reklama

Sociální úřad jako super instituce

redakce dne 18. 11. 2013 - 00:00

Řešení životních a sociálních záležitostí jednotlivců a rodin na jednom místě by mohla podnítit vznik jednotného super úřadu.
 

Upozornění pro laskavého čtenáře. Předmětem tohoto příspěvku není popis nějaké instituce, ale úvaha o tom, jakou úlohu by mohly plnit sociální úřady. Zároveň nejde o vyčerpávající pohled na dosavadní fungování jednotlivých úřadů, které mají v každodenní agendě poskytování finanční pomoci obyvatelům České republiky. Čtěte také: Sociální dávky: Základní přehled

Sociální úřad by v sobě zahrnoval veškeré instituce, které jsou v současné době spravované státem. Zřizovatelem sociálního úřadu by bylo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nejčastěji by pod tuto novou instituci spadaly již existující úřady práce a odbory sociální pomoci, které jsou součástí městských a obecních úřadů. Výsostné postavení by měla stávající Česká správa sociálního zabezpečení, která v současné době obsluhuje něco přes osm milionů obyvatel. Po započtení úřadů práce, které mají v současnosti zhruba 550 tisíc klientů a dalších několik set tisíc obyvatel, jenž vyhledávají pomoc na sociálních odborech obecních úřadů by v Česku vznikl superúřad mající detailní znalost o devíti milionech obyvatel.

Úspory na druhou

Vznikem jednotného sociálního úřadu by byla úspora provozních nákladů. Částečně by došlo ke snížení počtu zaměstnanců jednotlivých institucí, které v současné době pokrývají celou sociální oblast. Zároveň by došlo ke snížení počtu černých duší. Aktuálně je tzv. černých duší v tuzemské státní správě několik desítek tisíc. Jde o stavy zaměstnanců, na které úřady dostávají mzdové náklady, avšak takto přijaté mzdové prostředky jsou určené zaměstnancům, které úřad zaměstnává. Čtěte také: Struktura nezaměstnanosti se v budoucnu promění

Například úřad XY má sto tabulkových míst. Reálný počet zaměstnanců je pouze 95. Na pět zaměstnanců tak dostává od státu peníze. Nejčastěji jsou takto získané peníze přerozděleny na odměny pro stávající zaměstnance.

Pokud by došlo ke snížení černých duší o deset tisíc, stát by ušetřil 3,6 miliardy korun ročně. To za předpokladu, že jedno pracovní místo vyjde měsíčně na 30 tisíc korun.

Co by měl sociální úřad na starosti

Sociální úřady by měly na starosti především komunikaci s obyvateli této země v různých životních situacích. Lidé by na pobočkách sociálních úřadů mohli řešit ztrátu zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti, přiznání sociálních dávek anebo žádosti o důchody. Čtěte také: Komu hrozí nezaměstnanost?

Idea jednoho superúřadu však není na pořadu dne. Nelze se ostatně příliš divit. Stát by měl aktivně řešit svou sociální politiku. Vytvořením jednoho sociálního úřadu by mohlo být jedním z řešením.