reklama

PAYG: Průběžný systém financování důchodů

redakce dne 25. 01. 2019 - 00:00

V České republice je zavedený průběžný systém financování důchodů. I přes své nedostatky bude i nadále robustním řešením pro všechny důchodce.

Průběžný systém financování důchodů (z anglického: Pay As You Go, zkratka PAYG) se dále dělí do dvou hlavních typů na solidární (PAYG DB) a příspěvkově definovaný (PAYG DC). Přiložená tabulka modelů důchodových systémů ukazuje jak průběžné, tak i fondové modely. Běžně dochází k vzájemným kombinacím jednotlivých modelů.

Modely důchodových systémů

  PAYG FF
DB PAYG DB FF DB
DC PAYG DC FF DC

Vysvětlení zkratek:
PAYG DB – průběžné financované, dávkově definované
PAYG DC – průběžně financované, příspěvkově definované
FF DC – fondově financované, příspěvkově definované
FF DB – fondové systémy, dávkově definované

DB – definované dávky
DC – definované příspěvky

Průběžný a fondový systém

Na jedné straně důchodového zajištění stojí průběžný systém financování důchodů na druhé pak fondový systém, který závisí na ekonomické odpovědnosti každého jedince. Pro oba systémy je nutná podmínka ekonomické aktivity během života člověka.

Rovnice průběžného systému

Průběžný systém je definovaný rovnicí:

s.w.N = p.D

V uvedené rovnici znamená s je příspěvková sazba, w je průměrná mzda, N znamená počet pracujících, p je průměrná penze a D je počet důchodců.

Úpravou uvedených parametrů lze vyrovnávat důchodový systém. V případě špatně se vyvíjejícho demografického vývoje lze snížit poměr průměrný důchod/mzda, zvýšit sazbu důchodového pojištění, případně snížit počet důchodců zvýšením věku odchodu do důchodu.

Nárok na důchod je daný účastí na důchodovém pojištění, výší příjmů a počtem odpracovaných let. Výši výdělků, z nichž se vypočítává důchod lze rovněž upravovat.

Rizika průběžných systémů

Průběžné systémy jsou vytvářeny za účelem zajištění společenské solidarity plynoucí od bohatších k chudším. Přesto se ji nedaří udržet dlouhodobě, neboť přerozdělení finančních prostředků závisí i na celoživotních výdělcích a délkou života každého penzisty.

Mezi další rizika průběžných důchodových systémů patří demografický vývoj a politické zneužití. V Česku je větší příklon k průběžnému systému před fondovým, který má silné postavení například ve Spojených státech. Větší důvěru Čechů budí průběžný systém, neboť v uplynulých sto letech se několikrát změnil politický režim, propukly dvě války, úspory obyvatel znehodnotila měnová reforma. Naopak pro americký fondový systém, mluví především stabilita prostředí, jak politického, tak i vymahatelnost práva a fungující kapitálové trhy.

Začíná nové kolo důchodové reformy

Aktuálně začínající debata nad důchodovou reformou se nese především v úpravách dílčích uvedených parametrů. Stejně jako tomu bylo před dekádou. I nyní lze přechod z průběžně financovaného systému důchodů do ryze fondového systému vyloučit. S největší pravděpodobností půjde o úpravu parametrů jakými jsou důchodový věk a délka pojistné doby.

Rozšiřující četba pro téma průběžně financované důchody

Průběžný důchodový systém jako obří letadlo
Proč je průběžný důchodový systém neudržitelný?
Nízké penze jako tvrdý fakt
Na důchod spořte dlouhodobě a po malých částkách