reklama

Příspěvek na bydlení v roce 2012

redakce dne 05. 01. 2012 - 11:48

I v roce 2012 můžete čerpat příspěvek na bydlení. Ten v některých případech vzrostl až o 11 procent. Platí pro něj, stejně jako u dalších sociálních dávek, několik podmínek, které testují sociální situaci žadatele o příspěvek na bydlení.

Novinka v čerpání příspěvku na bydlení

Zvýšení příspěvku na bydlení o jedenáct procent je však vykompenzována novou podmínkou, která omezuje vyplácení této dávky. Od 1. ledna 2012 platí, že příspěvek na bydlení může být vyplácen nejdéle 84 měsíců v deseti po sobě jdoucích letech. Toto kritérium se nevztahuje na domácnosti seniorů starších 70 let a osob se zdravotním postižením, které bydlí v bytech, které pro ně byly speciálně postaveny či jinak upraveny. Určitou výhodou je, že změna platí pro všechny od začátku letošního roku a nevztahuje se na nikoho zpětně.

Pro koho je příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení slouží pro zmírnění finanční zátěže obyvatel s nižšími příjmy avšak s vysokými náklady na bydlení. Příspěvek na bydlení se poměřuje komplexně se všemi myslitelnými náklady, které souvisí s bydlením. Kromě samotného nájmu jde ještě o spotřebu energií, vodného a stočného, vytápění, ale také třeba svoz komunálního odpadu. O příspěvek na bydlení mohou žádat jak nájemníci, tak i vlastníci a nájemníci družstevních bytů.

Příspěvek na bydlení tak může získat každý, kdo splní dvě podmínky. První z nich je, že náklady na bydlení musí být vyšší než 30 procent příjmu domácnosti, která nemovitost obývá. Současně musí domácnost splnit podmínku i tzv. „normativních nákladů“. Ty jsou úředně stanovené a udávají, jak vysoké náklady na bydlení by měly být podle počtu členů domácností a velikosti obce. Normativní náklady slouží pro výpočet a následné přiznání výše příspěvku na bydlení.

Bydlíte-li v Praze, je podmínka pro náklady na bydlení stanovena na 35 procent z příjmů domácnosti.