reklama

Základní rozdíly mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem

redakce dne 31. 08. 2012 - 01:00

Předčasný starobní důchod není totéž co předdůchod. Rozdílem je odlišný způsob financování.
 

Společným jmenovatelem starších lidí je, že několik let před odchodem do důchodu mohou přijít o zaměstnání. To není ještě úplně nejhorší scénář. Horší je to v okamžiku, kdy nemohou nalézt nové pracovní uplatnění. Tato situace má několik řešení. Jedním z nich je odchod do předčasného důchodu.

Předdůchod jako první možnost

Předdůchod je relativně nový pojem, který se na tuzemské mediální scéně objevil teprve letos. Hlavní myšlenkou této formy zajištění na stáří jsou naspořené finanční prostředky, které si každý musí během svého života naspořit. Předdůchod je jednou z možností, jak naložit s penzijním připojištěním (doplňkovým penzijním spořením). Předdůchody nejsou v administraci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), takže se na ně nevztahují běžné valorizace důchodů, ani podpora ČSSZ a jejích okresních poboček. Pro čerpání předdůchodu je nutné mít naspořeno tolik peněz, abyste mohli po celou dobu, která může být až pět let dlouhá, čerpat sumu, jenž představuje jednu třetinu hrubé průměrné mzdy podle Českého statistického úřadu. Aktuálně se tato suma pohybuje okolo osmi tisíc korun.

Pobírání předdůchodu nebude započítáno do výpočtu řádného starobního důchodu, neboť půjde o vyloučenou dobu. Mírnou odlišností bude výdělečná činnost během čerpání předdůchodů. V tomto případě si budete moci vybrat započtení příjmů do finálního výpočtu starobního důchodu.

Předčasný důchod

Nárokem na předčasný důchod se žadateli a případně budoucímu pobírateli této starobní dávky nadosmrti snižuje starobní důchod. Podobně jako u předdůchodů jsou předčasné důchody omezeny řadou podmínek, zejména časových.

Kdo má nárok na předčasný důchod

Do předčasného důchodu můžete odejít tři roky předtím, jestliže je váš řádný důchodový věk nižší než 63 let. Ve druhé alternativě lze odejít do předčasného důchodu až pět let před řádným odchodem do důchodu, přičemž žadatel půjde do důchodu ve 63 letech a později a dosáhl věku 60 let. Aktuálně se tato varianta týká mužů narozených v roce 1953 a žen narozených v roce 1956, které nevychovaly žádné dítě.