reklama

Slovníček pojmů: Rentiér, podnikatel a investor

redakce dne 01. 08. 2013 - 01:00

Stručný průvodce mezi základními rozdíly v oblasti zhodnocování peněz. Přečtěte si, v čem se liší podnikatel od investora a rentiéra.
 

Všechny tři „profese“ mají na starosti jednu věc. Chtějí zhodnocovat vlastní kapitál či majetek a to co nejlépe, potažmo s co nejvyšším ziskem. Ačkoliv mají cíl jasný, cesty k němu vedou vždy trochu rozdílně.

Vlastní práce a nápady, cizí peníze

Podnikatel je člověk, který zhodnocuje vlastní práci a nápady. Pro financování může použít jak vlastní, tak i cizí peníze. Podnikatelé často zahajují podnikání s cizími penězi, tj. vezmou si úvěr. Ten může být od banky, nebo od přátel či rodiny.

Jestliže dojde k půjčení peněz od externího zdroje (třeba již ona uvedená banka) a podnikatelský záměr se nepovede, zůstávají zkrachovalému podnikateli kromě nesplněných přání i dluhy.

Riziko bankrotu se nedá zcela úplně odfiltrovat, ale dá se snížit. Třeba tím, že si budoucí podnikatel vypracuje kvalitní byznys plán a nebude se pouště do oblastí, kterým nerozumí. Zároveň se vyhne zbytečnému hazardu. Podnikání je sice o riskování, avšak i to musí být přiměřené.

Vlastní peníze, cizí firma

Investor naopak investuje vlastní peníze do cizí firmy. I když tak cizí společnost také není, neboť v ní za svou investici získává podíl. Záleží na investorovi, jestli se po čase s dalšími společníky vypořádá anebo zůstává ve firmě dále, jako spolumajitel. Investorům se někdy říká byznys andělé. Velkou tradici mají v západní Evropě a ve Spojených státech. Často jde o úspěšné podnikatele na penzi, kteří se vlastnímu podnikání nevěnují, avšak chtějí svými penězi a znalostmi podpořit začínající podnikatele.

Rentiér

Posledním typem je rentiér, který žije z toho, co během života vydělal nebo získal. Nejlepším příkladem rentiérství je pronájem nemovitého majetku, jedno jestli jde o bytové či nebytové prostory, nebo dokonce půdu. Z pronájmu nemovitostí získává rentiér nájem nebo pachtu, která se stává jeho hlavním příjmem. Ze získaných finančních prostředků musí zajistit nejen svůj život, nýbrž i svou investici. Jde-li o bytový dům určený pro pronájmy bytů, musí o svěřené aktivum pečovat tak, aby neztrácelo na hodnotě a současně bylo stále konkurenceschopné podobným nabídkám z okolí.

Renta může být rovněž dividendový výnos nebo třeba pachta přijatá za pronájem pozemků.

V některých případech se mohou výše uvedené role prolínat. Rentiér může klidně podnikat a část finančních prostředků zhodnocovat prostřednictvím byznysu druhých. Odpověď na otázku Kdo je rentiér je snadná. Rentiérem ja každý, komu plynou příjmy z aktiv, které nejsou závislé na jeho momentálním pracovním úsilí.