Prostitutka Sára spoří na důchod (2. díl)

Ve druhém pokračování o prostitutce Sáře se zaměříme na to, kam uložit nelegální příjmy, jež získává v rámci své profese.
 

Prostituce je v České republice nezákonná, přesto je ale tolerována. V tomto oboru pracuje na patnáct tisíc žen. Ve většině případů jsou veškeré jejich příjmy nelegální, respektive je nepřiznávají v rámci daňového přiznání. Tento způsob je samozřejmě nežádoucí, avšak děje se tomu a zatím není nikterak řešen. Zaměřili jsme se na mladou prostitutku Sáru, která si každý měsíc vydělá zhruba 240 tisíc korun, přičemž na nezbytné životní náklady a výdaje spojené s výkonem této profese spotřebuje měsíčně 50 tisíc korun.

V předchozím dílu jsme si vymezili strukturu příjmů a zjistili, že Sára nepatří mezi dvakrát spořivé typy. Kromě toho se musí během přicházejícího času vyrovnat se stárnutím a mladými dívkami, které mezitím do světa červených luceren vstoupí. Čtěte také: Prostitutka Sára spoří na důchod (1. díl)

Odkvétající krása…

Prodejné ženy jsou závislé na svém vzhledu více než ostatní. Jejich krása má přímou spojitost s počtem klientů, příjmem a v neposlední řadě i dobou, po kterou se tomuto „byznysu“ mohou věnovat. Jakmile krása skončí, má bývalá prostitutka málo příležitostí, kde se uplatnit. Proto je třeba počítat s tím, že pohádkové příjmy skončí stejně tak rychle, jako začaly.

Kolik peněz je potřeba?

Předpokládejme, že Sára bude dalších 12 let, tedy do dosažení své čtyřicítky, prodávat tělo. Nebudeme se zdržovat mateřstvím. Sára má šanci, že do roku 2024 vydělá 27,36 milionu korun. Kdyby tyto peníze odkládala na nějaký vkladový produkt, který by výnosy pokryl inflaci, čeká jí slušná druhá polovina života.

Podle aktuální statistiky střední délky života má Sára šanci dožít se věku 80 let. Podle uvedených příjmů může počítat s průměrnou měsíční rentou ve výši 57 tisíc korun.

Jestliže však vezmeme v úvahu, že každým rokem se jí příjmy ztenčí o desetinu, zatímco životní a „podnikatelské“ náklady narostou o pět procent, bude mít po 12 letech „spoření“ částku 11,11 milionu korun. S touto sumou budeme počítat. Odpovídá více realitě všedního dne luxusnější společnice.

Přehled příjmů, výdajů a úspor

Rok Roční příjmy Roční výdaje Roční úspora
2013 2 880 000 600 000 2 280 000
2014 2 592 000 630 000 1 962 000
2015 2 332 800 661 500 1 671 300
2016 2 099 520 694 575 1 404 945
2017 1 889 568 729 304 1 160 264
2018 1 700 611 765 769 934 842
2019 1 530 550 804 057 726 493
2020 1 377 495 844 260 533 235
2021 1 239 746 886 473 353 272
2022 1 115 771 930 797 184 974
2023 1 004 194 977 337 26 857
2024 903 775 1 026 204 -122 429
Celkem 11 115 753

Výpočet: investia.cz; Sumy uvedené v českých korunách.

Z tabulky je patrné, že Sára v posledních dvou letech nebude dosahovat takových úspor, jako na začátku. Snižující se příjmy mají souvislost s její mizející krásou a konkurentkami, stejně tak i náklady na podnikání a zachování současné životní úrovně. Během následující dekády bude muset vynaložit nemalé finanční prostředky, aby se udržela v povědomí klientů. Navíc se můžeme domnívat, že bude investovat do svého vzhledu, což si vyžádá peníze a zároveň dočasně ztrátu příjmů.

Rizikové investice?

Pro zhodnocení úspor potřebných na další život je vhodné rozdělit úspory na dvě poloviny. Jednu část může Sára investovat do dividendových akcií, druhou pak do depozit. Investovat by však měla s ohledem na svou rizikovou činnost jen několik prvních let. Vhodné jsou v tomto případě dividendové akcie, ze kterých mohou plynout dividendy i dlouho poté, kdy přestane provozovat nejstarší řemeslo.

Zhodnocování peněz – akcie a termínované vklady

Akcie Termínovaný vklad
1 140 000 1 140 000
2 269 470 2 205 840
3 322 478 3 163 150
4 306 697 4 020 247
5 228 908 4 784 394
6 095 072 5 461 888
6 521 727 6 435 916
6 978 248 7 247 917
7 466 725 7 905 237
7 989 396 8 413 819
8 548 654 8 778 303
9 147 059 9 002 109

Výpočet: investia.cz; Sumy uvedené v českých korunách.

Prvních šest let Sára nakupuje z poloviny roční úspory akcie, druhou půlku odkládá na termínovaný vklad. U akcií je průměrná roční dividenda stanovena na sedm procent, v rámci termínovaných vkladů pak procenta čtyři. Sedmým rokem se veškeré úspory přesouvají jen do termínovaných vkladů a jsou i nadále úročeny čtyřmi procenty ročně. V rámci akciového portfolia dochází k sedmiprocentnímu výnosu. Po 12 letech činí Sářin finanční majetek 18,1 milionu korun. Do konce života tak může bezpečně čerpat rentu ve výši 35 tisíc korun.

Toto číslo by bylo jiné, kdyby si začala rentu vyplácet například až v 60 letech. Poté by její renta činila až dvojnásobek.

Pojištění

Neméně důležité bude i sjednání kvalitního rizikového životního pojištění. Vzhledem k jejím příjmům může volit sedmimístné pojistné plnění. Měla by se především zaměřit na invaliditu a trvalé následky. Kvůli neexistenci úhrad nemocenského a sociálního pojištění získá případně minimální invalidní a starobní důchod.

Na prostitutku Sáru čeká relativně dobrá budoucnost. Pokud během následujících 12 let nezemře, neonemocní nemocí AIDS či se vyvaruje různých závislostí, má šanci na plnohodnotný a dlouhý život.

Přihlaste se k odběru novinek