reklama

Proč finanční poradci nenabízejí akcie?

redakce dne 11. 04. 2011 - 00:00

Produktová nabídka finančních poradců je pestrá. Od produktů zaměřených na pojištění, si u nich lze sjednat i investiční nebo úvěrové produkty. Proč však poradci nemají ve svém portfoliu akcie?

Finanční poradci nabízejí pestrou paletu svých služeb. Od rady, která může být často k nezaplacení, přes bezplatnou analýzu vašich financí až po sjednání konkrétního finančního produktu. Samozřejmě to nedělají zadarmo, ale plynou jim provize z uzavřených smluv. V jejich slangu jde o bouchání smluv nebo o uzavření akvizice. Vyberte si sami, který termín je vám sympatičtější.

Jste-li již klientem finančního poradce a opakovně jste s ním řešil vaše peněžní záležitosti, jistě vás někdy napadlo, proč finanční poradci příliš neposkytují informace o cenných papírech. Respektive proč neprodávají akcie ve větší míře. Možná i proto, že akcie představují specifický investiční nástroj, jehož princip nemusí každý pochopit.

Velké akciové kauzy: Helvag a Immofinanz

Kdysi finančně-poradenské společnosti ve své nabídce měly akcie, které svým klientům hojně doporučovaly. Finanční poradci z rakouské pobočky AWD nabízeli třeba akcie Immofinanz. Jejich kolegové z české pobočky OVB Allfinanz pak cenné papíry Helvag.

Nedrželi se však zlatého investičního pravidla, že každý růst akcií musí být vystřídán jejich propadem. Podle článků v ekonomických médií však obě společnosti čelili soudnímu řízení.

V případě kauzy akciové společnosti Helvag šlo o to, že její zakladatelé prali špinavé peníze. První soudní pře proběhly již koncem devadesátých let v Německu, další pak o několik let v Česku. Definitivní tečka za celým případem nastala ve chvíli, kdy společnost Helvag ukončila svou činnost. Akcie se tak v rukou akcionářů změnily na pouhopouhé kusy papíru. Rozezlení čeští klienti podali na společnost OVB Allfinanz žalobu, že jim způsobila finanční ztrátu tím, že měla ve své nabídce akcie společnosti, která prala špinavé peníze.

Majitelé akcií Helvagu založili občanské sdružení Klienti Helvag, které požaduje po OVB Allfinanz odškodnění za zmaření investice. Celkově jde o zhruba 1200 klientů, kteří žádají odškodné ve výši 300 milionů korun.

Druhý případ, kdy finančně-poradenská společnost nabízela akcie, je z jiného soudku. Rakouská pobočka AWD čelí hromadným žalobám za to, že její poradci neposkytli svým klientům dostatek informací o rizikovosti investice do akcií společností Immofinanz a Immoeast.

Problém tkvěl hlavně v tom, že developerská společnost Immofinanz, která byla založena v roce 1990, vykazovala od svého založení až do roku 2007 kladný růst hodnoty akcií. V roce 2007 se však společnost propadla do ztráty a tím pádem i snížení hodnoty akcií. Klienti, kteří tak tyto cenné papíry nakupovaly v rámci svého důchodového spořicího programu, zaznamenali propad hodnoty akcií. Teprve po propadu akcií začali klienti zjišťovat, že jim poradci z AWD neposkytovali kvalitní informace. Právě kvůli tomu čelí rakouská část AWD žalobám. K hromadné žalobě je připojeno 6500 klientů, kteří požadují odškodné ve výši 65 milionů eur (zhruba 1,588 miliardy korun).

Možná že právě tyto dvě kauzy mají za následek, proč se tuzemské finančně-poradenské společnosti vyhýbají většímu zapojení akcií do investičních programů svých klientů.