reklama

Jaký vysoký důchod pobírá desetina nejbohatších důchodců?

redakce dne 10. 12. 2021 - 00:00

Dostat se do první desítky penzistů, kteří pobírající starobní důchod není úplně snadné. Nezbytnou podmínkou je mít dostatečně dlouho nadprůměrné příjmy.

Dobýt první decil, tj. prvních deset procent, vysokopříjmových důchodců a důchodkyň pobírající nejvyšší důchod je záležitostí kombinace vyššího vyměřovacího základu a nadprůměrné délky pojištění.

Čtěte také: Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod

Veškerá data v tomto příspěvku jsou čerpána ze Statistické ročenky z oblasti důchodového zabezpečení za rok 2020, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení.

Rozdíl 7 473 korun odděluje dolní a horní decil nízkopříjmových a vysokopříjmových českých důchodců. Alespoň měřeno ukazatelem unisex, tj. bez započítání pohlaví. Horní hranice pro spodních deset procent důchodců je ohraničená částkou 10 778 korun, dolní hranice pro horních deset procent nejštědřeji vyplacené důchodce je 18 251 Kč.

Čtěte také: Zaručený minimální důchod

Průměrný důchod za rok 2020 činil 14 362 korun (muži pobírali 15 775 korun, ženy 13 269 korun).

Důchodci muži vykazují dlouhodobě v průměrech vyšší sólo starobní důchody než důchodkyně ženy.

Nejnižší a nejvyšší důchod

Rozptyl mezi nejnižším vypláceným sólo starobním důchodcem a nejvyšším je daleko vyšší. Do částky 24 tisíc korun má ČSSZ relativně dostatek údajů, nad tuto výši je dat pomálu. V již zmíněné Statistické ročence je uvedena tabulka s pásmy důchodů, kdy v prvním pásmu od jedné do 4 999 korun pobíralo starobní důchod 9 789 osob. Penze nad 24 500 korun dostávalo 19 474 seniorů a seniorek.

Čtěte také: Jak změnit český důchodový systém

Sólo starobní důchody (nejnižší a nejvyšší decil a medián)

Rok Q10 Q50 - medián Q90  
2010 7 783 Kč 9 996 Kč 12 801 Kč  
2011 8 067 Kč 10 434 Kč 13 352 Kč  
2012 8 192 Kč 10 657 Kč 13 667 Kč  
2013 8 305 Kč 10 851 Kč 13 901 Kč  
2014 8 352 Kč 10 958 Kč 14 034 Kč  
2015 8 522 Kč 11 230 Kč 14 379 Kč  
2016 8 576 Kč 11 344 Kč 14 501 Kč  
2017 8 813 Kč 11 725 Kč 14 991 Kč  
2018 9 204 Kč 12 289 Kč 15 718 Kč  
2019 10 038 Kč 13 357 Kč 16 955 Kč  
2020 10 778 Kč 14 362 Kč 18 251 Kč  

Zdroj: ČSSZ: Statistická ročenka z oblasti důchodového zabezpečení 2020; Zpracování: investia.cz

Důchody nad 50 tisíc již získat nelze

Špatnou zprávou pro budoucí důchodce je, že získat starobní důchod nad 50 tisíc korun a více už nebude v dalších letech možné. Po roce 2015 se změnila pravidla pro výpočet důchodu. Do té doby se braly zřetel na výdělky. Z dřívějších informací ČSSZ vyplývá, že ani důchody nad sto tisíc korun nebyly výjimkou. Šlo však řádově o jednotky osob, které takto vysokou penzi dostávaly. Poslední zmínka o výplatě stotisícového důchodu pochází z roku 2018, kdy tuto penzi dostávali dva lidé.

Čtěte také: Sedm závažných důchodových chyb

Sólo starobní důchody podle decilů

Decily Muži Ženy Celkem  
Q10 12 351 Kč 10 150 Kč 10 778 Kč  
Q20 13 664 Kč 11 251 Kč 11 954 Kč  
Q30 14 468 Kč 11 954 Kč 12 870 Kč  
Q40 15 136 Kč 12 559 Kč 13 628 Kč  
Q50 15 775 Kč 13 129 Kč 14 362 Kč  
Q60 16 423 Kč 13 716 Kč 15 105 Kč  
Q70 17 098 Kč 14 382 Kč 15 910 Kč  
Q80 17 920 Kč 15 216 Kč 16 845 Kč  
Q90 19 161 Kč 16 362 Kč 18 251 Kč  

Zdroj: ČSSZ: Statistická ročenka z oblasti důchodového zabezpečení 2020; Zpracování: investia.cz

Čtěte také: Rok 2030 může být ve znamení plošného poklesu důchodů

Státní důchod se bude snižovat

Do budoucna je již stoprocentně jisté, že se starobní důchod bude snižovat, potažmo neporoste tak rychle vůči průměrně mzdě jako nyní. Zvýší se význam vlastního zajištění na stáří, ať už v podobě standardní cesty přes doplňkové penzijní spoření anebo rozšíření přes další nástroje finančního trhu nebo vlastní rodiny.