reklama

Rok 2012 v podílových fondech: Nárůst o jedenáct miliard korun

redakce dne 08. 02. 2013 - 00:00

Otevřené podílové fondy zaznamenaly v uplynulém roce pětiprocentní nárůst hodnoty aktiv. Co se za tímto číslem skrývá?
 

Loňský rok byl podle tiskové zprávy Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR) dobrý. V roce 2012 se oproti roku 2011 zvýšil objem spravovaného majetku o 11,21 miliardy korun. Zatímco v roce 2011 držely správci aktiva v hodnotě 224,07 miliardy korun, loni to bylo již 235,28 miliardy korun. Celkový objem aktiv, která v tuzemsku držely správci – odborně zvaní jako asset management – byl za rok 2012 ve výši 885,259 miliardy korun.

Mezi největší správce aktiv patří velké finanční skupiny. Jmenovitě pak ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka. Objem jimi spravovaných finančních prostředků loni představoval sumu 161,73 miliardy korun.

Jak se majetek správců zvyšuje

Až dosud to bylo povídání o vysokých číslech, která jsou takřka nepředstavitelná. Ošemetnější pohled nabízí otázka, co se za těmito čísly skrývá. Jak data interpretovat do smysluplných informací? Nejlepší způsob, jak tuto problematiku alespoň zčásti osvětlit, je popsat způsob, z čeho se tato statistika skládá.

Nárůst hodnoty spravovaného majetku je daný ze dvou důvodů. Prvním z nich jsou investice plynoucí od investorů. Mezi ně se řadí fyzické osoby, firmy, stát apod. Druhým faktorem jsou samotné výnosy, které správci generují. Nárůst majetku tak může být dán například tak, že z jedné poloviny šlo o vlastní zhodnocení kapitálu a z druhé poloviny pak o investice investorů.

Zhodnocení majetku o 20 procent

Vše si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu. Na začátku sledovaného období (třeba k 1. 1. 2012) drží investiční společnost XYZ ve svém investičním portfoliu aktiva v hodnotě jedné miliardy korun.

Během daného období (celý rok 2012) podílníci pošlou do otevřených podílových fondů sto milionů korun. Ve stejném období investiční společnost zhodnotila všechny své fondy průměrně o deset procent. V tomto výnosu jsou započítány i ztráty z jednotlivých fondů.

Při porovnání výnosů a ztrát převážily výnosy, takže se dá napsat, že se společnosti dařilo. Po sečtení všech čísel dojdeme k závěru, že investiční společnost XYZ držela ke konci sledovaného období (tj. k 31. 12. 2012) majetek za 1,2 miliardy korun. Oproti roku 2011 zvýšila objem aktiv v roce 2012 o 20 procent. V propagačních materiálech bude zmínka jen o meziročním nárůstu objemu aktiv a samozřejmě přítomné číselné vyjádření vysokého zhodnocení. Těžko společnost bude informovat veřejnost o tom, kolik peněz získala od svých podílníků a o kolik je zhodnotila.

V příkladu jsme se nezabývali dílčím zhodnocením investic drobných investorů, které zainvestovali během onoho sledovaného období. Po započtení i těchto výnosů/ztrát by se konečná hodnota spravovaného majetku zřejmě ještě o něco zvýšila.

Podobným způsobem se určuje i výkonnost tuzemských správců aktiv.