reklama

Průměrná mzda 2020

redakce dne 12. 08. 2020 - 00:00

Průměrnou hrubou mzdu čeká v roce 2020 s nejvyšší pravděpodobností pokles. Na základě aktuálních dat nelze odhadovat budoucí vývoj.

Za důvodem snížení průměrné hrubé mzdy stojí pandemické opatření vlády v březnu až květnu tohoto roku. Výrazná část tuzemské ekonomiky byla uzavřena kvůli snaze zpomalit šíření koronaviru.

Na základě informací od Českého statistického úřadu za první čtvrtletí 2020 nelze vyvozovat žádné závěry. Snížení průměrné hrubé mzdy bude s nejvyšší pravděpodobností promítnuto až ve druhém, potažmo ve třetím čtvrtletí roku 2020. Aktuální úroveň průměrné hrubé mzdy za 1. čtvrtletí 2020 činila 34 077.

Rostoucí nezaměstnanost

Na výši průměrné mzdy se podepíše i propad ekonomiky. Hrubý domácí produkt klesne oproti roku 2019 až o deset procent. S tím souvisí i nezaměstnanost, která se začne zvyšovat.

Zamrzlé odměňování

Snížení hrubého domácího produktu a zvýšení lidí bez práce se promítne i do celkového odměňování zaměstnanců. Určitě neočekávejte nárůsty mezd jako tomu bylo v minulých letech. Česko čeká platová stagnace. Obrat ve vývoji odměňování nastane až s růstem ekonomiky. Výhledově by mělo jít o rok 2022.

Výhled na rok 2021

V roce 2021 rovněž nečekáme výraznější obrat ve mzdové oblasti.