reklama

Rakouský horský svaz: Robustní cestovní pojištění platné po celém světě

Josef Janda dne 30. 09. 2010 - 08:00

Koho by nelákalo uzavřít kvalitní cestovní pojištění s platností po celém světě za cenu nepřevyšující dva a půl tisíce korun? Avšak pojištění není tím hlavním, co získají členové Rakouského horského svazu.

Získat výhody v podobě dvou produktů, které se hodí pro cestování po celém světě je jistě snem každého turisty. Drobnou vadou na kráse je vyšší pořizovací cena a tím i návaznost na cestování. Avšak klady, které lze tímto krokem získat, bohatě vyváží i drobné nedostatky.

Rakouský horský svaz

Myšlenka turistických a horských svazů je v Rakousku nebo třeba v Německu hodně stará. Jedná se o jakousi obdobu Klubu českých turistů (KČT). Avšak do té míry, že KČT se neangažuje natolik aktivně při vyjednávání slev a kolektivního pojištění včetně možného sjednání doživotní renty následkem úrazu při sportovní činnosti.

Rakouský horský svaz (OEAV) nabízí roční členství, které opravňuje slevu na přespání ve vybraných chatách v rakouských Alpách. Sleva se však vztahuje i na další alpské země a pohodlně se dá využívat ve Slovinsku, Itálii, Francii, Švýcarsku. Členstvím získáváte malou kartičku velikosti platební karty, se kterou se stačí prokazovat a získáváte slevu. Někde chtějí i přiložit doklad totožnosti, podle něho ověří, že jste skutečně tím, kdo si nárokuje slevu.

Při použití kartičky v praxi jde, vyjma až 50 procentní slevy za ubytování a stravování na chatách, získat i nižší cenu za použití lanovek (vyzkoušeno autorem článku v Rakousku a ve Slovinsku).

Kolik stojí OEAV?

Členství v Rakouském horském svazu je rozděleno podle věku každého účastníka. Navíc se rozlišují noví a stávající členové. Stávající člen byl již v minulosti členem svazu, noví člen je pojištěn poprvé. Členové jsou rozděleni do dvou věkových skupin, které se označují písmeny A a B. Skupinu A tvoří muži a ženy narození v letech 1951 až 1985. Ve skupině B jsou „senioři“ s datem narození do roku 1950 včetně a poté junioři, kteří se narodili mezi roky 1986 až 1992. Děti a mládež narození po roce 1992 tvoří třetí skupinu. Posledním typem členství je rodinné členství. Jestliže jsou rodiče již členy Alpenvereinu, jejich potomci nemusejí platit žádné poplatky. Členství mají automaticky, které na ně přechází z jejich rodičů.

Cenový přehled členství v Rakouském horském svazu na rok 2010

Typ členství Stávající člen Nový člen
A 1550 Kč 1670 Kč
B 1290 Kč 1410 Kč
Děti a mládež 725 Kč 725 Kč
Rodinné členství 2840 Kč 3080 Kč

Zdroj: Alpy.cz

Rodinné členství které je určeno rodinám s jedním a více dětmi platí pro každou rodinu, ve které jsou děti narozené do 1986, případně studenti narozeni do roku 1984. Příspěvek v rodinném členství platí pouze rodiče. Jestliže je rodina čtyřčlenná, tak otec zaplatí 1550 korun, matka 1290 korun a děti mají členství v Alpenvereinu zdarma. Případně jedno členství za sebe zaplatí otec nebo matka, žijí-li s dětmi.

Připojištění trvalé invalidity

V rámci členství v OEAV se lze připojistit i na následky způsobené úrazem a následným stavem v podobě trvalé, nejméně však 50procentní invalidity. Každý měsíc bude takto postižená osoba dostávat doživotní rentu ve výši sumách 364 eur nebo 728 eur. Podmínkou pro první nebo druhou výši renty je nutné zaplatit připojištění ve výši 210 Kč, potažmo 420 korun. partnerem OEAV je tak pojišťovna UNIQA.

Rodinné členství s dětmi do 15 let je určen zvýhodněné připojištění ve výši 840 korun za rok. Jestliže bude zraněn kterýkoliv člen rodiny, bude dostávat měsíční rentu ve výši 364 eur. V případě, že dojde ke zranění dítěte do 15 let věku, vyplácí Rakouský horský svaz ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA jednorázové odškodnění ve výši 72 680 eur. Jestliže rodina zaplatí připojištění ve výši 1680 korun za rok, limity vyplácené pravidelné každoměsíční renty se zvýší na dvojnásobek, tedy na 728 eur.

Jediným záporem v připojištění trvalé invalidity je, že se nevztahuje na všechny jedince starší 74 let. Připojištění nemohou sjednat lidé, kteří trpí nervovými poruchami, jsou psychicky labilní a osoby s neurologickými problémy.

Jestliže je členovi OEAV vyplácena renta a on zemře, vyplatí Rakouský horský svaz odškodné jeho partnerovi nebo dědicovi ve stávající výši po období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.

Příklad: Jestliže muž horolezec utrpí pádem ze skály zranění, které u něho způsobí více než poloviční invaliditu, bude mu každý měsíc až do konce jeho života vyplácena odškodné ve výši 364 nebo 728 eur. Pokud však muž zemře pět let po vzniku zranění, zbývajících patnáct let bude dostávat odškodné jeho partnerka nebo dědic.

Co je s OEAV pojistitelné?

Sjednáním členství a potažmo i pojištěním získáte široký rejstřík sportovních aktivit, které jiné pojišťovny nekryjí. Výčet pojistitelných událostí by byl dlouhý. Proto je vhodnější vyjmenovat výluky, které nejsou kryty pojištěním. Nejsou tak pojištěny závody s motorovými vozidly, letecké sporty, závěsné létání, paragliding, aviatika a parašutismus.

Kde lze získat OEAV?

OEAV lze získat v Cestovní kanceláří Alpy v Praze a ve vybraných cestovních kanceláří. Seznam je uveřejněn na webových stránkách CK Alpy. Sjednání členství můžete provést buďto přímo na pobočce CK Alpy anebo jejího smluvních partnera, případně poslat vyplněnou přihlášku poštou. Členství v klubu a pojištění platí od data úhrady anebo připsání platby na účtu. Připojištění je platné od tzv. sběrného termínu, které jsou pro rok 2011 následující: 3. 1., 17. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 6. 6., 20. 6., 11. 7., 8. 8., 29. 8., 19. 9., 10. 10., 31. 10., 21. 11. a 12. 12.

Ke členství je zapotřebí sdělit několik osobních údajů, jako je jméno, příjmení, datum narození a adresy trvalého pobytu.