reklama

Spoření na penzi: Akcie a stavební spoření

redakce dne 28. 03. 2012 - 01:00

Našetřit si na stáří peníze můžete kombinací stavebního spoření a investováním do akcií. V textu jsou přehledné tabulky.
 

V jednom z dřívějších článků nazvaného jako „Příprava na důchod: Z prvního a každého dalšího platu si odložte alespoň sedm procent“ jsme se zabývali zajištěním na stáří za použití stavebního spoření a termínovaných vkladů. Nyní termínované vklady vyměníme za akcie a ukážeme si, jak je možné získat o něco větší objem finančních prostředků. Penzista navíc získá v důchodu další příjem, který mu poplyne formou dividend. Část zdrojů bude mít v akciích, které může v případě potřeby odprodat.

Akcie vnáší do důchodového zajištění na stáří další významný, ba dokonce strategický prvek. Cenné papíry jsou vysoce likvidní. A to v i případech, kdy jsou kapitálové trhy na svých maximech a logické je tak do akcií neinvestovat.

Vždy se najdou tradeři, kteří nakoupí i v okamžiku, kdy je krajně nevýhodné pořizovat cenné papíry jako jsou již zmíněné akcie. Podobně to platí i v krajní situaci, kdy jsou akcie na svých historických minimech. V tomto případě však tratí akcionář, který se cenných papírů vzdává. Čtěte také: Analýza: Kam mohou investovat třicátníci?

Stavební spoření jako startovací produkt

Stejně jako ve výše uvedeném článku, tak i v tomto příspěvku bude hrát stavební spoření důležitou roli. Přinutí vás totiž k tomu, abyste každoročně odložili předem danou sumu peněz, kterou po uplynutí šestiletého cyklu zainvestujete do nákupu akcií. Pokud splníte podmínky pro získání maximální možné státní podpory, objeví se každých šest let na vašem účtu u stavební spořitelny suma zhruba ve výši 140 tisíc korun.

Na první pohled jde možná o astronomickou sumu. Aktuálně tato částka představuje průměrný roční důchod průměrného starobního důchodce, který kromě starobního důchodu nepobírá žádnou další dávku jako jsou třeba pozůstalostní důchody.

Abychom si usnadnili práci, řekněme, že během vašeho života provedete šest šestiletých cyklů v rámci stavebního spoření. Celkově tak naspoříte sumu 840 tisíc korun. Kdybyste tyto peníze uložili na termínovaný vklad úročený čtyřmi procenty, ročně získáte na úrocích 33 600 Kč hrubého. Po odvedení srážkové daně by čistý výnos činil 28 560 Kč. Během samotného spoření systémem stavební spoření – termínovaný vklad by byly výnosy mnohem menší, neboť jistina by přibývala pomalu.

Akcie s šestiprocentním dividendovým výnosem

Nyní je zapotřebí vybrat takové akcie, které akcionářům přinášejí alespoň šestiprocentní roční výnos. Na kapitálovém trhu je jich naštěstí nadbytek a podnikají v relativně stabilních anticyklických sektorech, takže odpadá starost s volatilními tituly. Čtěte také: Zhodnocení a riziko u dlouhodobých investic

Zhodnocení kapitálu za 36 let

Cyklus Jistina 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok
1 140 000 Kč 148 400 Kč 157 304 Kč 166 742 Kč 176 747 Kč 187 352 Kč 198 593 Kč
2 338 593 Kč 358 908 Kč 380 443 Kč 403 269 Kč 427 465 Kč 453 113 Kč 480 300 Kč
3 620 300 Kč 657 518 Kč 696 969 Kč 738 787 Kč 783 115 Kč 830 102 Kč 879 908 Kč
4 1 019 908 Kč 1 081 102 Kč 1 145 968 Kč 1 214 726 Kč 1 287 610 Kč 1 364 867 Kč 1 446 759 Kč
5 1 586 759 Kč 1 681 964 Kč 1 782 882 Kč 1 889 855 Kč 2 003 246 Kč 2 123 441 Kč 2 250 847 Kč
6 2 390 847 Kč 2 534 298 Kč 2 686 356 Kč 2 847 537 Kč 3 018 390 Kč 3 199 493 Kč 3 391 463 Kč

Výpočet: investia.cz; Poznámka: Cyklusem se myslí šestileté období, které je potřebné pro jedno šestileté vázací období stavebního spoření. Roky poté zobrazují výnosy v jednotlivých cyklech.

V přiložené tabulce je znázorněno, kolik peněz získáte během 36 let, když každých šest let odložíte 140 tisíc a nakoupíte za ně akcie. Průměrné roční zhodnocení je šest procent, což by mělo být na tak dlouhém investičním horizontu dostatečně reálné. V příkladu nepočítáme s inflací, odvody daní z příjmu, poplatky za nákup cenných papírů a za vedení obchodního účtu a ani s cenovými výkyvy akcií. Za veškeré výnosy se pořizují nové akcie. Výnosy se tak rekapitalizují.

Pokud by v dalších 36 letech nedošlo k ničemu nepředpokládanému, mohl by senior v důchodu získávat roční šestiprocentní rentu ze zhruba 3,4 milionu korun. V aktuálních hodnotách je to 204 tisíc korun ročně.