Spočítejte si důchod pro rok 2012

Máte to do důchodu již za „pár“ a rádi byste si alespoň orientačně propočítali, jak vysoký bude váš starobní důchod? Podle našeho postupu získáte předběžně informaci, kolik peněz budete dostávat coby starobní důchodce.

Na starobní důchod v roce 2012 má nárok každý, kdo byl alespoň 28 let sociálně pojištěný a splní předem danou věkovou podmínku, která je nutná pro odchod do důchodu. Průměrný důchod v lednu by měl podle našich výpočtů činit 10 816 Kč. Od ledna 2012 se totiž zvýší jak základní výměra ze současných 2230 korun na 2270 Kč, tak i procentní výměra a to o 1,6 procenta. Čtěte také: Valorizace důchodů v roce 2012

Jestliže byste chtěli mít důchod ve výši 20 tisíc korun, museli byste mít průměrnou měsíční mzdu ve výši alespoň 96 300 korun a získat 44 let pojištění.

Nejvíce sólo starobních důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), je v rozmezí od 11 tisíc do 11 999 korun. Tyto důchody pobírá 209 tisíc lidí. Průměrný a vyšší starobní důchod má polovina důchodců, takže i vy máte relativně vysokou šanci, že vaše penze bude více než uspokojivá. Čtěte také: Průměrný a vyšší důchod dostává každý druhý penzista

Jaký důchod bude mít pan Zachariáš?

Pro snazší přiblížení, jak se vypočítává starobní důchod, si vše uveďme na modelovém výpočtu pana Zachariáše. Ten pracuje celý život jako účetní. Nikdy neměl ambice na vedoucí posty, čemuž odpovídá i jeho plat, který dosahuje 30 tisíc korun. Zároveň víme, že za celý život získal 40 let pojištění. Jak vysoký bude mít starobní důchod v případě, že nastoupí do důchodu v roce 2012?

Výpočet důchodu pana Zachariáše

Položka Částka
Osobní vyměřovací základ 30 000 Kč
Redukce do 11 000 Kč (100 %) 11 000 Kč
Redukce od 11 000 do 28 200 Kč (30 %) 5 160 Kč
Redukce nad 28 200 Kč (10 %) 180 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ 16 340 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 %
Procentní výměra důchodu (16 340 Kč x 60 %) 9 804 Kč
Měsíční důchod celkem (2270 + 9 804 Kč) 12 074 Kč

Zdroj: Výpočet autora, investia.cz

Základní starobní důchod pana Zachariáše bude od ledna 2012 ve výši 12 074 korun.

Délka pojištění ovlivní důchod

Kromě příjmů, ze kterých se vypočítává základní výše starobního důchodu, ještě dost významným způsobem ovlivní důchod i délka pojištění. V našem případě byl pan Zachariáš pojištěn přesně čtyři dekády. Jak vysoký důchod by získal, kdyby doba pojištění byla dlouhá 28 let ukazuje druhá tabulka. Čtěte také: V kolika letech můžete jít do důchodu

Výše důchodu při 28 letech pojištění

Položka Částka
Osobní vyměřovací základ 30 000 Kč
Redukce do 11 000 Kč (100 %) 11 000 Kč
Redukce od 11 000 do 28 200 Kč (30 %) 5 160 Kč
Redukce nad 28 200 Kč (10 %) 180 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ 16 340 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (28 let x 1,5) 42 %
Procentní výměra důchodu (16 340 Kč x 60 %) 6 863 Kč
Měsíční důchod celkem (2270 + 6 863 Kč) 9 133 Kč

Zdroj: Výpočet autora, investia.cz

Z tabulky je patrné, že i člověk s nadprůměrným měsíčním příjmem může mít podprůměrný důchod. Kdyby pan Zachariáš měl 45 odpracovaných let, jeho důchod by činil 13 300 Kč. Čtěte také: Důchody a důchodci ve statistikách ČSSZ

Přihlaste se k odběru novinek