reklama

Průměrná mzda zaměstnance: Odvody a daně

redakce dne 06. 12. 2011 - 15:56

Podívejte se, kdo platí jaké odvody z každého platu. Pro příklad jsme použili průměrnou mzdu 24 089, kterou naměřil Český statistický úřad během třetího čtvrtletí 2011.

Hrubá a čistá mzda

Zatímco na vaší výplatní pásce se nacházejí údaje o hrubé mzdě, na vašem účtu se objeví čistá mzda. Pro názornost jsme použili barevné schéma, kde světle modrá barva představuje čistou mzdu. Čistá mzda je z výše uvedené hrubé mzdy 24 089 korun přesně 77,4 procenta. Necelou čtvrtinu platu tak zaměstnanec odvede státu.

Grafické znázornění mzdy zaměstnance

Odvody z platu zaměstnance

  Položka Částka Procentní poměr
  Hrubá mzda 24 089 Kč 100 %
  Základ daně 32 300 Kč  
Šartréská zelená Záloha na daň z příjmu 2 875 Kč 11,90 %
Oranžová Sociální pojištění 1 566 Kč 6,50 %
Žlutá Zdravotní pojištění 1 085 Kč 4,50 %
Modrá Čistá mzda 18 564 Kč 77,40 %

Výpočet a zpracování: investia.cz

Zaměstnanec odvádí ze své hrubé mzdy relativně malé odvody. Své udělá rovněž sleva na dani poplatníka, která je pro letošní rok stanovena měsíčně na 1 970 korun.

V tabulce je u položky záloha na daň z příjmu uveden procentní poměr 11,9 procenta. Ačkoliv je v Česku rovná 15procentní daň, onen uvedený poměr vznikne tím, že se ze superhrubé mzdy 32 300 korun vypočte záloha na daň ve výši 4 845 korun. Od této sumy se odečte sleva na poplatníka 1 970 Kč. Skutečně hrazená daň z příjmu je 2 875 korun, což je z hrubé mzdy 24 089 korun 11,9 procenta.