reklama

Spočítejte si hodnotu peněz ve vašem finančním portfoliu

Josef Janda dne 02. 09. 2010 - 08:00

Spočítejte si hodnotu vašich peněz v jednotlivých finančních produktech. Přečtěte si článek o jednoduchém srovnání výhod a nevýhod spořicího účtu, stavebního spoření a penzijního připojištění. Každý z těchto produktů se hodí pro různé účely. Jedno však mají společné. Jde o poměrně konzervativní spořicí produkty, které si může sjednat každý.

Dalším společným prvkem je i to, že výše výnosu je závislá na inflaci. Jistina, tedy počáteční vklad anebo vklady, které postupně do těchto produktů investujete se zhodnocují jen na základě úrokové sazby. V případě stavebního spoření a penzijního připojištění lze pro růst vkladů využít ještě příspěvky plynoucí ze státních podpor. Ty jsou však navázány na několik podmínek, které musí každý majitel těchto finančních produktů splnit.

Pro tvorbu finanční rezervy použijte spořicí účet

Jestliže potřebujete vytvořit finanční rezervu anebo ušetřit jakoukoliv peněžní částku, využijte na krátkodobé spoření spořicí účet. Ten si můžete zřídit u každé banky nebo družstevní záložny.

I bez nutnosti vložit vysokou částku se aktuální roční úrokové sazby pohybují okolo dvou procent. Výnos podléhá 15procentní dani z příjmu. Po zaplacení daně vám náleží celý výnos z vašeho počátečního vkladu a dalších vložených částek.

Stavební spoření nejen na stavební účely

Stavební spoření můžete kromě stavebních účelů využít na cokoliv. Ať už na nákup akcií a dalších cenných papírů, anebo na pořízení zájezdu cesty kolem světa. Pro čerpání státní podpory, která je u tohoto produktu zřejmě primární, musíte splnit několik podmínek.

První podmínkou je šestiletá vázací doba, po kterou nemůžete manipulovat s penězi. Druhou podmínkou je vložení 20 tisíc korun ročně, získáte tak maximální státní podporu, která činí tři tisíce korun. Jako příjemný bonus je úroková sazba v rozmezí od dvou do čtyř procent podle typu smlouvy. Oproti spořicímu účtu nemusíte úroky z vkladů a státních podpor zdanit.

Dalším úskalím stavebního spoření je fakt, že současný ministr financí Miroslav Kalousek chce snížit státní podporu na polovinu, a to pomocí nové 50procentní daně. Účetní Kalousek tímto krokem chce ušetřit několik miliard korun ročně, které se vyplácejí účastníkům stavebního spoření na státních podporách. Nad stavebním spořením tak visí otazníky. Pro náš výpočet jsme proto použili jen poloviční podporu, tedy namísto tří tisíc korun jen 1500 Kč.

Zdánlivá dýchavičnost penzijního připojištění

I když lze na stáří šetřit i jiným způsobem, patří pro necelou polovinu Čechů penzijní připojištění jedním a mnohdy i jediným produktem pro zajištění podzimu jejich života. Když odmyslíme nízké výnosy, které nepokryjí inflaci, patří penzijní připojištění hojně dotováno státem. Na své si mohou přijít i lidé, jejichž zaměstnavatelé jim na jejich účet penzijního připojištění přispějí.

Ze všech výše popisovaných finančních produktů má penzijní připojištění různou dobu pro získání vložených příspěvků. Pokud splníte pravidlo 60/60, můžete se dočkat vkladu po pětiletém spoření avšak za podmínky, že jste dosáhli věku 60 let. V opačném případě máte nárok na odbytné po uplynutí 15 let ode dne sjednání smlouvy k penzijnímu připojištění. Ani pak nemáte vyhráno, neboť dostanete nanejvýš polovinu naspořených peněz.

Pro níže uvedené výpočty jsme zvolili dobu šesti let. Plní podmínku pěti let v případě, že účastník penzijního připojištění uzavře smlouvu před svou šedesátkou.

Hodnota peněz: Spořicí účet těžce zaostává

Ve výpočtu není uvedena úroková sazba ve výši dvou procent, která se nejvíce přibližuje výnosům průměrného českého spořícího účtu, stavebního spoření a penzijního připojištění. Důvodem pro absenci úrokové sazby je předpokládaná inflace, která činí rovněž dvě procenta.

Výchozím vkladem je každoměsíčně ukládaná částka 500 korun. Za šest let spoření prostřednictvím spořícího účtu střadatel dosáhne celkové částky 36 tisíc korun. Při měsíční úložce jeden tisíc korun pak dvojnásobku této částky 72 tisíc korun.

Úspory „střihnuté“ státní podporou

U stavebního spoření je situace mírně odlišná. Při měsíční úložce pěti set korun pracují ve prospěch střadatele příspěvky státní podpory. Při našetření šesti tisíc korun u stavebního spoření za rok získáte podle nových pravidel státní podporu ve výši 450 korun. V šestiletém cyklu tak našetříte 38 700 korun, přičemž státní podpora bude 2700 Kč. Pokud ročně ušetříte 12 tisíc korun, bude váš vklad po šesti letech činit 77 400 Kč. Státní podpora tak bude činit 5400 korun.

Při měsíční úložce 500 korun získáte od státu příspěvek 150 korun, o které se rozroste vaše penzijní připojištění. Ročně tak při vkladu šesti tisíc korun získáte navíc 1800 korun. Po šestiletém spoření pak 46 800 korun. pokud však našetříte ročně 12 tisíc korun, přičte se vám k této sumě státní příspěvek ve výši 1800 korun. Za šest let tak našetříte 82 800 korun.

Nejvýhodnějším produktem je podle výše uvedených parametrů penzijní připojištění. I když by u stavebního spoření nebyla zavedena 50procentní daň, získáte za rok o 450 korun více a v šestiletém období pak o 2700 Kč navíc, výnosnost penzijního připojištění stejně nepřekonáte.