reklama

Průměrné průměry mezd, důchodů a úspor

redakce dne 10. 04. 2017 - 00:00

Máte průměrnou mzdu? Anebo průměrnou penzi? Případně jak, kam a kolik spoříte či investujete? Jak vypadá průměrný průměr?
 

Zprůměrovat se dá úplně všechno. Od těch nejserióznějších dat až po takové, které patří do tenat červené knihovny. My se podíváme na průměry finanční dotýkající se takřka každého. Začneme mzdou, přes starobní důchod až po velikosti úložek na penzi a stavební spoření.

Čtěte také: Státní příspěvky jako jediný výnos

Veškeré uvedené údaje se vztahují k 31. prosinci 2016. U průměrných mezd za rok 2016 jde o předběžné údaje, které vykazuje Český statistický úřad na svých webových stránkách.

Průměrná mzda roste

Není lepšího ukazatele pro národní ekonomiku než plynule rostoucí průměrná mzda. Český statistický úřad zachycuje průměrnou mzdu za soukromý sektor, tak i průměrný plat za veřejný a státní. Při zprůměrování z toho vychází průměrná mzda. Ta činila za loňský rok 26 643 korun. Nutno podotknout, že do průměrné mzdy se počítá jak běžná mzda, tak všechny bonusy a prémie, které zaměstnanci během sledovaného období dostanou. Tradiční pojem třináctý plat tak řádně zamíchává opravdovou mzdovou hladinou.

I průměrný starobní důchod roste

Stejně jako mzda, tak i starobní důchody rostou. A to ve všech ukazatelích, které Česká správa sociálního zabezpečení sleduje. Základním průměrem je průměrný sólo starobní důchod unisex, tj. bez rozlišení na pohlaví, který činil v závěru minulého roku 11 460 korun. Jinou částku pobírá průměrný český důchodce, odlišnou i tuzemská důchodkyně. Sólo starobní důchod pro muže činí 12 662 Kč, pro ženu pak 10 402 Kč. Dobrou službu dává pravidelně aktualizovaná statistika výše důchodů.

Počet penzistů pobírající starobní důchod bylo loni 2 395 382.

Střední délka života

K výši důchodů je vhodné doplnit i střední délka života (obdoba průměru, byť se u živých bytostí takto neoznačuje) pro muže je 75,82 let. Ženy mají střední délku života delší a to 81,45 let. Stoletých a víceletých důchodců žilo loni k závěru roku v Česku 567, žen byla drtivá většina – 491 oproti 76 mužům.

Čtěte také: Důchodové nej… pro jaro 2016

Penzijní zůstatky na hlavu

Podobně si lze pohrát s čísly průměrného zůstatku na účastníků do transformovaných anebo účastnických fondů. Obecně lze spočítat, že průměrná suma třetího pilíře ke konci roku 2016 činila 84 467 korun. Podíváme-li se pod pokličku obou variant penzijního spoření, dostaneme detailnější čísla. V transformovaných fondech mají lidé uloženo průměrně 91 411 Kč. Účastnické fondy jsou na tom zdánlivě hůře, avšak je nutné brát v potaz jejich krátkou historii a menší počet účastníků. Průměrná částka na hlavu v účastnickém fondu byla 33 568 korun.

Celkově bylo ve třetím důchodovém pilíři celkem 4 518 832 účastníků, kteří u penzijních společností měli 381,696 miliardy korun.

Stavební spoření lepší než penzijko

Průměrná jistina připadající na účastníka stavebního spoření je u stavebních spořitelen vyšší než v případě penzijního spoření. Celkově spravovalo pět stavebních spořitelen k závěru roku 2016 částku 362,6 miliardy korun. Aktivních spořících smluv bylo 3 312 077. Průměrná částka připadající na jednu smluvu čítala 109 478 Kč.

Čtěte také: Čtyři správné zásady pro vybudování renty na stáří

Takto bychom mohli pokračovat až do úplného numerického vyčerpání. Pro začátek a základní představu stačí uvedené průměrné průměry mezd, starobních důchodů a úložek do penzijních produktů a stavebního spoření.