reklama

Příprava na důchod: Odložte si sedm procent z platu (2/2)

Josef Švejda dne 26. 10. 2010 - 08:00

Pokračujeme v našem hypotetickém zamyšlení, kam by si měl člověk ukládat část svého platu tak, aby po čtyřech dekádách svého pracovního života dokázal naspořit zajímavou částku, ze které by si v důchodu mohl výrazně přilepšit.

V pomyslném prvním díle našeho nového seriálu Příprava na důchod jsme se seznámili s hlavními myšlenkovými záměry Vladislava Bezděka, šéfa komise, která pro vládu připravuje důchodovou reformu. Bezděk uvádí, že kdyby si každý člověk uložil ze svého čistého příjmu alespoň pět až sedm procent, dokáže během několika desetiletí nastřádat dost na to, aby nebyl v důchodovém věku odkázán jen na starobní důchody od státu.

Vizualizace 40letého spoření na důchod

V pomyslném měšci by člověk po 40 letech spoření na důchod prostřednictvím penzijního připojištění, stavebního spoření a termínovaných účtu měl celkem 2 015 156 korun. Podívejte se na vizualizaci pomocí několika tabulek. Čtěte více: Jak si spořit na důchod? Dlouhodobě a po malých částkách

Spoření prostřednictvím penzijního připojištění v délce 40 let

Doba spoření Vklad Státní příspěvek Mezisoučet Výnos* Celkem
1 rok 6 000 1 800 7 800 78 7 878
5 let 30 000 9 000 39 000 1003 40 003
10 let 60 000 18 000 78 000 4047 82 047
20 let 120 000 36 000 156 000 16 678 172 678
40 let 240 000 72 000 312 000 71 379 383 379

Zdroj: výpočet autora; Poznámka: *) Roční úroková sazba je jedno procento

U penzijního připojištění by neměli být žádné komplikace. Stačí si zadat trvalý příkaz na částku 500 korun a tu stále odesílat. Každoročně můžete měsíční splátku zvýšit o inflaci a tak ji indexovat.

Spoření se stavebním spoření v šestiletých cyklech

Stavební spoření je podle aktuálně platných podmínek vázáno na šestiletý spořicí cyklus. Pokud střadatel každý měsíc vloží 778 korun, za rok našetří 9 336 korun. Státní podpora 15 procent bude ve výši 1400 korun. Každým rokem bude jistina zhodnocena dvěma procenty. Po šesti letech spoření získáte částku 69 078 korun. Čtěte více: Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Termínované vklady: Každých šest let 69 078 korun

Každých šest let získáte ze stavebního spoření částku 69 078 korun, kterou můžete uložit na termínovaný vklad. Výše úrokové sazby se bude postupně zvyšovat v závislosti na vložené částce a délce spořicího období. Pro naše potřeby počítejme, že na trhu najdete vždy nejlepší poměr v závislosti na vkladu a délce spoření, to bude kopírovat délku spořicího cyklu stavebního spoření, tedy šest let.

Jednou za šest let k zůstatku na termínovaném účtu přidáte 69 078 korun. Během následujících 40 let stihnete 5 šestiletých cyklů (tj. 30 let). Prvních šest let, kdy budete spořit na své první stavební spoření jsou ve výpočtu nuly. Poté bude následovat pět šestiletých cyklů, který zakončí šestý, jenž bude trvat čtyři roky. V modelu se počítá s doběhnutím stavebního spoření v poslední šestiletce. Čtěte více: Jak se zajistit na stáří

Vývoj spoření na důchod kombinací stavebního spoření a termínovaných vkladů na 40leté bázi

Peníze zhodnocené stavebním spoření vložíte na termínovaný vklad. Ten se bude po celou dobu konstantně úročit pěti procenty. Po 40 letech spoření byste měli na svém termínovaném vkladu nalézt částku lehce přes jeden milion korun, přesněji 1 304 291 koruny.

S inflací a daněmi si hlavu nelámejte, stejně jako s případnou nezaměstnaností

V textu výše nepadlo slovo o inflaci. Proč? Důvod je jednoduchý. Předpovědět vývoj inflace na dalších 40 let je složité. Pro potřeby článku lze však vyjít jednoduchého selského pravidla. Mladý člověk, který nastoupil do zaměstnání za výše uvedenou mzdu ji nebude mít až do svého důchodu na stále stejné úrovni. Podle zkušeností, délky praxe apod. by měla zaměstnanci jeho mzda každoročně růst. Spolu s platovým růstem se mu bude měnit i absolutní částka, ze které se počítá sedmiprocentní částka na důchod. Tím prakticky dochází k odbourávání inflace. Čtěte více: Jak si Češi stojí při spoření na penzi

V modelech se rovněž nepočítá s daní z příjmu ve výši 15 procent z výnosů. Stejně lze brát i případnou nezaměstnanost, která člověka na jeho 40leté pracovní kariéře čas od času potká. Pokud by vzniklý výpadek příjmů dodal později, ale ve stejném roce, ztratí nanejvýš státní podporu penzijního připojištění, která se odvíjí na měsíční bázi.