Soňa se připravuje na důchod

Příprava investiční strategie mladé dámy, která se odpovědně zajišťuje na stáří. Základem je dobré navržení celého procesu.
 

Soňa je dvacetiletá dáma s lehce nadprůměrným platem, který aktuálně činí 25 tisíc korun hrubého. Každý měsíc je tato žena schopna odložit 2500 korun. Ročně jde o tři desítky tisíc korun. Pro úložky v řádech stokorun a tisícikorun jsou vhodné otevřené podílové fondy. V případě tisícikorunových úložek jsou vhodné i akcie, nejlépe dividendové. Veškeré investice by měly zajistit Soně spokojenější penzi. Do ní odejde v roce 2061, což je za 49 let. Základní vymezení je jasné.

Investičně-spořicí cyklus

I když z uvedeného vyplývá, že je Soňa odhodlaná investovat, bude rovněž spořit. Nejdříve si bude muset vytvořit dostatečnou finanční rezervu. Oproti starším lidem má výhodu, že její náklady na život se mohou flexibilně upravovat. Zkrátka co dnes ušetří, nebude jí chybět. Její životní náklady jsou rovněž nižší, než by tomu bylo například v případě potomstva. I když nerada, snese dočasné snížení životní úrovně.

Třikrát týdně večeřet chleba s máslem a několikrát do týdne snídat ovesné vločky s teplým mlékem je pro ni přijatelnější, než nulové úspory.

Soňa do konce roku 2012 bude budovat finanční rezervu, aby dosáhla alespoň na trojnásobek jejích měsíčních výdajů. Od Nového roku 2013 začne odkládat peníze s cílem zajištění na stáří.

Akciové podílové fondy

Nejvíce peněz bude tato mladá dáma investovat do akciových podílových fondů. Nebude však investovat veškerou sumu do jednoho fondu vedeného jednou investiční společností. Částku 2500 korun rozdělí do několika fondů, které jsou vedeny u nejméně dvou investičních společností. Toto dělení nazýváme jako institucionální diverzifikace.

Cílem bude získat z investic výnos alespoň šest procent ročně. Toto číslo by mělo být v dlouhodobém investičním horizontu reálné.

Uzamykání investic

Investovat tak bude Soňa nejdéle 40 let. Alespoň deset let před plánovaným odchodem do důchodu by se měla začít zbavovat nejrizikovějších investic. Peníze může přesouvat třeba do dluhopisových podílových fondů anebo do termínovaných vkladů.

Toto uzamykání investic slouží jako omezení proti ztrátě hodnoty, která by mohla nastat v ten nejméně očekávatelný okamžik. Něco jiného je, když investiční portfolio ztratí část hodnoty dvacet let před plánovaným ukončením, než třeba pět let před odchodem na odpočinek. V prvním případě tak máte ještě relativně dost času na to, abyste ztrátu „doinvestovali“. Ve druhém případě odejdete do důchodu s méně penězi, než jste na samém prahu dospělého života očekávali.

Přihlaste se k odběru novinek