reklama

Proměna finančního poradenství: Z MLM do vlastní firmy

redakce dne 25. 02. 2014 - 00:00

Trh finančního poradenství se proměňuje. Finanční poradci se profesionalizují a zakládají vlastní společnosti.
 

Být finančním poradcem ve velké finančně-poradenské společnosti je dobré pro začátek kariéry ve finančním poradenství, avšak pro budování skutečného byznysu a vlastní firmy je vhodné využívat služeb brokerpoolů.

Velké finančně-poradenské společnosti poslouží především nováčkům, kteří se o profesi finančního poradce zajímají a chtějí ji zkusit. Manažeři, kolegové a školitelé naučí finančního poradce základům řemesla. Seznámí ho s produktovou nabídkou, naučí obchodním a komunikačním dovednostem a jednání s lidmi.

Poradenská školka jménem MLM

Samotná kariéra finančního poradce spočívá nejdříve v oběhnutí rodiny a přátel, když ty dojdou, nastupují známí a studené kontakty, které poradce nejčastěji hledá v telefonním seznamu. Jestliže se mu nedaří, odchází z firmy a často i z branže. Ze zkušeností velkých finančně-poradenských společností vyplývá, že po pěti letech končící poradci odcházejí zcela mimo obor. Čtěte také: Jsem poradce s tříletou praxí u MLM firmy, kam dál?

Práce pro finančně-poradenské společnosti postavených na principu MLM má další úskalí. Na poradce a manažery je kladen stále větší tlak na provizní výkon. Zároveň musejí rekrutovat další nováčky. Komplikací je, že klienti nejsou v majetku finančního poradce, nýbrž mateřské společnosti.

Jakmile poradce končí a přechází ke konkurenci, neplynou mu z klientského kmene žádné následné provize. Odměňování je ostatně kámen úrazu. Aby si poradce vydělal na svou odměnu, musí vygenerovat několikanásobně vyšší provizní obrat, než činí jeho gáže. Peníze plynoucí do finančně-poradenské společnosti se rozplynou v chodu na centrále a v organizační struktuře. Nejeden poradce, který z velkých firem odchází, uvádí, že důvody pro odchod jsou jednak peníze a druhak i tlaky na objemy obchodů. Čtěte také: Nábor poradenských MLM sítí aneb Jak vytěžit z nováčka maximum

Když je čas zvednout kotvy

Velké poradenské MLM společnosti zažívají odliv poradců. Ti si zakládají vlastní společnosti a konkurují svým bývalým chlebodárcům. Výhodou založení firmy je především fakt, že z hlediska odměňování plynou nově vzniklým společnostem vyšší provize za sjednání finančních produktů. Aby si poradci udrželi své předchozí příjmy, stačí jim k tomu nižší výkon. Namísto sjednání pěti finančních produktů jim stačí dvě tři smlouvy srovnatelného charakteru. Tím získávají více času na klienty a rovněž na svůj profesní rozvoj. Čtěte také: Velikost finančně poradenské společnosti nezaručí kvalitu poradenství

Možností spolupráce mají poradci několik. Nejběžnější je navázání smluvního vztahu se zavedeným brokerpoolem. Ten za ně řeší produktovou nabídku, smluvní zajištění a zprostředkovává kontakt s odpovědnými pracovníky producentů finančních produktů jako jsou banky, investiční a penzijní společnosti, pojišťovny, družstevní záložny. Čtěte také: Pět možností s kým a jak může finanční poradce spolupracovat

Chod firmy je plně v režii každého poradce a závisí pouze na něm, jestli se mu bude profesně a podnikatelsky dařit.