reklama

Proč je průběžný důchodový systém neudržitelný?

redakce dne 21. 12. 2011 - 13:16

Průběžný důchodový systém je do budoucna neudržitelný. Jeho největší slabinou je demografický vývoj. Podle aktuálních trendů a projekcí demografických křivek se dá předpokládat, že klesne počet lidí, z jejichž platů přicházejí do důchodového systému peníze, jenž se přerozdělují starobním důchodcům.

Zkráceně řečeno hlavní slabinou průběžného důchodového systému je snižování počtu pracujících ku jednomu starobnímu důchodci. Aktuálně připadá podle údajů České správy sociálního zabezpečení na jednoho důchodce 1,8 pracujících. V roce 2050 bude prý tento poměr nižší. Na jednoho důchodce budou jen 1,2 pracujících. To znamená, že se sníží průměrná výše vyplácených důchodů.

Průběžný důchodový systém se tak dostává do těžkostí právě tím, že je závislý na lidech, kteří do systému přispívají.

Stát se této situace snaží vyhnout tím, že důchodový systém „překalibruje“. Onou kalibrací se myslí úprava parametrických údajů jako je pozdější odchod do důchodu, prodloužení délky povinného sociálního pojištění či zvýšením odvodů. Poslední možnost zatím nebyla uskutečněna. Již nyní patří odvody na sociální pojištění k vysokým. Případným dalším zvýšením by se o něco zdražila práce.