reklama

Snižte si bankovní poplatky

redakce dne 22. 04. 2014 - 01:00

Existuje několik způsobů jak snížit bankovní poplatky. Pro dosažení vytčeného cíle je nutné mít dobrou vyřídílku a nenechat se odbýt.
 

Bankovní poplatky jsou velkým tématem, které nenechává téměř nikoho chladným. Diskuse se nenese jen o to, jestli je platit či nikoliv, ale také o dobrém a špatném poplatku. Při sledování mediálních kauz máme pocit, že je bankám vytýkáno, když chtějí dostat za své služby zaplaceno.

Pomyslným vrcholem je kauza poplatků za vedení úvěrového účtu. Pozadí odporu je takové, že klienti nechápou, proč mají platit speciální poplatek za uvedení účtu, když už bance platí úrok za půjčení peněz. V současné době banky od tohoto poplatku ustoupily, případně ho požadují výměnou za nižší úrokovou sazbu. Právě poplatky, se kterými klienti nesouhlasí, mohou být na začátku vyjednávání s bankou.

Proč vyzkoušet vyjednávat

Banky nerady přicházejí o klienty. To je obecně známý fakt. Neplatí sice univerzálně, neboť některých klientských segmentů se banky milerády zbaví. Jde o pouhý zlomek, které dané finanční instituci přidělávají spíše problémy a současně zvyšují náklady. Na tomto pozadí je dobré se čas od času pokusit se s bankou vyjednat lepší podmínky, případně si snížit cenu za vedení účtu nebo snížení úrokové sazby na hypotečním či jiném úvěru. Ne každému se to podaří. Ne všichni klienti si jsou před bankou rovni a ztráta některých není pro bankovní dům přílišnou ztrátou.

Zásadou každého jednání je mít k dispozici konkurenční nabídku. Nemusí být adresná, stačí vzít s sebou prospekt nebo sazebník jiné banky a ukázat ho bankovnímu poradci. Otázka může být položena jednoduše: Šlo by to i v mém případě? Takto nenásilně položený dotaz vyvolá většinou obligátní odpověď. Přepážkoví pracovníci bank mají k dispozici nabídku pro podobné případy. Bude-li se vám nabídka zdát dobrá, můžete ji přijmout. Případně lze ve vyjednávání pokračovat dále.

Podobně to platí i u spotřebitelských úvěrů. Především v takových případech, kdy je v obchodních podmínkách možnost půjčku předčasně splatit. I v těchto případech je možné získat snížení úrokové sazby.

Odchod promyslete

Před jednáním v bance si udělejte domácí cvičení a pořádně promyslete, co všechno budete muset podstoupit při zrušení dosavadního konta a jeho přesunu ke konkurenční bance. Ne vždy se vám přesun vyplatí. Především tehdy, kdy často chodíte na pobočku anebo máte odpor k řešení problémů přes e-mail a telefon. V těchto případech postupujte obezřetně. Změna zpoplatněného účtu za bezplatnou alternativu nemusí být výhrou.