reklama

Senium, senioři a seniorky a nové pojmy

redakce dne 24. 03. 2023 - 00:00

Stárnutí populace s sebou přináší nové pojmy v označení seniorů a jemnější rozlišování této dosud jednolité skupiny.

Pro lidi starší 60 let se používá celá řada pojmů, které jsou nepřesné nebo dokonce hanlivé. Mezi rozšířené způsoby označení starších jedinců se používají pojmy důchodce nebo důchodkyně, případně jejich rozšíření o slovo starobní (starobní důchodce, starobní důchodkyně). Naopak značně hanlivé výrazivo je geront, o pavoukovi, bábě a dědkovi nemluvě. V zahraničí se starší lidé označují jako staří lidé (old people), starší lidé (older people) nebo staří lidé (elders/eldery people).

Senium

Slovo senium označuje lidi starší 60 let. Někdy se pro starší lidi používá číslo 55+, nebo stříbřitá generace podle barvy vlasů.

Senioři a seniorky

V Česku se kromě důchodců používá i slovo senior, seniorka, což jsou korektní a seriózní výraz, jaké na stránkách finančního serveru investia.cz rovněž zaznívá. Zářným příkladem je přejmenování 1. ledna 2018 tehdejšího Svazu důchodců České republiky na Senioři České republiky.

Stáří ve třech stupních

Senioři byli sociology značně opomíjení, i když tvoří velkou skupinu osob. V západních zemích zastupují staří lidé nejméně pětinu obyvatelstva. V sociologii byli starší lidé rozděleni do dvou skupinu, mnohdy jen do jedné. Pro srovnání jsou lidé do věku 45 jsou rozděleni až do devíti skupin.

Dělení starých lidí je třístupňové na rané a vlastní stáří a dlouhověkost. Rané stáří ohraničuje roky života v rozmezí od 60 až 74 let, vlastní stáří je od 75 do 89 let, dlouhověkost je stanovena nad 90 let. Dlouhověkost se někdy označuje jako modrá zóna.

Jak stará je Česká republika?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se populace v dané zemi měří podle podílu lidí starších 65 let, kterých musí být na daném území alespoň osm a více procent. V Česku bylo k 1. lednu 2020 starších lidí 65 let pětina (20,3 procenta).

Důležitá je metodika, která se pro stanovení stáří používá. Světová zdravotnická organizace definuje staré lidi starší 65 let, Světová organizace národů (OSN) pracuje rovněž s věkem 65+, jiné studie a organizace uvádějí staré lidi starší 60 let.

Penzista a penzistka na serveru investia.cz

Sledujete-li finanční server investia.cz dlouhodoběji, určitě jste se setkali s pojmem penzista a penzistka. Těmito pojmy označujeme rovněž staré lidi, avšak ty, kteří čerpají finanční rentu z produktů určených pro podzim života a dlouhé investice.

Mezi penzistou a starobním důchodcem nemusí být přitom žádný rozdíl. Může jít o jednu a týž osobu, která čerpá „státní“ starobní důchod (v Česku zprostředkovaně vyplácený Českou správou sociálního zabezpečení) a zároveň pobírá rentu například z doplňkového penzijního spoření, který si daná osoba sjednala dříve během svého ekonomicky aktivního života.

Čistých penzistů nepobírající starobní důchod, v Česku příliš nebude. Velkou skupinu budou tvořit senioři, kteří kromě starobního důchodu nebudou mít žádné dodatečné příjmy.