reklama

Sestavujeme dlouhodobé investiční portfolio

redakce dne 16. 10. 2013 - 01:00

Kolik nakoupit akcií a jak velký objem vázat v dluhopisech? Přinášíme základní teze budování investičního portfolia.
 

Představujeme jeden z mnoha přístupů, jak vytvořit dlouhodobé investiční portfolio. Základní teze tkví, že předmětem investování jsou aktiva ze dvou velkých skupin. Akciová a dluhopisová složka.

Akciovou složkou se myslí akcie, jejichž hodnota v čase roste a zároveň z nich plynou dividendy. Do druhé složky se pro potřeby tohoto přístupu zařazují i depozitní produkty jako jsou termínované vklady, hypoteční zástavní listy anebo jen peníze ponechané na bankovních účtech.

Pro budování majetku je důležité investovat podle předem daného schématu, které se v průběhu investování nemění. Hlavním faktorem je dodržení minimálního investičního horizontu, který se pro akcie stanovuje nejčastěji na pět let a více. V případě dluhopisů je pak doporučený investiční horizont tříletý.

Jak rozložit aktiva?

Základním vymezením je velikost obou složek. Jestliže je investor dynamický, mělo by být 60 procent akcií a 40 procent dluhopisů. Tento vztah lze vyjádřit i takto: 60/40. Rozložení aktiv je důležité především proto, že jednotlivé složky v čase mohou kolísat.

Představme si, že investujete jeden milion korun. Při výše nastavené výchozí situaci byste měli v akciích 600 tisíc korun a v dluhopisech 400 tisíc korun. Jakmile by se hodnota aktiv zvýšila třeba o deset procent na 660 tisíc korun, prodáme část akciové složky. V tomto případě 30 tisíc korun, a pořídíme za ně dluhopisy a další podobně laděné finanční produkty. Vykáže-li akciová složka pokles, přesune se část dluhopisové složky do té akciové.

Tím dosahuje investor stále stejného poměru 60 ku 40 jako na začátku. Tento poměr však není absolutní a lze ho před každým investičním cyklem upravovat oběma směry. Dynamičtí investoři tak mohou mít 80 procent v akciích a pětinu v dluhopisech, u konzervativních investorů tomu bude naopak.

Akcie by měly být v každém portfoliu. Mají vliv na výnosy. Dluhopisy naopak dokáží uchovat hodnotu, avšak finanční prostředky příliš nezhodnotí.

Neinvestujte na dluh

Mix aktiv však není jediné kritérium, jenž by měl investor brát v úvahu. Předmětem jakékoliv investice, ve které chcete zhodnotit peníze a na konci investičního horizontu se dostat zpět k vaší původní jistině plus výnosům, je zhodnocovat vlastní peníze. Raději zapomeňte na úvěr, který si někteří investoři sjednávají. Hrazení úroků jde proti vám. V průběhu trvání půjčky splácíte jak úroky, tak i jistinu. Při špatném vývoji na kapitálových trzích můžete proinvestovat kalhoty, neboť výnosy mohou stěží pokrývat splátky jistiny a úroků.

Dalším kritériem je investiční disciplína, která velí, abyste pravidelně a dlouhodobě odkládali pevnou část příjmů. Při pořizování finanční rezervy na důchod se doporučuje odkládat alespoň desetinu příjmů. Podobný mechanismus se vztahuje i na jednorázové větší sumy. Například při prodeji firmy, nemovitosti nebo získání dědictví či daru. Pro tyto případy si opět stanovte, jak velkou část budete investovat a jakou si necháte pro osobní spotřebu. Jestliže nepotřebujete nutně utrácet, můžete zainvestovat velkou část takto získaného nenadálého příjmu.

A poslední pravidlo. Nechte investici působit v čase. Neměňte časové horizonty. Lepší je vázat peníze delší dobu, než pedantsky dodržet minimální doporučený investiční horizont.