reklama

Průměrný starobní důchod činil 10 957 korun

redakce dne 04. 11. 2013 - 00:00

Průměrný sólo starobní důchod bez vlivu pohlaví, vzrostl meziročně o 195 korun. Reálná hodnota důchodu zůstala nezměněna.
 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila statistiky českých důchodců, důchodkyň a jejich penzí. Průměrný český starobní důchod meziročně stagnoval. Budeme-li brát v úvahu vývoj inflace od září 2012 do září 2013, jenž činila 1,8 procenta, a navýšení průměrného důchodu o 195 korun, vyjde nám rozdíl plus dvě koruny. Čtěte také: Důchodová statistika: Nově přiznaných důchodů bylo 125 tisíc

Sólo starobní důchod, který pobírají muži a ženy je tradičně rozdílný. Vliv na to má především průměrná délka dožití příslušníků obou pohlaví. Zatímco muži důchodci pobírali ke konci září průměrně 12 138 korun, ženy důchodkyně pak 9 944 Kč. Drobnou zajímavostí je rozdíl mezi důchody. Zatímco průměrně se zvýšil o 195 korun bez rozdílu pohlaví, ženy získaly o 173 korun více, avšak vlivem inflace si pohoršily o tři koruny. Muži se dočkali navýšení o 203 korun, což je reálně o 11 korun více, když započítáme vliv inflace.

Přehled počtu důchodců pobírajících jednotlivé typy penzí

  30.9.2011 30.9.2012 30.9.2013
Starobní důchodci 2 310 238 2 337 480 2 337 103
Invalidní důchodci 451 409 440 421 434 902
Pozůstalostní důchodci 80 977 77 722 698 876
Celkem důchodců 2 842 624 2 855 623 2 846 736

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

Senioři jako „jistota“ exekutorů

Starší lidé se dostávají stále více do hledáčků exekutorů. Mají tu „výhodu“, že pobírají každý měsíc předem danou částku, jejíž výše je stejná a v čase má tendenci růst. Byť je jedno, že jde v poslední době jen o nominální nárůsty, zatímco ty reálné jsou zatím v nedohlednu. Pro exekutory tak důchodci představují „jistotu“ pro exekuční srážky. Čtěte také: Zadlužení důchodci: Exekuce na důchod

Meziročně bylo exekučních srážek evidováno o 3 961 více. Ke konci září letošního roku tak bylo touto srážkou zatíženo 69 576 důchodů a bylo sraženo 970 155 728 korun. Exekuční srážky provádí ČSSZ i z dávek nemocenského pojištění. Do září letošního roku jich bylo provedeno 45 492 v objemu 57 952 342 korun. Čtěte také: Fámy o důchodech z internetových diskusí

Pastýř s osmi miliony oveček

ČSSZ evidovala ke konci třetího čtvrtletí 2013 celkem 269 479 zaměstnavatelů, u kterých pracovalo 4 252 910 zaměstnanců. Ke stejnému datu bylo 998 281 osob samostatně výdělečně činných, přičemž 709 908 těchto osob platilo zálohy na důchodové pojištění. Celkem se tak v ekonomice pohybuje zhruba 4,9 milionů lidí, kteří platí důchodové pojištění. Zhruba 289 tisíc osob ke svému podnikání buďto studuje, pracuje anebo je v důchodu, zkrátka se na ně nevztahuje povinnost hradit zálohy na důchodové pojištění.

Česká správa sociálního zabezpečení včetně svých okresních poboček vykonávala dohled a správu z oblasti sociálního zabezpečení nad 8 457 764 klientů. Čtěte také: Sociální dávky