reklama

Průměrný důchod v čase roste

redakce dne 05. 04. 2018 - 00:00

V Česku existuje jedna jistota. Průměrný starobní důchod v čase roste. Podívejte se, jak vysoký aktuálně je.

Zásluhou na růstu průměrného důchodu jsou především pravidelné valorizace, které starobní důchody zvyšují. Navyšování penzí se odvíjí podle růstu spotřebních cen a růstu mezd. Navyšování důchodů podle růstu mezd je opět trochu české unikum, neboť ve světě je důležitý parametr pro zvyšování penzí vesměs růst spotřebních cen.

Čtěte také: Vše o důchodech v roce 2021

Průměrný důchod v ČR za rok 2020

Průměrný starobní důchod za letošní rok 2020 je zatím nemožné stanovit, neboť poslední údaj pocházející od České správy sociálního zabezpečení pochází z 31. března 2020. K tomu datu činil průměrný důchod v České republice 114 397 korun. Tuto částku v průměru pobíral zhruba každý druhý senior.

V důchodech neplatí situace, jako například u průměrné mzdy, kterou pobírá lehce přes třetinu ekonomicky aktivních osob. Průměrný důchod získává každý druhý penzista.

Proč je průměrný důchod tak vysoký?

Průměrnou penzi silně ovlivňují nově nastupující senioři do důchodu. Ti mají jednak v průměru vyšší příjmy a tím pádem i vyšší důchod. Naopak, a je to morbidní záležitost, umírají starší senioři s nižšími důchody. Celkový průměr se tak plynule zvyšuje.

Čtěte také: Průměrné průměry mezd, důchodů a úspor

Průměrný důchod vs náhradový poměr

Avšak růst průměrného důchodu není nejdůležitější metrika, kterou by měl budoucí anebo novopečený penzista v prvé řadě sledovat. Opravdu klíčovým parametrem je procentní sazba průměrného důchodu vůči čisté průměrné mzdě.

Ta nyní dosahuje 42 procent a v čase by měla klesat. V polovině století, tedy v roce 2050, by se mohl pohybovat okolo 20 procent. Plynulé snižování je stav, který je běžný všude na světě. Nevyhýbá se ani Česku.

Průměrná výše sólo starobního důchodu v ČR za rok 2019 činila 13 468 korun.

Vývoj průměrného důchodu od roku 2000

Rok Průměrný důchod Muži Ženy
2021** 15 270 Kč 15 000 Kč 13 900 Kč
2020* 14 397 Kč 14 186 Kč 13 141 Kč
2019 13 468 Kč 14 750 Kč 12 277 Kč
2018 12 418 Kč 13 683 Kč 11 281 Kč
2017 11 850 Kč 13 076 Kč 10 758 Kč
2016 11 460 Kč 12 662 Kč 10 402 Kč
2015 11 348 Kč 12 551 Kč 10 302 Kč
2014 11 075 Kč 12 259 Kč 10 050 Kč
2013 10 970 Kč 12 150 Kč 9 955 Kč
2012 10 778 Kč 11 948 Kč 9 782 Kč
2011 10 552 Kč 11 700 Kč 9 584 Kč
2010 10 123 Kč 11 240 Kč 9 189 Kč

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz

Poznámka: *) Odhad průměrných důchodů za rok 2021, **) Stav důchodů k 31. březnu 2020

Čtěte také: Bohatnoucí senioři

Jak probíhá zvyšování důchodu

Zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády); jde-li o zvýšení důchodů v pravidelném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 30. září kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů a jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň pět procent.

Související články o důchodech v letech 2019 až 2020:

Tip » Vše o důchodech v roce 2021

Tip » Vše o důchodech v roce 2020

Tip » Vše o důchodech v roce 2019

Tip » Jak na starobní důchod

Tip » Valorizace důchodů: Zvýšení penze nejméně o dva tisíce korun

Tip » Průměrný starobní důchod