reklama

Pět možností s kým a jak může finanční poradce spolupracovat

redakce dne 09. 04. 2013 - 01:00

Finanční poradce má pět možností, jak provozovat svou profesi. Ne každý si hned napoprvé vybere ten nejlepší model spolupráce.
 

Rozhodujete-li se, že se vydáte na dráhu finančního zprostředkovatele, je tento materiál určený právě pro vás. Pomůže vám ujasnit si některé důležité aspekty ještě před tím, než se definitivně rozhodnete. Každý typ spolupráce má své přednosti a nedostatky, ty však v tomto textu nebudeme rozebírat.

Finančně poradenská společnost

Nejtradičnějším způsobem je stát se součástí některé finančně-poradenské společnosti. Na trhu jich jsou stovky. Jistotou je, že se poradce dostane k rozmanité produktové nabídce a může tak klientovi nabídnout takové řešení, které je opravdu přínosné.

Externí distribuční sítě

Druhou rozšířenou formou spolupráce je exkluzivní vztah postavený na kooperaci například s pojišťovnou nebo se stavební spořitelnou. Tato spolupráce nabízí omezenou produktovou škálu jedné finanční instituce, či finanční skupiny, popřípadě produktů spřízněných firem.

Přímá spolupráce

Třetí možností je být skutečně nezávislým finančním poradcem. To však vyžaduje sjednat si smlouvy s každou finanční institucí na trhu, anebo třeba jen s některými, uzavřít smluvní vztah. Tuto variantu nelze příliš doporučovat. Smluvní ujednání mohou být náročná na objem a ne každému se podaří splnit očekávání smluvních partnerů. Se stále více konkurenčnějším prostředím, přibývající administrativou a často se měnící legislativou není možné pro jednotlivce nebo malý tým udržet dlouhodobě krok s konkurencí.

Brokerpool

Čtvrtou formou spolupráce je využití služeb brokerpoolu. Ty vesměs nabízejí totéž, co poradenské společnosti, avšak bez tlaku na výkon. Zároveň pomohou s administrativou a v neposlední řadě provedou poradce legislativní džunglí. Takto v tuzemsku funguje třeba Broker Trust, který je u nás na tomto poli hegemonem. Jeho loňský obrat v loňském roce dosáhl obratu 400 milionů korun a vykázal 60procentní nárůst obratu. Zisk podle ukazatele EBITDA dosáhl 20 milionů.

Brokerpool s franšízou

Pátá možnost práce v oblasti finančního zprostředkování je využití služeb brokerpoolu a zároveň využití jím nabízené franšízy. Tuto alternativu nabízí Insia. Franšízování finančního poradenství je rozšířené třeba i na poli hypoték. V této oblasti lze získat licenci třeba od Gepard Finance či si založit vlastní bankovní pobočku běžící na franšíze Partners Bankovní služby.