reklama

Stručný průvodce důchody

redakce dne 30. 07. 2021 - 00:00

Přistupovat k penzi na poslední chvíli se nevyplatí. Připravili jsme stručného průvodce, který vás provede nástrahami tuzemského důchodového systému.

Přemýšlení o zajištění na stáří byste neměli nechávat na poslední chvíli. Platí pravidlo, že čím déle začnete, tím méně získáte. Druhé pravidlo radí, abyste vydávali pravidelně určitou minimální částku na penzi – ideálně desetinu z vašich čistých příjmů, ale více je rovněž lépe. Třetí pravidlo vás vybízí, abyste se nebáli investic. Akcie vám v dlouhodobém investičním horizontu přinesou kýžený nadvýnos, který bude pro vaše stáří rozhodující.

Jak funguje český důchodový systém?

Abyste lépe pochopili nutnost zajištění na důchod po vlastní ose, je vhodné si připomenout, jak funguje důchodový systém. Průběžný systém financování důchodů funguje tak, že vybrané peníze plynoucí od zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných se přerozdělí stávajícím penzistům.

Mezi poměry obou skupin (důchodci vs pracující) dochází ke dvěma jevům: ke snížení penzí anebo k jejich zvýšení. Rapidní zvýšení penzí je v Česku v tomto případě vyloučené – buďto by musel nastat úbytek seniorů (a jejich smrt si nikdo nepřeje) anebo se zvýšit počet pracujících (ani migrace nás nespasí). Případně razantní zatížené zaměstnavatelů vyšším sociálním pojištěním. I to je nereálné, trendem je spíše snižování této zátěže.

Do budoucna nás čeká zvyšování počtů důchodců a důchodkyň a ubývání ekonomicky aktivních osob, z jejichž práce plynou peníze do průběžného důchodového systému.

Rovný důchod

Občas se hlava pomazaná v podobě ministra nebo ministryně práce a sociálních věcí blýskne nápadem na rovný důchod a jeho nadstavbovou část. Podobné pokusy o zavedení dvourychlostních penzí mají jeden podstatný háček. Jak vysoký bude rovný důchod? Jak se vydefinuje a podle čeho odvodí, kdo ho dostane?

Obdobná paralela platí i v zaměstnání. Zajímejte se o základní hrubou mzdu, kterou budete pravidelně měsíc, co měsíc dostávat. Nevěřte pohádkám o bonusech a prémiích. Zvláště ne tehdy, když vám zaměstnavatel slibuje nižší mzdu s tím, že se vše dožene přes odměny. Nedožene.

Pracující senior

V posledních letech přibývá pracujících důchodců. Důvody pro práci v penzi jsou rozličné, jedno mají přesto společné. Pracují ti, kteří jednak práci mají a mohou ji ve vyšším věku vykonávat. I když je odchod do důchodu nastavený na věk 65 let, část populace bude schopná i přes tuto věkovou hranici pracovat. Do budoucna se bude počet pracujících seniorů zvyšovat. Ovšem nepůjde o masový jev a je také třeba počítat, že pracující důchodci odpracují během své penze řádově jednotky let.

Důležitější ukazatel se jeví u souběhu mzdy a důchodu, kterou nyní pracující senioři mohou pobírat zároveň. I kdyby se penze vzdali ve prospěch mzdy (nebo platu) ekonomický přínos pocítí až za zhruba dvě desetiletí pobírání odložené penze. Z tohoto pohledu se jeví výhodněji právě souběh obou typů příjmů. S vysokou pravděpodobností lze odhadovat, že stát v následující dekádě ztíží souběh mzdy a penze. Přesto bude pro seniora výhodnější pracovat, neboť penze bude daleko nižší než jeho mzda.

Kdy začít myslet na penzi?

Nejlepší dobou, kdy začít myslet na penzi, je v okamžiku, kdy se vám narodí potomek. Případně jste-li již žijící osobou, začít myslet na zajištění se na starobní důchod co nejdříve. Jako spouštěč se jeví vaše první výplata z regulérního zaměstnání (anebo podnikání). Z brigády během studia si toho zřejmě moc nenašetříte a v náctiletém nebo mladém cet věku je odchod do důchodu opravdu vzdáleným životním milníkem.

Máte-li děti a chcete jim našetřit něco málo do budoucna, zcela jistě vaše kroky povedou do stavební spořitelny. Než do ní skutečně zabrousíte (anebo na její webové stránky) popřemýšlejte o variantě doplňkového penzijního spoření. Opravdu vaši potomci využijí těch pár stovek tisíc korun ze stavebka anebo je více zaujme, že jim od kolébky spoříte na penzi?

O výnosech, které u stavebního spoření nejsou takřka žádné. Na trik započítávání státní podpory do šestileté vázací doby určitě neskočíte. Jako daleko výhodnější se opravdu jeví ono námi dlouhodobě tlačené penzijko. Navíc DPS umí lepší kousky než jeho předchůdce penzijní připojištění.

Jak nemít žádný anebo nízký důchod?

I kdybyste si výše zmíněné rady a tipy nevzali k srdci, určitě věnujte pár minut času k přečtení článku Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod. I kdybyste si onen příspěvek nepřečetli, platí jedna univerzální poučka.

Nabídne-li vám zaměstnavatel hrubou mzdu anebo práci na živnostenský list se stejným číslem, určitě sáhněte po hlavním pracovním poměru. I když získáte nižší čistou mzdu v porovnání s odvody a zdaněním, než je u OSVČ, v dlouhodobém horizontu na tom vyděláte. Vyšší důchod, nemocenská nebo nárok na nejméně čtyřtýdenní placenou dovolenou jsou nejviditelnějšími benefity. Volnou nohu si dopřejte jako doplněk k pracovnímu úvazku.

Stále máme v Česku relativně štědrý středně silný sociální stát. Tak se výhod z něho plynoucích zbytečně nezbavujme.