reklama

SAX: Hráči na slovenském akciovém trhu

redakce dne 31. 05. 2011 - 00:00

Slovenský akciový trh (SAX) je menší než ten český. Oproti 15 akciových titulů v tuzemsku mají Slováci možnost obchodovat jen akcie sedmi společností. Prozkoumali jsme burzovní index našich východních sousedů.

V rámci našeho nového seriálu článků o burzách okolních států, vám přiblížíme čtyři akciové tituly, které jsou k dostání na slovenské burze. Přečtěte si o výrobci léčiv a vitamínů společnosti Biotika, dále pak o bance OTP Banka Slovensko, třetí firmou je Slofnatf zabývající se výrobou pohonných hmot a maziv. Čtveřici uzavírá strojírenská společnost SES Tlmače.

Biotika

Biotika se zaměřuje na oblast biotechnologie a farmacie. Činnost firmy je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá biotechnologickou výrobou jako je třeba výroba penicilinu, dextranů nebo chlortetracyklinu. Druhá část vyrábí léky pro lidské a veterinární použití. Do této kategorie patří vitamínové a hormonální přípravky. Poslední částí je výroba premixů, které obsahují doplňkové výživové látky a nutriční přípravky.

Obchodní trhy hledá společnost Biotika zejména v zemích jako jsou Indie, Kanada, Německo, Argentina, ale třeba i Uganda a další. Podobný záběr má v České republice farmaceutická společnost Zentiva.

OTP Banka SK

OTP Banka Slovensko je univerzální bankou, která má podle slovenských zákonů plnou bankovní a devizovou licenci. Rozsah služeb OTP Banky SK je jak pro retailovou klientelu, tak pro firemní zákazníky. Na Slovensku banka provozuje 72 poboček a pět regionálních firemních center.

Mezi služby, které banka poskytuje, patří přijímání vkladů, depozitní služby v eurech a cizích měnách, pokladní a směnárenské služby, poskytování úvěrů, poradenství, zprostředkování tuzemských a zahraničních plateb. Banka svým klientům poskytuje investiční bankovnictví. Klienti mohou své účty obsluhovat i na dálku a to prostřednictvím aplikací elektronického a mobilního bankovnictví. Rovněž může klientela OTP Banky Slovensko využít call centra.

Hlavním akcionářem OTP Banky Slovensko je její maďarská matka OTP Bank Nyrt, která drží 97,24 procenta akcií.

Slovnaft

Společnost Slovnaft se podobá českému Unipetrolu. Slovnaft působí v rafinérském a petrochemickém průmyslu. Hlavní činností je tak výroba, skladování, velkoobchod, maloobchod a distribuce paliv a maziv. K tomuto účelu vlastnila společnost na Slovensku ke konci roku 2009 síť 209 čerpacích stanic.

Kromě prodeje pohonných hmot a maziv na území Slovenské republiky se Slovnaft snaží i exportovat své výrobky do zahraničí. V Polsku působí jeho dceřinná společnost Slovnaft Polska SA, která aktivně buduje a provozuje čerpací stanice pohonných hmot.

Mezi další dceřinné společnosti Slovnaftu patří SWS spol. s r. o., která nabízí služby v oblasti podpory v dopravě nebo Slovnat Vurup, která se zabývá výzkumem a vývojem.

Hlavním akcionářem Slovnaftu je maďarská korporace MOL Plc, se sídlem v Jihoafrické republice.

SES Tlmače

Další firmou, která se obchoduje na slovenské burze, je SES Tlmače neboli Slovenské Energetické Strojarne a. s. Firma se zabývá především návrhy, výrobou a montáží energetických zařízení. Sortiment dále tvoří kotle na spalování uhlí, ropy, zemního plynu a biomasy. To vše je určeno pro tepelné elektrárny a spalovny. Zařízení firmy SES Tlmače umožňuje kombinovat vytápění a výrobu elektrické energie. SES Tlmače patří mezi přední evropské dodavatele energetických kotlů.

Společnost SES Tlmače vyrábí i další zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu. Dále pak stroje potřebné v hutnictví nebo ve spotřebním průmyslu. Prostřednictvím svých dceřinných společností jsou poskytovány služby v energetice. Jde zejména o vývoj, projektování, výrobu, montáž a uvedení do provozu.

Hlavním akcionářem je společnost Segfield Investment Ltd. Do skupiny okolo Slovenských Energetických Strojíren patří i firmy jako je SES Hungaria Kft., SES Bohemia s. r. o. nebo SES Chile Ltd.

Toto bylo krátké představení čtyř slovenských akciových společností, které jsou obchodovány na slovenské burze. V příštím článku si budete moci přečíst profily dalších firem, které na Slovensku působí a to společnosti Spira, Tatry MR a Všeobecná úvěrová Banka.