reklama

Průměrná mzda

redakce dne 22. 11. 2011 - 16:10

Vývoj průměrné mzdy od roku 1985 až do současnosti. Veškeré údaje jsou vždy za celý kalendářní rok, s výjimkou posledního roku. (Aktualizováno k 10. 5. 2023)

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy

Průměrná hrubá mzda v roce 2022 činila 40 353 korun. Poprvé v české historii překonala 40 tisícovou hranici. Průměrná mzda za rok 2023 se dá předpokládat opět vyšší, než tomu bylo před rokem.

Vývoj hrubé mzdy v roce 2023

V roce 2023 nelze čekat výraznější pokles nebo růst průměrné hrubé mzdy. Mzdový růst bude tlumit doznívající nejistota okolo poklesu hospodářského růstu a vyšší inflace. Za stagnací hrubé mzdy stojí opatrná ekonomická politika firemního sektoru - především rušení bonusů.

Tip » Spočítejte si čistou mzdu

Průměrná hrubá mzda od 2010 do 2023

V tabulce je zachycený vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy v české ekonomice v posledním desetiletí.

Rok Průměrný plat
2023 údaj zatím neznámý*
2022 40 353 Kč
2021 37 839 Kč
2020 35 611 Kč
2019 34 120 Kč
2018 31 885 Kč
2017 29 504 Kč
2016 27 589 Kč
2015 26 467 Kč
2014 25 546 Kč
2013 26 637 Kč
2012 25 101 Kč
2011 24 126 Kč
2010 23 797 Kč

Zdroj: Český statistický úřad; Zpracování: investia.cz
Poznámka: *) Údaj za 1. čtvrtletí 2023

Prohlédněte si detailnější tabulku s vývojem průměrné hrubé mzdy od roku 1985 po současnost.

Průměrná, mediánová a minimální mzda

S průměrnou mzdou jde ruku v ruce ještě mediánová a minimální mzda. Minimální mzda je umělý politický konstrukt, zatímco průměrná a mediánová mzda je odrazem výkonnosti české ekonomiky pohledem statistiky.

Tip » Z čeho se skládá hrubá mzda?

Mediánová mzda

Průměrnou mzdu pobírá zhruba 40 procent všech pracujících. Medián hrubé mzdy k 31. prosinci 2020 činil 32 870 korun, rozděluje celý soubor na dvě poloviny. Podle něho se tak dá odvodit, že polovina ze všech pracujících pobírá menší mzdu než oněch 32 870 korun a druhá polovina ji má vyšší. Čtyři pětiny zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 356 až 63 781 korun.

Minimální mzda je ryze v kompetenci vlády, která ji od roku 2016 zvolna zvyšuje. Více se dočtete v článku: Jak se v čase vyvíjí minimální mzda?

Vývoj průměrné mzdy

Průměrná mzda od roku 1985 až po dnešek narostla desetinásobně. Respektive jde o pouze číslo. Klíčová je především hodnota peněz a co si za ně lze v daném roce pořídit. Z platu 2920 korun v roce 1985 se průměrná mzda dostala v roce 1988 na 3095 Kčs. V přelomovém roku 1989 činil průměrný plat 3170 korun. V roce 2000 činil průměr hrubé mzdy 13 219 Kč a v roce 2010 byla průměrná mzda 23 797 korun. Za rok 2021 lze očekávat průměrnou průměrnou hrubou mzdu okolo 40 tisíc korun.

Vývoj hrubé mzdy v roce 2021

V roce 2021 nelze čekat výraznější pokles nebo růst průměrné hrubé mzdy. Mzdový růst bude tlumit doznívající nejistota okolo pandemie koronaviru. Za stagnací hrubé mzdy stojí opatrná ekonomická politika firemního sektoru - především rušení bonusů.

Pokles hrubé mzdy v roce 2020

Pokles ukazatele průměrné hrubé mzdy za rok 2020 nastane kvůli pandemickým opatřením vlády z konce prvního a větší části druhého letošního čtvrtletí. Za nižší hrubou mzdou bude stát snižování mezd a platů, omezování anebo rušení bonusů a propouštění zaměstnanců.

Průměrná hrubá mzda v roce 2020 činila 35 611 korun. Průměrná hrubá mzda za rok 2019 byla 34 120 korun. Za první čtvrtletí letošní roku odhadujeme hrubou mzdu rovněž okolo úrovně 35 tisíc korun. Počítáme, však s jejím poklesem pod loňský průměr.