reklama

Silné a slabé stránky penzijního připojištění

redakce dne 21. 02. 2011 - 00:00

Připravili jsme pro vás přehled tří nejčastějších výhod, proč si zřídit penzijní připojištění a současně tři zápory, proč tento produkt raději nemít.

Důchodová reforma je palčivým problémem budoucnosti. Podle posledních zpráv ohledně penzijních společností, které představila vláda, to vypadá, že nově vzniklé společnosti budou jen o něco lepší penzijní fondy. Představujeme vám tři základní úskalí a současně i silné stránky současného pojistného produktu zvaného penzijní připojištění.

Tři důvody proč si penzijní připojištění nezřizovat

Penzijní připojištění je produkt, který funguje zčásti na státní vůli. Stačí změna legislativy a třeba ze státní podpory nemusí zůstat zhola nic. Nabízí se tak paralela se stavebním spořením. Čtěte více: Jak si Češi stojí při spoření na penzi

Dalším úskalím hovořící proti penzijnímu připojištění je nutnost kladného zhodnocení na konci každého roku. Stát ve snaze zatraktivnit tento způsob důchodového spoření omezil zákonem kladné zhodnocení vkladů účastníků. Penzijní fondy tak musí na konci každého roku připsat alespoň 0,01 procenta výnosu. A to i v době, kdy se fondům nedaří a jsou třeba ve ztrátě. Vedení fondů tak investuje peníze střadatelů do finančních nástrojů, které nesou nízký výnos. Investování do méně rizikových aktiv mají navíc fondy upravené rovněž zákonem. Čtěte více: Jak na starobní důchody v roce 2011

Posledním záporem je omezení výplaty již vložených prostředků do penzijních fondů. Chce-li účastník penzijního připojištění z fondu odejít, musí buďto počkat až do splnění podmínky dosažení 60 let a spoření v délce alespoň 60 měsíců. V opačném případě musí vrátit státní příspěvky a dodatečně zdanit veškeré výnosy plynoucí ze státních příspěvků. To platí i na příspěvky, které vám poslal váš zaměstnavatel, jenž musíte rovněž zdanit.

Penzijní fondy v Česku

V České republice funguje deset penzijních fondů, které spravuje devět společností. Počet dosud uzavřených smluv z penzijního připojištění je 4,55 milionu obyvatel, což je zhruba stejně, jako ekonomicky aktivního obyvatelstva. Penzijní fondy hospodaří s 216 miliardami korun. Na penzijní fondy se nevztahuje pojištění vkladů, jako je tomu například u bank, kampeliček nebo stavebních spořitelen.

Tři důvody hovořící ve prospěch penzijního připojištění

Naopak pro sjednání smlouvy z penzijního připojištění mluví zajímavá podpora státu. Lidé mohou využít celkem tři možnosti, které mohou mezi sebou různě kombinovat. Kromě již řečené státní podpory může účastník získat daňový bonus. Rovněž zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispět na účet penzijního připojištění. Ročně tak zaměstnavatel může poslat až 24 tisíc korun svému zaměstnanci. Peníze vyplacené zaměstnanci si firmy mohou vkládat do nákladů, aniž by z těchto peněz museli platit sociální a zdravotní pojištění a daně. Čtěte více: Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Dalším kladem, o kterém odpůrci penzijního připojištění nemluví, je doživotně vyplácená renta. Na konci spořicího cyklu můžete buďto získat odbytné, anebo si nechat posílat rentu. V případě renty je vhodné si vzít kalkulačku a vše si spočítat. Jestli se těšíte dobrému zdraví a máte v genech dlouhověkost, stojí za to si nechat vyplácet rentu. Platí totiž, že penzijní fond vám na začátku vyplácení této dávky stanoví její výši, kterou vám až do vaší smrti vyplácí. Zemřete-li předčasně, zůstávají peníze fondu, jestliže se však dožijete vysokého věku, bude to fond, který bude muset dál vyplácet rentu. Čtěte více: Jaký budu mít důchod? Záleží na redukci výpočtového základu

Poslední výhodou je, že pro plno lidí si na svou penzi spoří pouze prostřednictvím penzijního připojištění. Jde tak o odrazový můstek pro vstup do dalších produktů, které mají za úkol přinést svému majiteli co nejvyšší výnos.