reklama

Spoření a investování na důchod

redakce dne 06. 05. 2011 - 00:00

Podzim života. Pro někoho jen prázdná fráze, pro jiné naopak silný motor k tomu, aby se na tuto svou poslední životní etapu dobře připravili. Přečtěte si, jak se budou vyvíjet státem vyplácené důchody a jak se na stáří zajistit sami.

Starý být nikdo asi dobrovolně nechce. Už jen kvůli fyzickým a psychickým omezením, které s sebou život s vrásčitou tváří přináší. A to nemluvíme o výpadku příjmů, které s důchodem bezprostředně souvisí. Řada Čechů si však neuvědomuje, že se o ně stát za dvacet a více let nebude schopen adekvátně postarat. Ne proto, že by nechtěl, ale proto, že nebude mít na výplatu starobních důchodů dostatečné finanční zdroje.

Stárnutí obyvatel provází stejně jako ve vyspělém světě i nízký podíl mladých lidí v populaci. Tento stav má za následek, že v průběžném důchodovém systému, který v Česku funguje, začínají chybět peníze na výplatu důchodů. Stát může tyto schodky dotovat třeba zvýšením daní z přidané hodnoty, nebo zavedením jednotné sazby DPH. Jde však o ryze politické rozhodnutí, které může, ale také nemusí přijít. Proto je vhodné začít uvažovat na své stáří, a zejména na jeho financování, již dnes.

Jak vysoký budu mít důchod?

Ještě předtím, než nastíníme základní pohled na spoření a investování pro důchod, si přečtěte, jak vysoký budete mít důchod. Jak bylo řečeno výše, v České republice funguje průběžný důchodový systém. Ten je založen na tom, že z každého platu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné se odečítá určitá část, která se nazývá sociální nebo důchodové pojištění. To je pak podle příslušného klíče přerozděleno a posíláno jednotlivým důchodcům. Výplatu a výpočet důchodů, stejně tak i o kontrolu a vymáhání pojistného, zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení, respektive její podřízené správy na okresní nebo městské úrovni.

Již dnes se dá na mnoha finančních kalkulačkách zjistit, kolik peněz z vašeho čistého příjmu budete mít i v důchodu. Pro výpočet se používají tzv. redukční hranice. O těch si můžete přečíst třeba v tomto článku: Bude vám ve stáří stačit váš důchod?

Obrázek o budoucí výši svého důchodu si můžete udělat následovně podle statistik České správy sociálního zabezpečení. Průměrný důchod vyplácený k 31. prosinci 2010 činil 10 123 korun. Průměrná mzda byla loni ve čtvrtém čtvrtletí 25 803 korun, čistá pak 19 845 Kč. Poměrově tak byl průměrný důchod 51 procent čisté mzdy. Do budoucna se dá očekávat pokles tohoto poměru.

Nespoléhejte na stát. Spořte a investujte na důchod sami

Pod vlivem těchto prognóz, které se za několik desetiletí stanou denní realitou, je zapotřebí začít myslet sám na sebe a nečekat na pomoc od státu. Ta přijít nemusí. Pokud máte do důchodu dvacet a více let, dokážete si pohodlně našetřit prostřednictvím investičních finančních produktů. Jen se nenechte ukolébat dobou a neodkládejte si pětistovku měsíčně. Ta vás totiž nespasí. Více o tomto tématu v článku: Jak si Češi stojí při spoření na penzi

Na důchod si můžete buďto naspořit anebo své peníze investovat. Případně skloubit oba způsoby dohromady, což je asi nejlepší možná alternativa. Nebudete přitom potřebovat žádný státem řízený penzijní fond a důchodové reformě ukážete záda.

Zajištění na stáří: Penzijní připojištění

Prvním finančním produktem, který napadne zřejmě drtivou většinu dospělé populace, je penzijní připojištění. Ostatně již v samotném názvu je způsob možného využití. Nejde však o jediný produkt, který můžete použít na své stáří. Přečtěte si více o penzijním připojištění: Silné a slabé stránky penzijního připojištění

Dobrou službu může udělat i systém stavebního spoření a termínovaných vkladů. Jak s málem vykouzlit během několika desetiletí hodně, si můžete přečíst třeba zde: Za jak dlouho lze naspořit první milion s měsíční úložkou tisíc korun?

Investování do akcií, podílových fondů a programů životního cyklu

Připravit si nějaké peníze na důchod můžete i tím, že je budete zhodnocovat investicemi. Rozdíl mezi spořením a investováním je ten, že při spoření znáte úrokovou sazbu, která bude i vaším výnosem. Investování je však bez této zdánlivé „jistoty“. Zato nabízí v delším časovém období šanci na vyšší výnosy. Půjdete-li do důchodu za 20 a více let, můžete si dovolit investovat do akcií, otevřených podílových fondů i programů životního cyklu bez jakéhokoli omezení.

Programy životního cyklu

Programy životního cyklu fungují na základě lidského života. Na začátku cyklu jsou peníze investovány do rizikovějších nástrojů, aby se postupem doby výnosy a investice uzamykaly a přesouvaly do méně rizikových. Tento nástroj se hodí pro každého, kdo se nechce svými penězi příliš zabývat anebo zatím investování příliš nerozumí. O programech životního cyklu si můžete přečíst v článku: Aktuální nabídka fondů životního cyklu

Otevřené podílové fondy

Dobrou volbou pro řadu začínajících investorů jsou otevřené podílové fondy. Ty nabízejí investiční společnosti, které je současně spravují. Podílové fondy jsou ve většině případů přestupní stanicí mezi spořicími produkty a akciemi. Fondy se navíc dělí podle toho, do jakých investičních aktiv investují.

Můžete investovat třeba do fondu akciového, dluhopisového, realitního, smíšeného, garantovaného nebo fondu, který nakupuje podíly v jiných fondech. Investorovi do podílových fondů se říká podílník a předmětem nákupu jsou podílové listy, které vyjadřují přepočtený majetek fondu na list. Hodnota podílových listů může v čase klesat anebo růst v závislosti na vývoji kapitálových trhů a podkladových aktiv.

Akcie a dividendy

Poslední metou investora je nákup cenných papírů zvaných akcie. Ty můžete nakupovat prostřednictvím svého brokera (makléře) anebo přímo na burze. Přímý prodej pro drobné investory u nás umožňuje burzovní platforma zvaná RM-Systém, která patří do stejné finanční skupiny jako Fio banka. Čtěte více: Stručný průvodce obchodováním v burzovním systému RM-Systém

Výhodou nákupu akcií je, že můžete spekulovat na růst hodnoty těchto cenných papírů anebo čekat na výplatu dividend. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, můžete na akciích, které se prodávají třeba v rámci RM-Systému, vydělat ročně i deset a více procent. Čtěte více: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Jak sami vidíte, pro zajištění na stáří neplatí univerzální návod. Jestli se rozhodnete spořit prostřednictvím spořicího účtu, anebo budete průběžně nakupovat podílové listy či dividendové akcie, záleží na vás. Rozhodně byste neměli čekat na to, až vám stát ve stáří jednou za čas pošle almužnu, která bude odměnou za vaše celoživotní pracovní úsilí.