Průměrný důchod v čase roste

V Česku existuje jedna jistota. Průměrný starobní důchod v čase roste. Podívejte se, jak vysoký aktuálně je.

Zásluhou na růstu průměrného důchodu jsou především pravidelné valorizace, které starobní důchody zvyšují. Navyšování penzí se odvíjí podle růstu spotřebních cen a růstu mezd. Navyšování důchodů podle růstu mezd je opět trochu české unikum, neboť ve světě je důležitý parametr pro zvyšování penzí vesměs růst spotřebních cen.

Čtěte také: Průměrný starobní důchod v roce 2018

Průměrný důchod v ČR za rok 2018

Průměrný starobní důchod za letošní rok 2018 je zatím nemožné stanovit, neboť poslední údaj pocházející od České správy sociálního zabezpečení pochází z 31. prosince 2017. K tomu datu činil průměrný důchod v České republice 11 850 korun. Tuto částku v průměru pobíral zhruba každý druhý senior.

V důchodech neplatí situace, jako například u průměrné mzdy, kterou pobírá lehce přes třetinu ekonomicky aktivních osob. Průměrný důchod získává každý druhý penzista.

Proč je průměrný důchod tak vysoký?

Průměrnou penzi silně ovlivňují nově nastupující senioři do důchodu. Ti mají jednak v průměru vyšší příjmy a tím pádem i vyšší důchod. Naopak, a je to morbidní záležitost, umírají starší senioři s nižšími důchody. Celkový průměr se tak plynule zvyšuje.

Čtěte také: Průměrné průměry mezd, důchodů a úspor

Průměrný důchod vs náhradový poměr

Avšak růst průměrného důchodu není nejdůležitější metrika, kterou by měl budoucí anebo novopečený penzista v prvé řadě sledovat. Opravdu klíčovým parametrem je procentní sazba průměrného důchodu vůči čisté průměrné mzdě.

Ta nyní dosahuje 42 procent a v čase by měla klesat. V polovině století, tedy v roce 2050, by se mohl pohybovat okolo 20 procent. Plynulé snižování je stav, který je běžný všude na světě. Nevyhýbá se ani Česku.

Průměrná výše důchodu v ČR za rok 2018 aktuálně činí 11 850 korun.

Vývoj průměrného důchodu od roku 2000

Rok Průměrný důchod Muži Ženy
2020* 14 100 Kč 15 400 Kč 13 000 Kč
2019* 13 200 Kč 14 500 Kč 12 100 Kč
2018 12 418 Kč 13 683 Kč 11 281 Kč
2017 11 850 Kč 13 076 Kč 10 758 Kč
2016 11 460 Kč 12 662 Kč 10 402 Kč
2015 11 348 Kč 12 551 Kč 10 302 Kč
2014 11 075 Kč 12 259 Kč 10 050 Kč
2013 10 970 Kč 12 150 Kč 9 955 Kč
2012 10 778 Kč 11 948 Kč 9 782 Kč
2011 10 552 Kč 11 700 Kč 9 584 Kč
2010 10 123 Kč 11 240 Kč 9 189 Kč

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz

Poznámka: *) Odhad průměrných důchodů za roky 2019 a 2020

Čtěte také: Bohatnoucí senioři

Jak probíhá zvyšování důchodu

Zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády); jde-li o zvýšení důchodů v pravidelném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 30. září kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů a jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň pět procent.

ouvisející články o důchodech v roce 2018:

Tip » Valorizace důchodů: Zvýšení penze nejméně o dva tisíce korun

Tip » Jak na starobní důchod

Tip » Průměrný starobní důchod

 
Nejčtenější: Důchody 2020 | Důchodový průvodce | V kolika letech můžete jít do důchodu?

Kam dál? Projděte si obsah investia.cz

Přihlaste se k odběru novinek