Slovníček pojmů: Rentiér, podnikatel a investor

Stručný průvodce mezi základními rozdíly v oblasti zhodnocování peněz. Přečtěte si, v čem se liší podnikatel od investora a rentiéra.
 

Všechny tři „profese“ mají na starosti jednu věc. Chtějí zhodnocovat vlastní kapitál či majetek a to co nejlépe, potažmo s co nejvyšším ziskem. Ačkoliv mají cíl jasný, cesty k němu vedou vždy trochu rozdílně.

Vlastní práce a nápady, cizí peníze

Podnikatel je člověk, který zhodnocuje vlastní práci a nápady. Pro financování může použít jak vlastní, tak i cizí peníze. Podnikatelé často zahajují podnikání s cizími penězi, tj. vezmou si úvěr. Ten může být od banky, nebo od přátel či rodiny.

Jestliže dojde k půjčení peněz od externího zdroje (třeba již ona uvedená banka) a podnikatelský záměr se nepovede, zůstávají zkrachovalému podnikateli kromě nesplněných přání i dluhy.

Riziko bankrotu se nedá zcela úplně odfiltrovat, ale dá se snížit. Třeba tím, že si budoucí podnikatel vypracuje kvalitní byznys plán a nebude se pouště do oblastí, kterým nerozumí. Zároveň se vyhne zbytečnému hazardu. Podnikání je sice o riskování, avšak i to musí být přiměřené.

Vlastní peníze, cizí firma

Investor naopak investuje vlastní peníze do cizí firmy. I když tak cizí společnost také není, neboť v ní za svou investici získává podíl. Záleží na investorovi, jestli se po čase s dalšími společníky vypořádá anebo zůstává ve firmě dále, jako spolumajitel. Investorům se někdy říká byznys andělé. Velkou tradici mají v západní Evropě a ve Spojených státech. Často jde o úspěšné podnikatele na penzi, kteří se vlastnímu podnikání nevěnují, avšak chtějí svými penězi a znalostmi podpořit začínající podnikatele.

Rentiér

Posledním typem je rentiér, který žije z toho, co během života vydělal nebo získal. Nejlepším příkladem rentiérství je pronájem nemovitého majetku, jedno jestli jde o bytové či nebytové prostory, nebo dokonce půdu. Z pronájmu nemovitostí získává rentiér nájem nebo pachtu, která se stává jeho hlavním příjmem. Ze získaných finančních prostředků musí zajistit nejen svůj život, nýbrž i svou investici. Jde-li o bytový dům určený pro pronájmy bytů, musí o svěřené aktivum pečovat tak, aby neztrácelo na hodnotě a současně bylo stále konkurenceschopné podobným nabídkám z okolí.

Renta může být rovněž dividendový výnos nebo třeba pachta přijatá za pronájem pozemků.

V některých případech se mohou výše uvedené role prolínat. Rentiér může klidně podnikat a část finančních prostředků zhodnocovat prostřednictvím byznysu druhých.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného