Průměrný a vyšší důchod dostává každý druhý penzista

Průměrný důchod tuzemského důchodce je 10 539 korun. Tuto anebo vyšší částku však dostává 54 procent seniorů pobírající řádný starobní důchod. Diametrálně se tak liší od pracujících, kterých na průměrnou a vyšší mzdu dosáhne pouze jedna třetina.

Z perexu článku vyplývá, že si český senior nežije špatně. Jenže průměry jsou věc ošidná. Čtěte také: Bohatnoucí senioři

Na tomto místě je nutné se detailněji podívat, z jakých čísel pocházejí. Na průměrný plat dosáhne zhruba jedna třetina zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, zajímalo nás, kolik starobních důchodců pobírá průměrnou a vyšší penzi. Požádali jsme proto tiskové oddělení České správy sociálního zabezpečení o zaslání potřebných podkladů. Ze zaslaných dat vyplývá, že starobní důchod k 30. září 2011 pobíralo v tuzemsku 1 196 231 osob a předčasný starobní důchod pak 420 129 lidí.

Přiložená tabulka udává, jak vysoký důchod kolik lidí měsíčně dostává. Nejvíce lidí, lehce přes 209 tisíc osob, dostává důchod od 11 tisíc do 11 999 korun. Pouze 656 lidí má důchod v rozmezí od 4 000 do 4 199 korun. Nejnižší vyplácený důchod od jedné koruny do 2 999 korun dostává od ČSSZ přesně 3373 osob. Důchod přesahující sumu 14 500 Kč pak 68 620 důchodců. Čtěte také: Důchody a důchodci ve statistikách ČSSZ

Počet vyplácených důchodů podle měsíční výše

Měsíční výše v korunách Řádné starobní důchody Předčasné starobní důchody
1-2 999 3 373 505
3 000-3 499 1 651 2 055
3 500-3 999 1 484 1 852
4 000-4 199 656 887
4 200-4 399 683 840
4 400-4 599 723 1 024
4 600-4 799 744 1 112
4 800-4 999 817 1 265
5 000-5 199 853 1 351
5 200-5 399 969 1 525
5 400-5 599 1 055 1 753
5 600-5 799 1 316 1 971
5 800-5 999 1 454 2 286
6 000-6 199 1 545 2 669
6 200-6 399 1 785 3 081
6 400-6 599 2 043 3 742
6 600-6 799 2 336 4 520
6 800-6 999 2 886 5 438
7 000-7 199 3 733 6 887
7 200-7 399 5 764 8 223
7 400-7 599 6 518 10 109
7 600-7 799 8 686 11 814
7 800-7 999 11 206 13 647
8 000-8 199 14 825 14 879
8 200-8 399 19 847 16 089
8 400-8 599 26 231 16 804
8 600-8 799 31 892 17 354
8 800-8 999 39 397 17 553
9 000-9 199 41 400 17 687
9 200-9 399 41 904 17 445
9 400-9 599 43 593 17 820
9 600-9 799 43 795 17 294
9 800-9 999 44 910 17 202
10 000-10 199 46 058 17 262
10 200-10 399 45 836 17 157
10 400-10 599 44 504 15 772
10 600-10 799 43 615 14 702
10 800-10 999 42 948 13 422
11 000-11 499 108 609 28 722
11 500-11 999 100 447 21 059
12 000-12 499 83 937 14 424
12 500-12 999 71 487 9 267
13 000-13 499 61 016 4 861
13 500-13 999 43 413 1 725
14 000-14 499 25 667 655
14 500 + 68 620 2 418
Celkem 1 196 231 420 129
Průměrná výše důchodu 10 985 Kč 9 406 Kč

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Poznámka: Údaje jsou platné k 30. září 2011

Z tabulky je patrné, že lidí pobírající starobní důchod řádný anebo předčasný je méně, než kolik běžně publikuje ČSSZ o počtu starobních důchodců. Je to dáno tím, že jde o tzv. solo důchody. Ty jsou vypláceny lidem, kteří nepobírají další důchod v podobě pozůstalostních dávek (vdovský, vdovecký, sirotčí). V Česku je totiž možné získat nárok na dva důchody. Nejčastěji pak v případech, že dotyčné osobě zemře jeho partner a ona tak dostává poměrnou část i z důchodu, který pobíral zemřelý druh. V odborném žargonu se těmto důchodům říká souběhové. Čtěte také: Jak na starobní důchody v roce 2015

V tabulce je počet těch, co pobírají takzvaný solo důchod, tedy pouze starobní či předčasný starobní, což znamená, že jejich manžel či manželka žije anebo nebyli sezdaní, sdělil Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ.

Starobních důchodců je 2,3 milionu

Narážíme tak na druhé číslo, které ČSSZ běžně ve svých statistikách zveřejňuje a to, že počet starobních důchodců je 2 310 238, alespoň ke konci letošního třetího čtvrtletí. Do tohoto čísla jsou počítány veškeré osoby, které dostávají starobní důchod, jedno zda jde o starobní či předčasný a souběžně i souběhový důchod.

Dalších 451 106 žen pobírá řádný a 37 025 předčasný důchod plus vdovský. U mužů je toto číslo o dost nižší. Řádný starobní důchod má 69 884 mužů a 8 756 pak předčasný. Obě skupiny rovněž pobírají vdovecký důchod. Čtěte také: Valorizace důchodů v letech 2011 až 2015

Počty mužů a žen pobírající řádný a předčasný starobní důchod

Měsíční výše v korunách Muži Ženy
Řádné starobní důchody Předčasné starobní důchody Řádné starobní důchody Předčasné starobní důchody
1-2 999 1 398 244 1 975 261
3 000-3 499 379 423 1 272 1 632
3 500-3 999 411 385 1 073 1 467
4 000-4 199 177 201 479 686
4 200-4 399 186 176 497 664
4 400-4 599 192 224 531 800
4 600-4 799 209 227 535 885
4 800-4 999 203 244 614 1 021
5 000-5 199 208 247 645 1 104
5 200-5 399 197 321 772 1 204
5 400-5 599 187 275 868 1 478
5 600-5 799 246 368 1 070 1 603
5 800-5 999 239 389 1 215 1 897
6 000-6 199 214 473 1 331 2 196
6 200-6 399 239 485 1 546 2 596
6 400-6 599 287 571 1 756 3 171
6 600-6 799 248 657 2 088 3 863
6 800-6 999 306 771 2 580 4 667
7 000-7 199 339 935 3 394 5 952
7 200-7 399 473 992 5 291 7 231
7 400-7 599 437 1 193 6 081 8 916
7 600-7 799 529 1 447 8 157 10 367
7 800-7 999 587 1 715 10 619 11 932
8 000-8 199 683 2 017 14 142 12 862
8 200-8 399 815 2 421 19 032 13 668
8 400-8 599 1 106 2 820 25 125 13 984
8 600-8 799 1 365 3 372 30 527 13 982
8 800-8 999 1 921 3 922 37 476 13 631
9 000-9 199 2 829 4 546 38 571 13 141
9 200-9 399 4 274 5 362 37 630 12 083
9 400-9 599 7 015 6 431 36 578 11 389
9 600-9 799 10 448 7 388 33 347 9 906
9 800-9 999 14 094 8 743 30 816 8 459
10 000-10 199 16 824 9 838 29 234 7 424
10 200-10 399 18 109 10 728 27 727 6 429
10 400-10 599 18 831 10 615 25 673 5 157
10 600-10 799 19 283 10 566 24 332 4 136
10 800-10 999 20 520 10 268 22 428 3 154
11 000-11 499 61 478 23 841 47 131 4 881
11 500-11 999 63 670 18 523 36 777 2 536
12 000-12 499 55 917 13 207 28 020 1 217
12 500-12 999 52 063 8 898 19 424 369
13 000-13 499 50 243 4 753 10 773 108
13 500-13 999 37 094 1 685 6 319 40
14 000-14 499 21 455 631 4 212 24
14 500 + 56 119 2 387 12 501 31
Celkem 544 047 185 925 652 184 234 204
Průměrná výše důchodu 12 154 Kč 10 527 Kč 10 011 Kč 8 517 Kč

Zdroj: ČSSZ

Poslední tabulka uvádí, kolik mužů a žen pobírají řádný a předčasný starobní důchod. V první tabulce jsou uvedeny celkové stavy za obě pohlaví. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

Přihlaste se k odběru novinek