reklama

Prokop: Jednorázové vs dlouhodobé investice

redakce dne 03. 02. 2012 - 00:00

Investovat jednorázově anebo dlouhodobě? Pro středně pokročilého investora nebo finančního odborníka jednoduchá otázka. Zeptali jsme se analytika společnosti Next Finance Martina Prokopa, kam by on doporučil investovat jednorázově a kam naopak dlouhodobě.

Tento text vznikl jako volné pokračování článku Jak investovat peníze podle analytiků. V rámci tohoto příspěvku jsme obeslali několik analytiků z bank a analytických společností s žádostí o komentář. Stejně jako v jiných případech u článků Zajištění na stáří nebo Co čeká nováčka ve finančním poradenství nám bylo líto zbavit se dlouhé a zajímavé odpovědi. A tak vznikl tento článek.

Pro přípravu článku „Jak investovat peníze podle analytiků“ jsme chtěli vědět, kam by investovali sumy ve výši 100 000, 250 000, 500 000, 750 000 a 1 000 000 korun. V zadání rovněž bylo uvedeno, že peníze investuje 40letá osoba s cílem zajistit se na stáří. Do důchodu půjde v 65 letech. Aktuální příjem je 1,5 násobek průměrné hrubé mzdy (tj. 36 tisíc korun).

Přinášíme celou odpověď analytika Martina Prokopa ze společnosti Next Finance.

Kam jednorázově zainvestovat?

K tomu, abychom mohli správně rozhodnout, kam dané částky investovat, je nutné vědět, jaká je daná finanční situace investora. Budu tedy předpokládat, že celkové bohatství investora roste s výší investované částky.

Podle mého názoru nejsou akcie vhodnou investicí u méně movitých investorů, ještě když se jedná o spoření na důchod. V tomto případě bych volil investice do zajištěných fondů, které mají malé riziko a zároveň nám mohou přinést výnos větší, než jaký můžeme dostat u spořících účtů.

Nicméně s výší investované částky se také zvyšují možnosti, do jakých instrumentů investovat.

S tím také souvisí zaměřit se na vývoj hospodářského cyklu. Je nutné zjistit, v jaké jeho fázi se nyní nacházíme, neboť jednotlivá aktiva mají různou výnosnost v různých fázích hospodářského cyklu.

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy klesá tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) a pomalu se blížíme recesi. V této fázi tak není vhodné investovat do akcií, protože ty jsou v této fázi hospodářského cyklu velice volatilní a investorům přináší záporný kapitálový výnos.

Pokud bychom opravdu chtěli nyní investovat do akcií, což je především otázka investorů, kteří chtějí investovat větší peněžní částky, vybral bych si akcie společnosti, které jsou málo zadlužené,vyplácejí dividendy a podnikají v neutrálním odvětví v rámci hospodářského cyklu. Tyto akcie jsou tak méně volatilní a v případě negativního vývoje na trzích nebudou ztráty tak vysoké. Z tohoto pohledu by mohly obstát akcie společnosti Pegas nebo Fortuna.

Je nutné ale diverzifikovat. Proto bych část těchto peněz investoval do korporátních dluhopisů, které mohou investorovi přinášet velice zajímavý výnos. Zde se ale jedná o dlouhodobější investici, neboť cena se neustále mění. Prvotním zájmem investora je získávat pravidelný kupón (výnos, pozn. redakce).

Nutno dodat, že takto nastavená investice není na celých 25 let. Naopak investiční portfolio investora by se mělo pravidelně měnit. Jsem zastáncem spíše defenzivních portfoliových strategií, kdy čím více se budeme blížit důchodovému věku, tím méně akcií bychom měli mít v našem portfoliu. Navíc nadále by se měla brát v úvahu aktuální ekonomická situace, která nám napoví, do jaké třídy aktiv je nejlepší a nejbezpečnější investovat.

Kam investovat dlouhodobě? Každá z výše uvedených částech by se rozdělila do 60 měsíčních splátek.

Pokud se rozhodneme investovat pomocí stejně velkých částek, potom nám zde vzniká problém poplatků, které mohou celkový výnos značně ovlivnit. Předpokládám tedy, že poplatek bude stanoven jako procento z investované částky.

Pravidelné investování patří právě mezi ty defenzivní strategie, které jsou vhodné i pro spoření na důchod. Minimalizuje se tak riziko, že dané aktivum koupím za vysokou cenu. Zároveň dojde i k vyhlazení cenového průběhu. Touto strategií je tak možno minimalizovat ztráty, ale zároveň se musíme připravit na to, že i výnos bude o to menší.

Při spoření na důchod se opět vyplatí investovat pravidelně do dividendových akcií, jenž nám budou pravidelně přinášet i nějaký peněžní výnos, který lze následně reinvestovat. Pokud bychom chtěli minimalizovat riziko, že investujeme do špatné společnosti, která se může dostat v budoucnu do existenčních problémů, potom se nabízí pravidelně investovat do nějakého akciového indexu.