reklama

Proč mít pojištění invalidity

redakce dne 14. 11. 2013 - 00:00

Mít sjednané životní pojištění neznamená jen pojistit se proti riziku smrti. Do popředí se dostává i pojištění invalidity.
 

Zatímco pojištění pro případ smrti je snadno pochopitelné a celá řada pojišťovacích a finančních poradců, zástupců pojišťoven i samotné České asociace pojišťoven vám v obecné formulce doporučí na jak velké částky se pojistit, u invalidity, závažných onemocnění a trvalých následků tomu tak není. V tomto příspěvku se zaměřujeme na invaliditu. Čtěte také: Jak drahá je invalidita?

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo k 30. září letošního roku v tuzemsku 422 668 invalidních osob, které pobírají invalidní důchod, což je 4,02 procenta z celkové populace*. Lidé s klasifikovanou invaliditou se dělí do tří stupňů. Čtěte také: Jak na invalidní důchod

Invalidita řečí čísel

Být invalidní ještě neznamená být stranou pracovního života. Některá onemocnění mohou pracovní činnost komplikovat více, jiné méně. Co je však nutné znát je, že polovinu invalidních důchodů pobírají lidé do 49 let věku. Tato informace je nutná především v kontextu odchodu do důchodu, která aktuálně cílí na osoby starší 60 let. Odchody do důchodu závisí na délce pojistné doby a zároveň na dosaženém věku. S tím se nese ještě další informace, která pochází ze statistik a to, že u pouze čtyř procent invalidních důchodců pochází jejich invalidita z trvalých následků úrazu. Úrazy se obecně přeceňují. Smrt způsobená úrazem může pouze za úmrtí pěti procent zemřelých. Čtěte také: Jak nastavit pojistná rizika u životního pojištění

S invaliditou je spojen i pokles příjmů. Má-li dotyčná osoba hrubý příjem srovnatelný s průměrnou mzdou, poklesnou její příjmy o 43 procent.

V pojistné smlouvě je vhodné mít ošetřeny všechny tři stupně invalidity.

Úspory státu

Před několika lety se invalidita dělila na plnou a částečnou. Od 1. ledna 2010 byly zavedeny tři stupně – první, druhý a třetí, přičemž třetí stupeň invalidity je nejtěžší. Prakticky to znamená, že člověk nemůže vykonávat svou dosavadní pracovní činnost.

Stát si od zavedení třístupňové invalidity slibuje úspory. Ty plynou z toho, že se škála onemocnění a úrazů rozdělila do více skupin. Kdo byl před rokem 2010 plně invalidní, může jiný člověk se stejným zdravotním stavem zařazen do druhé skupiny. Nutno dodat, že skupiny invalidity jsou navázány na výši invalidních důchodů. Čím je stupeň nižší, tím menší pobírá dotyčný invalidní důchod. Čtěte také: Základní pojmy životního pojištění

O tom, že stát přitvrdil svědčí i příklad osoby, která má těžkou cukrovku se ztrátou jednoho oka a vážným porušením oka druhého. O možných úsporách státu vypovídá i to, že invalidní důchody v prvním stupni byly letos k 30. červnu přiznány v polovině případů (49 procent). Do druhého stupně invalidity získalo 16 procent osob a třetí pak 35 procent. Čtěte také: Finanční plán (3. díl): Pojištění

Přehled o počtu invalidních důchodců

Invalidní důchod Muži Ženy Celek
Třetího stupně 108 723 90 968 199 691
Druhého stupně 34 529 29 418 63 947
Prvního stupně 81 464 77 566 159 030
Celkem 224 716 197 952 422 668

Průměrná výše invalidního důchodu

Invalidní důchod Muži Ženy Celek
Třetího stupně 10 691 9 729 10 252
Druhého stupně 6 991 6 366 6 703
Prvního stupně 6 333 5 685 6 017

Průměrný věk pobíratele invalidního důchodu

Invalidní důchod Muži Ženy Celek
Třetího stupně 50 50 50
Druhého stupně 51 49 50
Prvního stupně 50 48 49

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz

Poznámka: Údaj pochází od Českého statistického úřadu a je datován k 30. červnu 2013, kdy žilo v zemi 10 512 922 obyvatel.