reklama

Proti-inflační dluhopisy Republiky

redakce dne 12. 11. 2021 - 00:00

Ochrana hodnoty peněz před inflací s roční výpovědní dobou. Tak se v jedné větě dají charakterizovat protiinflační dluhopisy Republiky.

Stručně a jasně shrnuto. Máte-li peníze v hotovosti, například na spořicím účtu, pro které aktuálně nemáte využití, zvažte možnost jejich umístění do protiinflačních dluhopisů Republiky. Výnosy jsou v režimu inflace plus. Česko je navíc solidní dlužník, u kterého nehrozí, že byly komplikace s výplatou výnosů anebo s původní jistinou.

Naopak se vyhněte Spořícím státním dluhopisům Reinvestičním, které nabízí jedno až tři procenta. Při aktuální výši inflace na nich proděláte.

Základní informace o Dluhopisech Republika

Dluhopisy mohou nakupovat pouze fyzické osoby;
Dluhopisy lze darovat vašim blízkým;
Minimální hodnota úpisu je 1000 Kč;
Dluhopisy pořízené po 1. lednu 2021 jsou osvobozené od daně z příjmů.

Dluhopisy jsou v rámci emise republiky vydány ve třech typech:

Reinvestiční státní dluhopis
Proti-inflační státní dluhopis
Fixní státní dluhopis (pro upisovací období 2022 až 2028 nenabízen)

Všechny typy dluhopisů mají splatnost šest let. Liší se od sebe především vypláceným kupónem, který z proti-inflačních státních dluhopisů dělá jednoznačného vítěze. Výnos se odvíjí od výše míry inflace.

Upisovací období

Upisovací období reinvestičního a proti-inflačního státního dluhopisu trvá od 20. září do 23. prosince 2021. Kromě názvu se obě emise ještě liší v poznámce FIX %, která patří pro úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky a CPI %, což je označení typu výnosu pro úpis Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky.

Uvedené druhy dluhopisů lze nakoupit ve vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB. Případně je možné dluhopisy upsat elektronicky přes Centrální depozitář cenných papírů.

Mezní doba pro úhradu upisovaných dluhopisů je 27. prosince 2021. Avšak pouze do 23. 12. je možné si dluhopisy objednat. Po tomto datu to již není možné.

Předčasné splacení Dluhopisu Republiky

Díky předčasnému splacení se z protinflačních dluhopisů Republiky, dělá nadstandardní investiční akce pro uchování hodnoty peněz v čase. Lze tak vhodně rozpustit finanční rezervu, o které víte, že ji během následujícího roku neupotřebíte.

Časovým okénkem je období každý rok mezi 2022 až 2026 v období zhruba mezi 9. říjnem až 8. listopadem. Předčasné splacení dluhopisů proběhne 3. ledna následujícího roku.

Vratka části anebo všech dluhopisů se vztahuje jen na investice do 500 tisíc korun. Pro úpisy nad půl milionu korun je možné si nechat předčasně splatit jen polovinu ze zainvestovaného objemu.

Protiinflační státní dluhopis Republiky

Protiinflační dluhopisy Republiky jsou skvělou možností, jak odložit část finanční rezervy, kterou s nejvyšší pravděpodobností nebudete v následujícím roce potřebovat. Oproti termínovaným vkladům, které je možné za úplatu zrušit, PDR zrušit nejdou. Dobře si rozmyslete, jak vysokou částku do protiinflačních dluhopisů Republiky umístíte.

Namísto, abyste měli na spořícím účtu například 300 tisíc korun, můžete rezervu snížit na polovinu (v závislosti na zásadách finanční rezervy), a jednou ročně využít časové okénko pro předčasné splacení.

Držením protiinflačních dluhopisů Republiky je dobré i tehdy, kdy zvažujete nákup jiných typů cenných papírů a finanční prostředky potřebujete postupně. Například máte v plánu zainvestovat do akcií z druhého spořícího účtu, na kterém vážete odpovídající finanční rezervu. Pro její doplnění lze odprodat část dluhopisů Republiky.

I přes pokrytí inflace nejsou protiinflační dluhopisy vhodné pro držení. O tom si přečtěte v článku: Dluhopisy Republika jako výnosová past.