reklama

Privátní bankovnictví v podání malé a střední banky

redakce dne 05. 09. 2014 - 00:00

Privátní bankovnictví malých a středních bank se neliší od těch velkých. Na vybraných bankách jsme zkoumali nabídku a odlišnosti.
 

Privátní bankovnictví je primárně určeno klientům, kteří dosáhli určitého stupně velikosti majetku. Vstupní požadavky pro zařazení klienta do privátního bankovnictví začínají napříč českými bankami na hranici okolo pěti milionů korun. Standardem bývá 10 milionů korun.

Zajímalo nás, jak si na tomto poli vedou banky, které podle bilanční sumy patří do skupiny malých a středních bank. Pro snazší porovnání jsme se zaměřili na LBBW Bank CZ, jejíž bilanční suma v roce 2013 činila 31,466 miliardy korun. Podle kategorizace České národní banky patří mezi malé banky. J&T Banka patří s bilanční sumou 110,237 mezi střední banky. Tato banka se na privátní klientelu specializuje. Kromě toho každoročně publikuje data získaná z průzkumu Wealth report, který je zaměřený na skupinu českých a slovenských dolarových milionářů.

Deset milionů korun jako milník

J&T Banka je privátní bankou zaměřenou na bonitnější klientelu. Naší filozofii přístupu ke klientům lze rozdělit do tří oblastí, tedy majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě pomoci si ho také užít, řekla Monika Veselá, tisková mluvčí J&T Banky.

Ochrana hodnoty majetku a jeho předání následovníkům vychází i z dalších průzkumů mezi milionáři, a nejde jen o již zmíněný Wealth report. Bohatí lidé dávají přednost konzervativním produtkům jako jsou například termínované vklady, které generují výnos na úrovni reálného zhodnocení.

Typickým klientem privátního bankovnictví jsou manažeři, podnikatelé, rentiéři, ale také umělci, sportovci apod. Náš obchodní model umožňuje obsluhu jak osobních účtů majitelů firem, tak účtů jejich firem, a to včetně potřeb financování konkrétních záměrů, Alena Nováková, marketingová specialistka, LBBW Banka.

Programy privátního bankovnictví

Pro využívání služeb privátního bankovnictví není nutné dispnovat uvedenými sumami peněz. Banky nabízejí i „odlehčené“ verze pro osoby s nižšním objemem finančního majetku. Například v J&T Bance je možné využívat služeb privátního bankovnictví, byť v hodně omezené podobě, se sumou začínající na třech milionech.

Klientům s vysokým budoucím potenciálem nabízíme služby Prémiového bankovnictví. To zahrnuje část investičních příležitostí z Privátního bankovnictví, ale v menších objemech, sdělila Veselá.

Pro zkušební účely, případně méně movitou klientelu je v rámci J&T Banky určena i služba Clear Deal, která je zaměřena na termínované vklady a vklady s výpovědní lhůtou pro klienty s majetkem přesahujícím půl milionu korun. Kromě toho je možné v tomto režimu využít i možnost investování peněz do podřízených vkladů nebo do podílových fondů. J&T Banka nabízí Prémiové bankovnictví, ve kterém je nutno mít tři miliony korun.

V LBBW Private Banking vnímáme naše potenciální i současné klienty komplexně jako je objem aktiv a pasiv ve správě banky nebo aktivita klienta. Zjednodušíme-li to pouze na aktiva, zaměřujeme se na klienty s aktivy přesahujícími alespoň pět milionů korun, optimálně pak deset milionů korun, dodala Nováková.

Důraz na komplexní servis pro méně klientů

Privátní bankovnictví se od toho klasického odlišuje vyšší mírou personifikace. Průměrný bankéř nebo bankéřka obsluhuje vyšší desítky klientů. Počet klientů ubývá s velikostí spravovaných finančních prostředků a rozsahem služeb. Jako bonus přidávají banky concierge služby, které jsou běžné ve více hvězdičkových hotelech.