je nákupní poplatek a současně nemůžete nakoupit více akcií najednou. Jakmile ale nakupujete po jedné akcii v pořizovací hodnotě 500 Kč, bude dividenda v prvním roce zanedbatelná a to i přesto, že dividendový výnos bude deset procent. Zatímco přepočtený roční státní příspěvek ve výši 1800 korun z penzijního připojištění dosáhne z vkladu šesti tisíc 30procentního výnosu. Po roce 2013 bude státní příspěvek pro sumu 6000 korun „jen“ 1560 korun, což je 26 procent. Čtěte také: Oškubejte stát aneb Peníze, na které máte právo

V jednoletém horizontu je tak penzijní připojištění „výkonnější“ než samotné akcie a to i přesto, že akcie nakoupíte vždy jednou ročně a jejich čistý výnos dosáhne dvou procent, tj. 120 korun.

I v pětiletém horizontu, což je nejnižší možná doba pro trvání smlouvy z penzijního připojištění, dosáhnete u akciových investic nižšího výnosu. Tato nevýhoda se však setře po 13 letech souběžného investování v rámci penzijního fondu a nakupování akcií.

Z dlouhodobého hlediska je výhodnější investovat do akcií, neboť výnosy nejsou ničím svázány. Akcie navíc můžete kdykoliv prodat a získat peníze v řádu několika dnů. Vypořádání se s penzijním fondem je na trochu delší dobu. V rámci penzijního fondu stěží dosáhnete na dvouprocentní čistý roční výnos. Nejlepší tříprocentní výnos vygeneroval v loňském roce pouze Allianz penzijní fond. Čtěte také: Penzijní fondy zveřejňují hospodářské výsledky. Výnosy jsou okolo dvou procent