reklama

Akciový tip: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

redakce dne 21. 03. 2012 - 00:00

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava není příliš známá. Dlouhodobí investoři ji mohou kladně ocenit.
 

Hlavní činností akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. jsou dodávky pitné vody v regionu severní Moravy a Slezska. Jmenovitě jde o působení na území bývalých okresů Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Na základě smluvních vztahů dodává firma pitnou vodu ještě do Ostravy, Studénky, Hlučína a Hranic. Dodávky vody poskytuje i polskému Jastrzębie – Zdrój a do několika dalších obcí v oblasti Slezského vojvodství.

Akciová společnost, která běžně používá zkratku SMVAK, se současně zabývá í odváděním a následném čištěním odpadních vod. Na webových stránkách je uvedeno, že likvidace odpadních vod je bez negativného dopadu na životní prostředí.

Ve výše uvedených oblastech působí společnost od roku 1992, kde je zároveň největším dodavatelem pitné vody. Společnost byla založena Fondem národního majetku České republiky. Současná akcionářská struktura je utajená. Akcie jsou vydány na jméno či majitele.

Akcionáři v utajení

Vydané kmenové akcie na jméno či na majitele je obvyklá forma vlastnictví u akciových společností. Jde o zastření skutečných vlastníků, kteří nechtějí být veřejně známí. V tuzemských podmínkách je to zejména ochrana soukromí podnikatelů, kteří nechtějí dávat na obdiv svůj majetek a vystavovat se tak případným bezpečnostním rizikům.

Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava vydala akcie ve jmenovité hodnotě jednoho tisíce korun v tomto složení:
3 037 040 kusů kmenových akcií na jméno
421 385 kusů kmenových akcií na majitele

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Sídlo: 28. října 169, 709 45 Ostrava
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347
Datum vzniku: 1. května 1992
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Web: http://www.smvak.cz
Předseda představenstva: Miguel Jurado Fernández (den vzniku funkce a členství: 28. dubna 2010)
Předseda dozorčí rady: RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. (den vzniku funkce a členství: 28. dubna 2010)

Hodnota akcie

Cenová úroveň akcie společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se v posledních 12 měsících (tj. od 21. března 2011 do 21. března 2012) pohybovala mezi 1401,30 až 1535 korunami. Podle údajů RM-Systému byla hodnota akcie ke dni vydání této analýzy 1535 korun.

Rozhodný den výplaty dividendy

Rozhodným dnem pro výplatu akcií společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. by měl být květen 2012. V minulém roce byl rozhodný den stanoven na 11. května. Dá se tak předpokládat, že letos tomu bude obdobně. Termín valné hromady bude s největší pravděpodobností stanoven na stejný den, jako rozhodný den. Informace o valné hromadě akcionářů bude dostupná začátkem letošního dubna.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je obchodovaná v rámci české burzy RM-Systém.

Komentář analytika Martin Hlouška, ze společnosti RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Pro dlouhodobé investory by mohla být zajímavá také společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

Obecně lze považovat jejich hospodaření za vybalancované a stabilní. K dispozici jsou předběžné hospodářské výsledky za rok 2011, ze kterých vyplývá mírný růst čistého zisku oproti předchozímu roku. Jeho hodnota činila 362,48 milionů korun, zatímco v roce předchozím to bylo 352,81 milionů korun.

Stabilní je také vývoj tržeb společnosti, které oproti předchozímu roku vzrostly přibližně o 1,92 procenta. Společnost dosahuje rentability vlastního kapitálu, který se pohybuje v oblasti 8,1 procenta, rentabilita aktiv činí přibližně 4,8 procenta. Podíl cizího kapitálu na celkových pasivech činí přibližně 41 procenta.

Pro investora je z tohoto pohledu zajímavá zejména dividenda, která byla za rok 2009 vyplacena ve výši 73 korun na akcii a v loňském roce navýšena na 96 korun na akcii. Dividendový výnos by tak při aktuální tržní ceně dosahoval přibližně 6,2 procenta.