reklama

Sociální a zdravotní pojištění od roku 2015

redakce dne 31. 12. 2014 - 00:00

Od Nového roku 2015 se zvyšují minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Zvýšení záloh je navázáno na průměrnou mzdu.
 

Růst průměrné mzdy má vliv na zvyšování záloh na důchodovém a zdravotním pojištění osob samostatně výdělečně činných. Navyšování je vždy platné k 1. lednu daného roku, v tomto případě pak k roku 2015.

Pojistné na sociální zabezpečení

Pojistné na sociální zabezpečení se stanovuje od výše průměrné mzdy, která je pro rok 2015 stanovená na 26 611 Kč. To však není jediné číslo, které je nutné mít v hlavě, jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a podnikání máte jako hlavní výdělečnou činnost. Máte-li živnost nebo podnikání jako svůj hlavní příjem, bude minimální záloha činit 1943 korun. Jestliže jste se zapojili do druhého pilíře důchodového systému, bude vaše záloha 1744 Kč. Minimální suma pro stanovení záloh je pro rok 2015 stanovena na 6653 korun a záloha pak činí 29,3 procenta.

Je-li vaše podnikání definované jako vedlejší, bude minimální měsíční vyměřovací základ činit 2662 Kč. Tato suma se stanovuje na základě vašich průměrných měsíčních výdělků za rok 2014. Minimální měsíční záloha pak bude činit 778 korun, pakliže jste ve druhém pilíři budete muset hradit zálohu 698 Kč.

U sociálního pojištění je vhodné znát ještě další číslo, kterým je suma 1 277 328 korun. Máte-li příjmy vyšší nad tuto mez (příjmy mínus výdaje), nemusíte z dalších peněz hradit pojistné.

Zdravotní pojištění

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění v roce 2015 činí pro OSVČ vykonávající podnikatelskou činnost jako svou hlavní je 1797 korun. Záloha se vypočítává jako podíl 13,5 procenta ze všeobecného vyměřovacího základu a přepočítaného koeficientu, který pro letošní rok odpovídá částce 13 305,50 Kč.

Význam průměrné mzdy

Průměrná mzda dosahovaná v národním hospodářství je důležitá i pro stanovení dalších sociálních dávek. Například základní výměra důchodů (starobních, invalidních a pozůstalostních) se odvíjí od výše průměrné mzdy a činí něco přes devět procent.