reklama

Tři dobré důvody proč investovat do zemědělské půdy

redakce dne 10. 06. 2013 - 01:00

Zemědělská půda představuje zajímavý nástroj, jak dlouhodobě zhodnotit peníze a zároveň investovat do něčeho smysluplného.

V České republice se cena za jeden metr čtvereční půdy pohybuje v rozmezí od čtyř do osmi korun, což je 40 až 80 tisíc korun za hektar. U našeho západního souseda – Spolkové republiky Německo – lze stejnou výměru, tj. hektar pořídit okolo 10 tisíc eur (zhruba 256 tisíc korun). Do roku 2020 se dá očekávat zvýšení hodnoty půdy až na 250 tisíc korun za hektar. Jestliže se do růstu cen připočítá i vyšší kupní síla obyvatel, jde o velice zajímavé zhodnocení. Investice do zemědělské půdy se proto v tomto světle jeví jako dobrá investiční příležitost.

Jen mezi rokem 2000 a současností se cena české zemědělské půdy zdvoj až ztrojnásobila. Podobný nárůst lze čekat i do budoucna. Největší nárůsty byly v letech 2005 až 2008. V této době se na trh s půdou začali tlačit menší a středně velcí investoři, kteří nakupovali cenově poddimenzovanou půdu. V závěsu byli i samotní zemědělci. Hospodářská recese sice zastavila růst cen, avšak nepřinesla jejich propad, nýbrž pouze stagnaci. Loni se trh opět dostal do pohybu a ceny se začaly opět zvolna zvyšovat.

Podle společné zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by se během následujícího desetiletí měly zvýšit ceny potravin mezi o 10 až 40 procent. Důvodem je rostoucí poptávka po potravinách a zároveň snižující se zemědělská produkce a produktivita.

Cena půdy se odvíjí od zemědělské výroby

Hlavním ukazatelem hodnoty zemědělské půdy je zemědělská výroba, která se na ní uskutečňuje. Půda je navíc odolná vůči působení inflace a oproti jiným typům nemovitostí (rezidenční, komerční) není zapotřebí odepisovat hodnotu reality. Půda se neopotřebovává.

Významným faktorem hovořící pro investice do půdy je stabilní nájem, který je navíc podpořen dotační politikou Evropské unie a České republiky. Podle typu pozemku a jeho bonity (kvality) je možné získat na jeden hektar dotaci v rozmezí od dvou do jedenácti tisíc korun. Pokud byste na zemědělské půdě chtěli založit ovocný sad, je dotace podstatně vyšší a může činit i 130 tisíc korun za hektar. K založení hektarového sadu je nutná investice okolo půl milionu korun. Čtěte také: Investice do půdy je běh na dlouhou trať

Hodnota půdy se tak neodvíjí pouze od zájmu investorů, ale i od postupně se zvyšujících se globálních cen potravin.

Proč kupovat zemědělskou půdu

  1. Inflace – půda dokáže odolat působení inflace
  2. Stabilní odvětví navíc podpořené růstem cen potravin
  3. Dotační politika státu zaměřená na kvalitu produkce