reklama

Řekněte pr*** aneb Máte na to říct sčítání lidu NE?

Josef Švejda dne 18. 03. 2011 - 00:00

Za týden nastane rozhodný okamžik pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Ke sčítání se však ne každý staví pozitivně. Poradíme vám, jak vyplnit sčítací formuláře tak, abyste toho co nejmíň sdělili státu a současně splnili svou občanskou povinnost.

Příští sobotu 26. března zachytí Český statistický úřad (ČSÚ) život každého z nás. Už v tomto bodě jde o první problém. Co když budete na návštěvě u příbuzných? Máte dvě možnosti. Buďto poctivě vyplníte adresu příbuzných anebo jen zaškrtnete políčko, že jste v době sčítání byli doma. Ale to nyní trochu předbíháme.

Připravili jsme návod pro ty, kteří přemýšlejí o tom, že by sčítací formuláře nevyplnili, případně neví, jak co nejlépe obejít různé nástrahy sčítacích tiskopisů. ČSÚ ve formulářích umístil několik otázek, které mezi sebou souvisí. Jestliže vyplníte jednu otázku jinak, než ty zbývající, rozezní se červená kontrolka a vy obratem dostanete od své obce rekomando, že jste se stali účastníkem správního řízení. Hlavní cena deset tisíc korun. Bohužel jí budete muset zaplatit vy. Jestli máte svou obec rádi, sčítací archy nevyplňujte. Čtěte více: Sčítání lidu 2011: Nutnost nebo zbytečnost?

Sčítací formuláře jsou celkem tři. Pokud máte smůlu, a v minulé dekádě jste změnili trvalé bydliště odlišné od místa narození, vstoupili do manželského svazku, případně jste si pořídili děti, nevyhnete se zdlouhavého vyplňování. Svobodní a bezdětní žijící v nájmu na druhém konci republiky to mají o hodně snazší. Ti si mohou dovolit vyplnit sčítací formuláře prostým proškrtáváním, aniž by museli kromě rodného čísla a datumu narození cokoliv dalšího vyplňovat.

Vyplnit sčítací formuláře je jako jeden velký vysokoškolský multiple choice test, přeloženo do češtiny, zaškrtněte jednu správnou odpověď z několika nabízených. Je na každém, jestli zvolí pečlivé vyplňování podle pravdy, anebo to vezme hopem a vyplní jen nezbytně nutné údaje.

Sčítací list osoby

Ve sčítacím listu osoby je nutné vyplnit rodné číslo a datum narození. Zbytečně na sebe neupozorňujte ohledně svého pohlaví a zaškrtněte vaše pohlaví podle skutečnosti.

Státní občanství je jasné. Pro zjednodušení zaškrtněte ČR. Pokud jste cizinec, tak bez státního občanství. Pátý, šestý a sedmý bod je snadný. Zde stačí pouze zaškrtnout políčko „na adrese/v obci uvedené v záhlaví formuláře“. To platí pro všechny, kteří mají pouze jedno trvalé bydliště. Jestli jste se v posledním roce vrátili ze zkušené ze světa, můžete to státu sdělit, anebo jen zaškrtnout obligátní kolonku, že jste před rokem obývali obec výše uvedenou. Rodinný stav vyplňte podle pravdy.

I když jste šťastně ženatý rozvedený vdovec, zaškrtněte pouze kolonku ženatý/vdaná.

Mateřský jazyk uveďte takový, který umíte. Kdybyste udělali ve formuláři nějakou botu, těžko budete vysvětlovat, že hovoříte plynně německy. Jedenáctý bod není povinný, takže ho nevyplňujte. Stejně tak i náboženskou víru, což je ve sčítacím listu osoby položka číslo 12. Nyní přichází jedno z největších úskalí. Vzdělání a zaměstnání. V tomto případě není na místě žertovat. Máte-li nějaký titul zapsaný v občanském průkaze, vyplňte tiskopis raději pravdivě. Nechcete-li se příliš rozepisovat, vyplňte body 14, 18 a 20 podobně, i když to není pravda a vystudované ekonomice se nevěnujete, neboť se profesně realizujete doplňováním zbožím v hypermarketu. V podobném duchu vyplňte i další body, jako je zaměstnání. Jste-li majitelem firmy, můžete se v očích státu stát pouhým zaměstnancem. Jestliže za prací nebo studiem dojíždíte anebo přes týden trávíte čas v místě vaší práce či studia, dejte si pozor na to, aby se všechny vyplněné informace shodovali. V praxi to znamená, že v kolonce číslo 21 vyplníte shodné údaje, jaké jste zadali v bodech pět a šest. Pokud studujete nebo pracujete v obci trvalého bydliště, můžete si dovolit zaškrtnout v otázce číslo 22 „Dopravní prostředek“ – „žádný (pouze pěšky)“ a v další otázce pak do 14 minut. Rovněž bod 24 je tak trochu chyták. Dojíždíte-li anebo bydlíte na koleji nebo v podnájmu, vyplňte v kolonce 24 heslo „denně“. To samozřejmě za předpokladu, že držíte linii a vaše místo trvalého i přechodného bydliště je shodné s místem narození.

Domovní list

Nejjednodušším formulářem letošního sčítání obyvatel je domovní list. V devíti z deseti otázek se stát jen ujišťuje, že má aktuální informace. I kdyby takové informace neměl, lze vyplnit uvedené údaje. V bodě tři „Obydlenost domu“ vyplňte podle skutečnosti. Nechcete-li uvádět, že přestavujete dům nebo došlo ke změně jeho užívání, zaškrtněte obligátní kolonku obydlen.

Bytový list

V bytovém listu opět můžete zaškrtnout ta políčka, u kterých je vytištěn křížek. Dejte si pozor na několik „chytáků“, kterým ČSÚ zjišťuje, jestli tiskopis nevyplňujte jak se vám zlíbí. Například u otázky číslo deset „Energie používaná k vytápění“ zaškrtněte takovou, aby odpovídala druhu paliva v bodě devět domovního listu. Může se stát, že máte doma kotel na zemní plyn, tak i na tuhá paliva, ale stát ví pouze o jednom druhu topného tělesa. Pokud uvedete oba kotle, bodem deset v bytovém listě se nemusíte příliš zatěžovat.

Tiskopisy budou strojově zpracovány a projdou automatizovaným vyhodnocením. To má za úkol odhalit jakýkoliv pokus z nesprávného vyplnění formulářů. Pokud tedy chcete při sčítání lhát a vymýšlet si, dělejte tak sofistikovaným způsobem. Jednoduché a do očí bijící výmysly bude ČSÚ vyhodnocovat jako nesplnění občanské povinnosti. Pokuta za nevyplnění je stanovena na deset tisíc korun. Spoléhat na to, že orgány obce po vás pokutu nebudou ve správním řízení vymáhat, může jen hloupý člověk. V době značně přiškrcených veřejných rozpočtů budou pro obce příjmy z pokut vítaným zpestřením jejich obecních pokladen.