reklama

Prodavači v pyramidě aneb Budoucnost přímého prodeje

redakce dne 10. 05. 2011 - 00:00

Přímý prodej, někdy zvaný jako osobní, je podle mnoha odborníků byznysem budoucnosti. Jeho výhody pro kupujícího jsou nasnadě. Obchodník jedná pouze s jedním klientem, kterému věnuje maximální pozornost. Bdělý zákazník tak má možnost být v těsnějším kontaktu s prodejcem.

Přímý prodej však nese i nevýhody pro obě strany. Prodejce je často jedním z mnoha v soukolí zvaném multi-level marketing. Ten je pro řadu lidí synonymem pro nekvalitní služby, i když opak může být pravdou. Kupující se dostává do situace, kdy s jedním obchodníkem něco uzavře, ale za nějaký čas se mu ozve úplně jiný člověk, který získal portfolio klientů po svém předchůdci.

Netřeba zdůrazňovat, že přímý prodej funguje v již zmíněném multi-level marketingu, který se do češtiny překládá i jako pyramida nebo letadlo. Oproti podvodným obchodním modelům MLM využívají pyramidovou strukturu jak poctiví, tak i nepoctiví hráči na tuzemském trhu. Například prodej kosmetiky, hrnců nebo finančních produktů je na pyramidě založen.

Motivující pyramida

Obchodní systém, který svým schématem připomíná pyramidu, je pro řadu obchodníků a prodejců vysoce motivujícím. Můžete se coby prodejce vydat dvěma cestami. Hlavním cílem tvůrců MLM systémů je vytváření obchodních struktur. Vedlejším produktem bývají vlci samotáři, kteří mají zájem získat z pyramidy co nejvíce, ale nechtějí přitom budovat žádnou obchodní strukturu. Do češtiny přeloženo nemají manažerské ambice, případně nechtějí řešit problémy svého obchodního týmu. Těch je však v pyramidách málo.

Častějším typem je obchodník, který časem vytváří svůj vlastní tým, ze kterého mu plynou další peníze. Nemusí se tak zabývat vlastním byznysem, ale jen podporou členů své skupiny, z jejichž provizí má svůj díl. Tento způsob se často zaměňuje s pasivním příjmem, který s ním vůbec nesouvisí.

Manažer tak může mít pod sebou několik málo kolegů, ale může vytvořit strukturu s desítkami nebo stovkami spolupracovníků. V tomto případě jsou provize plynoucí ze struktury atraktivní. Aby se však člověk vypracoval od píky po vrcholného šéfa, trvá to čas a značné úsilí. Pro nově příchozí je taková osoba dostatečně silnou motivací, aby se pokusili zopakovat jeho úspěch. Ten však také nemusí přijít, neboť oblast, ve které firma působí může být už naplněn.