reklama

Rizikové profily v rámci důchodové reformy

redakce dne 03. 09. 2012 - 01:00

Důchodová reforma s sebou nese i vyšší nároky na zvolení příslušné investiční strategie. Ta se týká zejména druhého pilíře.
 

Dnešní penzijní systém, na kterém se z většiny podílí průběžný důchodový systém a z malé části penzijní připojištění, neklade přílišný důraz na nějaké odpovědné chování každého jedince. Linie je jednoduchá. Starobní důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) představují v drtivé míře případů jediný příjem průměrného tuzemského seniora. V podstatě tak stačí pracovat a pohlídat si platby sociálního pojistného od zaměstnavatele, případně ty vaše v rámci podnikání. Pojistné sleduje a přijímá příslušná okresní či městská pobočka ČSSZ.

Důchodová reforma výše uvedený děj věcí nabourává tím, že každý, kdo se zapojí do druhého anebo třetího pilíře, si bude muset zvolit příslušnou investiční strategii. Na výběr má ze čtyř variant. Každoročně může jednou investiční strategii změnit. Doporučujeme, abyste si investiční strategii vybrali na základě vašeho věku a investičního zaměření. Rovněž je vhodné, abyste strategii příliš často neměnili.

Čtyři investiční strategie

Ve druhém pilíři důchodové reformy, si v rámci zhodnocování finančních prostředků získaných opt-outem z prvního pilíře a částí z vaší hrubé mzdy, můžete rozhodnout pro jednu ze čtyři investičních strategií. První dvě se do určité míry překrývají, neboť finanční prostředky jsou investovány do dluhopisů. Třetí strategie kombinuje první dvě strategie se čtvrtou možností, kterou představuje investování do akcií.

Konzervativní dluhopisové investování

V rámci první a druhé investiční strategie si můžete vybrat mezi investováním ryze do českých státních dluhopisů anebo do kombinace státních a firemních dluhopisů. V obou případech jsou strategie konzervativní a lze očekávat nižší výnosy, zato bez velkých výkyvů v hodnotě investice. Investiční horizont je doporučován jako tříletý.

Vyvážená investiční strategie

Vyvážená investiční strategie se od té konzervativní liší především snížením počtu státních a korporátních dluhopisů na úkor akciové složky. Obě části mohou být v poměru půl na půl, anebo s mírnou převahou jedné z nich. Oproti konzervativnímu investičnímu profilu je vyvážená strategie vhodná pro lidi, kteří rádi volí „zlatou střední cestu“ a nechtějí při investování příliš riskovat. Doporučený investiční horizont je alespoň pětiletý.

Dynamická strategie

V dynamické investiční strategii jsou v nadpoloviční míře zastoupené akcie. Tyto cenné papíry investiční profil posouvají do rizikové investice, která se vyznačuje vyšší kolísavostí (volatilitou) na jedné straně a vyššími potenciálními výnosy na straně druhé. Minimální doba držení dynamické investice je alespoň deset let.

Investiční strategie neměňte často

Jak vyplývá z minimálních investičních horizontů, neměňte jednotlivé investiční strategie příliš často. Zejména ne v případě, kdy jste si zvolili dynamickou strategii a hodnota vaší investice se snížila například o pětinu. Stále existuje reálná šance, že během několika následujících let získáte ztrátu zpět a budete realizovat výnos.