reklama

Špatná zkušenost s pojištěním? Může za to výluka

redakce dne 15. 01. 2016 - 00:00

Přihodí se vám nepříjemnost, kterou řešíte přes sjednanou pojistku. Jenže zjistíte, že škodní událost je chráněná výlukou...
 

Zhruba podobně vzniká nedůvěra lidí k pojištění a pojišťovnám obecně. Rozeberme si vše detailněji. Na samém počátku je nutné porozumět typu pojištění a seznámit se s pojistnou smlouvou. Nezbytností je prostudování výluk, které pojistníka (toho, kdo sjednává pojištění) předem vylučují z nároku na pojistné plnění, anebo ho případně omezují. Čtěte také: Výluky v pojistných smlouvách

Protože je výčet situací, kdy vám pojišťovna nebude chtít přiznat nárok na pojistné plnění a následně ho plnit, širý jako oceán, uvedeme si tři základní skupiny.

Požití alkoholu nebo drog

Požití alkoholu a omamných látek jsou nejčastějšími typy výluk v takřka jakémkoliv pojištění. Vzniklou škodu ani nemusela způsobit osoba v jiném stavu vědomí, která si sjednala pojistku. Stačí, aby škodu způsobila třeba osoba blízká anebo žijící ve společné domácnosti. Čtěte také: Pojištění: Lidé tratí na neznalosti svých potřeb

Výluka z pojištění

Výluka je stav, která je vyňata z pojistného krytí. Vzniklé škody nebude pojišťovna hradit. Přesto se lze na některé pojistné situace připojistit. Samozřejmě za zvýšené pojistné.

Výluky vs čekací doby

Rozdíl mezi výlukou a čekací dobou je ten, že zatímco u výluky nebude škodná událost pojistným případem, u čekací doby je nutné počkat až uplyne předem daná lhůta, po které se ze škodní události může stát pojistný případ.

Čekací doby

Čekací doba je jakýsi odklad od platnosti pojistky. Vznikne-li během čekací doby pojistná událost, pojišťovně nevzniká povinnost poskytnou pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. Čtěte také: Pět nejčastějších chyb v životním pojištění

Přesto je čekací doba dobrý nástroj, který chrání pojišťovny před neseriózními klienty, kteří by se chtěli účelově pojistit a následně čerpat pojistné plnění.

Příklad čekací doby

Čekací doba může být dlouhá třeba i několik let. Pojišťovny se rovněž mohou chránit tím, že nebudou plnit za různé nemoci a zdravotní stavy.

Znalost uvedených pojmů se vám bude hodit pokaždé, kdy budete uzavírat novou pojistnou smlouvu, případně se snažit o přiznání pojistného plnění ze strany pojišťovny.