reklama

Rozdílné investiční strategie podle výnosů a délky trvání

redakce dne 24. 10. 2012 - 01:00

Výnosy a délka investičního horizontu jsou důležité parametry pro zhodnocování finančních prostředků pro spokojenější důchod.
 

S přípravou na penzi je nutné začít co nejdříve. Na dvou příkladech a jejich modifikacích vám ukážeme, jak se budou vyvíjet úspory dvou dam – dvacetileté Soni a padesátileté Barbory. V obou případech jde o ženy, které si mohou dovolit každým měsícem odložit stranou dva tisíce korun na penzi.

Soňa má penzijní plán

O možnostech zajištění dvacetileté Soni jsme psali již v několika článcích. Tato mladá žena má velkou výhodu zejména ve svém věku. Na rozdíl o tři desetiletí starší Barbory má Soňa delší investiční horizont. Může si tak dovolit agresivnější investiční strategii. Ta je pro drobné investory nejčastěji zastoupena akciovými podílovými fondy. Jako doplněk budou dluhopisové fondy, které nemusejí být zřízeny hned v prvním roce začátku investování, ale třeba s pěti či desetiletým zpožděním.

Jen při hrubém součtu bez vlivu zhodnocení peněz a působení inflace dojdeme k prostému výpočtu, že Soňa si během tří dekád naspoří sumu 720 tisíc korun. S průměrným ročním výnosem ve výši pěti a sedmi procent se celková úložka zvýší. Při pětiprocentním zhodnocení bude suma 1,6 milionu korun, při sedmiprocentním o 751 tisíc vyšší. Prohlédněte si přiložené tabulky.

Soňa: Vývoj zhodnocení investice v čase

Délka v letech Zhodnocení 5 % Zhodnocení 7 %
1 25 200 Kč 26 400 Kč
2 51 660 Kč 55 440 Kč
3 79 443 Kč 87 384 Kč
4 108 615 Kč 122 522 Kč
5 139 246 Kč 161 175 Kč
6 171 408 Kč 203 692 Kč
7 205 179 Kč 250 461 Kč
8 240 638 Kč 301 907 Kč
9 277 869 Kč 358 498 Kč
10 316 963 Kč 420 748 Kč
11 358 011 Kč 489 223 Kč
12 401 112 Kč 564 545 Kč
13 446 367 Kč 647 400 Kč
14 493 886 Kč 738 540 Kč
15 543 780 Kč 838 794 Kč
16 596 169 Kč 949 073 Kč
17 651 177 Kč 1 070 380 Kč
18 708 936 Kč 1 203 818 Kč
19 769 583 Kč 1 350 600 Kč
20 833 262 Kč 1 512 060 Kč
21 900 125 Kč 1 689 666 Kč
22 970 331 Kč 1 885 033 Kč
23 1 044 048 Kč 2 099 936 Kč
24 1 121 450 Kč 2 336 329 Kč
25 1 202 723 Kč 2 596 362 Kč
26 1 288 059 Kč 2 882 399 Kč
27 1 377 662 Kč 3 197 038 Kč
28 1 471 745 Kč 3 543 142 Kč
29 1 570 532 Kč 3 923 857 Kč
30 1 674 259 Kč 4 342 642 Kč

Výpočet: investia.cz

U Soni si můžeme vzhledem k délce její doby investování dovolit počítat s vyšším průměrným výnosem. Současně se držíme realisticky při zemi. Kdybychom připisovali průměrné zhodnocení ve výši třeba deseti procent, získá Soňa po 30 letech investování sumu 4 342 642 korun.

Barbora tápe, ale investuje

Investování v padesátce není příliš běžné, avšak nejde o nic nemožného. Investiční portfolio bude o dost jiné, než je tomu o Soni. Zatímco Soňa může investovat do akciových fondů, Barbora bude mít ve svém investičním portfoliu zastoupeny především dluhopisové fondy, okrajově akciové.

Barbora si během desetiletého odkládání naspoří 240 tisíc, které bude moci spotřebovat ve své penzi. Při čtyřprocentním ročním zhodnocení získá Bára na desetiletém investičním horizontu sumu necelých 300 tisíc korun.

Barbora: Vývoj zhodnocení investice v čase

Délka v letech Jistina plus zhodnocení
1 24 960,00
2 50 918,40
3 77 915,14
4 105 991,74
5 135 191,41
6 165 559,07
7 197 141,43
8 229 987,09
9 264 146,57
10 299 672,43

Výpočet: investia.cz

Značné rozdíly lze zachytit i na desetiletém investičním horizontu při průměrném ročním zhodnocení čtyři, pět a sedm procent.

Zhodnocení peněz ve vybraných letech trvání investice

Délka v letech 4% 5% 7%
1 rok 24 960 Kč 25 200 Kč 26 400 Kč
3 roky 77 915 Kč 79 443 Kč 87 384 Kč
5 let 135 191 Kč 139 245 Kč 161 174 Kč
10 let 299 672 Kč 316 962 Kč 420 748 Kč

Výpočet: investia.cz

Minulé ztráty nezaručují ztráty budoucí

Průměrné zhodnocení, které je v obou příkladech použito, nemusí věrně odrážet celý investiční horizont. Zvláště za předpokladu, že ke konci investičního horizontu dojde k větší ztrátě, kterou se již nepodaří dohnat. Tento scénář je pesimistický a do určité míry nepředvídatelný. Obdobné je to s argumenty, které interpretují aktuální data. Jestliže se nyní kapitálovým trhům nedaří, nelze předpovídat, že tomu tak bude i za deset a více let.