reklama

Půjčka do domu může být někdy špatná služba

Eva Nachtmannová dne 22. 09. 2010 - 08:00

Zavolejte nám a my vám přineseme peníze až do vašeho bytu. Ano, řeč je o půjčkách do domu. Ačkoliv přibývá mediálně známých případů, proč se zbytečně nezadlužovat, v myslích lidí se téměř nic nemění. Zavolají a mají peníze. Hned.

O tom, že i malá půjčka může člověku udělat ze života pekla, může každý vidět v televizním pořadu Krotitelé dluhů. V pořadu finanční poradci renomované finančně poradenské společnosti Partners for Life Planning řeší problémy lidí, kteří podcenili svou finanční situaci a nabrali na sebe dluhy a půjčky. Od obyčejných úvěrů začínajících na několika desítkách tisíc až po jednotky milionů korun. Ne vždy se vše podaří vyřešit za pomoci příbuzných nebo prodejem majetku. Řada dlužníků se propadá na samé dno, ze kterého se špatně vrací do původní životní úrovně.

Fenomenální půjčky do domu

Půjčky do domu jsou v Česku téměř fenoménem. Téměř na každém nároží, sloupu nebo inzertních novinách jsou inzeráty lákající lidi, aby si půjčili peníze. Většina těch, kteří si peníze půjčí, je utratí za spotřební věci, anebo za nájem nebo jídlo. Zkrátka své peníze projí, aniž by jim přinesly dlouhodobější užitek. Pokud odhlédneme od důvodu, které dlužníky vedou půjčovat si peníze, měli by mít na mysli jednoduché pravidlo. Týká se uzavírání smluv. Pravidlo zní: Podepsat můžeš, přečíst musíš! V praxi jde o stále omílanou básničku v podobě toho, že lidé nečtou co podepisují. Na to právě podomní prodejci, nabízející půjčky do domu spoléhají. Mezi dveřmi vám dají podepsat několikastránkovou smlouvu. Většina dlužníků ani neví, komu se upsali.

Katastrofické scénáře se často vyplňují

Malou půjčkou do domu to začíná, velkou, při které je nutná zástava domu nebo bytu, většinou končí. Lidé jsou ochotni kvůli několika stovkám tisíc korun dát do zástavy nemovitost, ve které bydlí. Často má jejich střecha nad hlavou několikanásobně vyšší hodnotu, než činí úvěr. Kdyby šli do banky a vzali si například americkou hypotéku, bude s nimi téměř každá banka jednat v rukavičkách. A to dokonce i v případě, že by se dostali do finančních problémů a nemohli úvěr splácet.

Jenže u podomně získaných půjček a úvěrů se nikdo neptá, jestli má člověk na splátky. V případě, že se dostane do výše zmíněných problémů se splácením, nastupuje rovnou exekutor. Jestliže si začnou dlužníci stěžovat, že je s nimi nelidsky zacházeno, většinou jim někdo ze splátkové společnosti ukáže jimi podepsanou smlouvu, ve které souhlasili, že s nimi bude věřitel nakládat jak se mu zlíbí.

Praktické rozhodčí doložky

Nejedna smlouva v sobě nese ustanovení o tzv. rozhodčích doložkách. Jestliže se obě strany – tj. věřitel a dlužník, dostanou do vzájemné pře, nastupuje rozhodce. Ten má za úkol rozhodnout ve sporu. Nutno upozornit, že rozhodce je většinou osoba spřízněná s věřitelem, takže o nějakém nestranném rozhodnutí si může dlužník leda nechat zdát.

Jak z bludného kruhu půjček, doložek a pádů na samé dno společnosti ven? Jednoduše. Nepřehánět to s úvěry a pokud to půjde, nezvat si domů žádného podomního prodejce půjček.